Освітне середовище

В КНУБА створено розвинену інфраструктуру для здобувачів вищої освіти: гуртожитки, бібліотека, ідальня, центр культури і дозвілля, спортивний комплекс, музей КНУБА, студентський HUB  університету.

В КНУБА студенти мають можливість безоплатно користуватись: бібліотеками https://library.knuba.edu.ua/, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базою Університету http://www.knuba-sport.center/ ; безоплатно забезпечуються інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, у яких враховано обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); користуватись виробничою, культурно-освітньою https://ckd.kiev.ua/  , побутовою базами Університету у порядку, передбаченому статутом та правилами внутрішнього розпорядку КНУБА; приймати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках , конкурсах, представлення своїх робіт для публікації, у заходах з освітньої, наукової https://ssun.knuba.edu.ua/ , науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності Університету, а також приймати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу,  призначення стипендій, організації дозвілля https://rss.knuba.edu.ua/ , побуту, оздоровлення; безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях https://bit.ly/3mwxo5u . В КНУБА є 8 гуртожитків для комфортного проживання студентів https://www.knuba.edu.ua/dormitories/

Крім того, у відповідності до розділу 6.3 Положенням про організацію навчального процесу в Київському національному університеті будівництва і архітектури  здобувачі вищої освіти в КНУБА мають право на отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством; академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне і/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

Створено психологічну службу (веб-сторінка https://www.knuba.edu.ua/psychologist/ ) спрямовану на психологічну адаптацію здобувачів вищої освіти та забезпечення психологічного здоров’я та відповідно до Положенням про Уповноваженого з прав здобувачів вищої освіти в університеті є посада Освітянського омбудсмена Київського національного університету будівництва і архітектури»  https://www.knuba.edu.ua/ombudsman/

В КНУБА наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП, що регулюються Положенням про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій та документами щодо запобіганню булінгу .

З метою реалізації цих механізмів  та вирішення питань щодо їх навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів в університеті існує Рада студентського самоврядування. Для підтримки та розвитку наукової діяльності здобувачів працює Науковий департамент РСС  та Молодіжна наукова рада КНУБА .

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram