Освітньо-професійні програми та навчальні плани спеціальність 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  051 ЕКОНОМІКА

ОПП 051 Економіка. бакалавр

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ   БАКАЛАВРІВ
за освітньо-професійною програмою “Економіка підприємства”  з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей  у студентів спеціальності 051 Економіка (бакалавр)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram