ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН (МАГІСТР)

Вибіркові освітні компоненти 

Вибіркові компоненти КНУБА

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА 2022-2023

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

Обoв’язкoвi кoмпoнeнти.

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

Вибіркові кoмпoнeнти.

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram