Палеха Юрій Миколайович

професор кафедри містобудування, доктор географічних наук

Контактна інформація:
email:  palekha.ium@knuba.edu.ua

Освіта:

В 1980 р. закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Географія», кваліфікація – географ. З 2001 р. по теперішній час викладає на кафедрі містобудування КНУБА. В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Принципи територіальної організації соціальної інфраструктури в суспільно-територіальному комплексі (на прикладі Луганської області» (кандидат географічних наук, 11.00.02 – економічна та соціальна географія). В 2009 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України (економіко-географічне дослідження)» (доктор архітектури, 11.00.02 – економічна та соціальна географія). В 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри містобудування КНУБА. З 2015 р. по теперішній час – професор кафедри містобудування КНУБА. Заступник директора з наукової роботи, Керівник центру ГІС Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя. Лауреат Державної премії у галузі архітектури за 2003 р. Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України у 2000 (№1727 від 31 серпня 2000 р.)  та 2015 (№25988 від 6 серпня 2015 р.) роках. Почесний працівник будівництва та архітектури ІІ ступеня.
 • Член кандидатської Ради – 24.04: кадастр та моніторинг земель Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
 • Член докторської Ради -24.04 – кадастр і моніторинг земель Національного університету «Львівська політехніка».
 • Головний редактор наукового видання «Досвід та перспективи розвитку міст України».
 • Віце-президент Українського географічного товариства.
 • Член Державної комісії по сертифікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 • Член-кореспондент Комісії з географії управління Міжнародного географічного товариства.

Педагогічний стаж з 1995 року

Викладає дисципліни:

 • Регіональне планування.
 • Методи інтеграції екологічної складової в просторому плануванні.
 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування.

Монографії та навчально-методичні праці:

 1. Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Навчальний посібник. – К.: ПРОФІ, 2007. – 624 с. : іл.
 2. Палеха Ю.М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів / Монографія. – К.: ПРОФІ, 2006. – 324 с. : іл.
 3. Палеха Ю.М. Регіональне планування / Конспект лекцій. – К.: Київський Національний університет будівництва та архітектури, 2013. – 24 с.
 4. Палеха Ю., Монклюз Х. Инновационные технологии развития города. – Харьков: Оперативная полиграфия, 2015. – 120 с.
 5. Палеха Ю.М.,Руденко Л.Г.,Маруняк Є.О.,Голубцов О.Г.,Хайланд Ш. та інші Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Моно­графія/. – К.: Реферат, 2016. – 76 с. : іл.
 6. Палеха Ю.М. Регіональне планування / Методичний посібник. – К.: Логос, 2020. – 224 с. :іл.
Керівник, або учасник понад 150 науково-дослідних та проектних робіт, зокрема: «Генеральна схема планування території України» (головний інженер з ГІС-технологій), схеми планування 23 областей України (науковий керівник, головний інженер з ГІС), генеральні плани міст Харкова, Дніпропетровська,Тернополя, Миколаєва (головний економіст, або головний інженер з ГІС), грошові оцінки більш ніж 150 населених пунктів України (керівник, або науковий керівник), транскордонні містобудівні проекти: Україна-Польща, Україна-Словаччина, Україна-Білорусь, Україна-Угорщина (науковий керівник). Був учасником Транснаціонального проект Розвитку басейну Тиси (Tisza Catchment Area Development – TICAD). У 2017 році виконував функції наукового керівника проектів створення об’єктів природно-заповідного фонду в рамках реалізації проекту “Розроблення проектів створення, зміни меж територій і об’єктів природно-заповідного фонду”, який виконувався ДП “ДІПРОМІСТО” на замовлення Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації. За результатами проекту було створено 26 нових об’єктів природно-заповідного фонду. Приймав участь в українсько-німецькому проекті застосування принципів ландшафтного планування у містобудівній документації, за результатами якої був підготовлений посібник «Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень)».

Документи про підвищення кваліфікації:

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram