ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ. БАКАЛАВРИ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192. КАФЕДРА ТГПіВ.

Код дисципліни
Компоненти освітньо-професійної програми (назва дисциплін, практики, кваліфікаційна робота)
ПІБ викладача, що забезпечують викладання
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1
Основи академічного письма
Рєпіна І. Ю.
ОК 2
Історія української державності та культури
Єгоров В. В.
ОК 3
Історія філософії та філософської думки
Євдокимова Т. В.
ОК 4
Політологія
Семенченко Ф.Г.
ОК 5
Екологія та безпека життєдіяльності
Кордуба І. Б.
ОК 6
Ділова іноземна мова
Дубина Н.А.
ОК 7
Фахова іноземна мова
Полторак Л.В.
ОК 8
Вища математика
Кириченко А.А.
ОК 9
Фізика
Глива В.А.
ОК 10
Хімія
Кочетов Г.М.
ОК 11
Інформаційні технології
Кара І.Д.
ОК 12
Інженерна та комп'ютерна графіка
Золотова А.В.
ОК 13
Фізичне виховання
Киселевська С. М.
ОК 14
Вступ до спеціальності
Предун К.М.
ОК 15
Інженерна геодезія
Лапицький І.В.
ОК 16
Теоретична механіка
ОК 17
Будівельне матеріалознавство
Цапко О. Ю.
ОК 18
Навчальна практика (геодезична)
Чуланов П. О.
ОК 19
Опір матеріалів
Левківський Д.В. (Жупаненко І.В,)
ОК 20
Будівельні конструкції
Нілова Т.О.
ОК 21
Основи охорони праці
Клімова І.В.
ОК 22
Технічна термодинаміка
Кольчик Ю.М.
ОК 23
Тепломасообмін
Приймак О.В.
ОК 24
Гідравліка та аеродинаміка вентиляції
Мілейковський В.О.
ОК 25
Навчальна практика (ознайомча)
Рибачов С.Г.
ОК 26
Будівельна теплофізика
ОК 27
Опалення
Любарець О.П.
ОК 28
Вентиляція
Мілейковський В.О.
ОК 29
Теплові насоси та холодильні установки
Задоянний О.В.
ОК 30
Гаряче водопостачання
Чепурна Н.А.
ОК 31
Комп'ютерні технології проектування систем ТГПіВ
Любарець О.П.
ОК 32
Виробнича практика
Рибачов С.Г.
ОК 33
Гідравлічні та аеродинамічні машини
Задоянний О.В.
ОК 34
Вентиляція промислових будівель і споруд
ОК 35
Теплопостачання
Швачко Н.А.
ОК 36
Теплогенеруючі установки
Гламаздін П.М.
ОК 37
Газопостачання
Предун К.М.
ОК 38
Кондиціонування повітря
Корбут В.П.
ОК 39
ОК 40
Основи енергоефективності та біосферосумісності
Предун К.М..
ОК 41
Кваліфікаційна робота бакалавра
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram