Петрикова Євгенія Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, доцент.

Відзначена  почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

e-mail: petrykova.iem@ knuba.edu.ua, jeki2008@i.ua

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-6781-0954

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 1998 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» з відзнакою, здобула кваліфікацію магістра.

У 2000 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр міжнародного менеджменту.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2018 році пройшла підвищення кваліфікації стажуванням на заводі залізобетонних виробів ПрАТ «Домобудівельний комбінат №4».

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 22 роки . Науково-педагогічний стаж 19 років.

З 2002 року працює в КНУБА на посадах асистента, доцента (2006) кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

В 2002 році проект «Органосилікатні композиції на основі ізоціанатів для захисту та відновлення залізобетонних конструкцій», основою якого є матеріал дисертаційної роботи, на 2-му конкурсі науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» отримав ІІІ премію.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальністю 05.23.05 будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації «Органосилікатні композиції на основі ізоціанатів для захисту та відновлення залізобетонних конструкцій».

У 2008 році присвоєно звання доцента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

В 2017 р. пройшла наукове стажування в ПАТ “ДБК-4”.

Перелік навчальних дисциплін:

«Арматура для залізобетонних конструкцій» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

«Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

«Товарознавство металевих будівельних виробів»  (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільнаінженерія»

Науково методична робота:

Автором опубліковано понад 80 наукових і методичних праць, серед яких 20 – навчально-методичного характеру, 2 деклараційні патенти  і  1 патент України, навчальний посібник з грифом МОН України “Арматура для залізобетонних конструкцій” (одноосібно), підручник (довідник).Участь у розробці національних стандартів Украйни – ДСТУ-Н А.3.1-34:2016 Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів, ДСТУ-Н А.3.1-35 Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів.

Напрямки наукової діяльності:

Розробки композиційних матеріалів з заданимивластивостями та технології їх застосування.

Вдосконалення і підвищення рівня технології виробництва збірних залізобетонних конструкцій.

Наукова діяльність

2021

Публікації

  1. О.Ю. Бердник, Н.О. Амеліна, А.А. Майстренко, Є.М. Петрикова. ВИКОРИСТАННЯ САМОУЩІЛЬНЮЮЧОГО БЕТОНУ З ДОБАВКАМИ ПОЛІКАРБОКСИЛАТНОГО ТИПУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДОВГОМІРНИХ ЗБК. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 197-198.

2019

Підручники і посібники

  1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Технологічний регламент

  1. Петрикова Є.М., Майстренко А.А. Виробництва панелей на лінії циркуляції палет. Технологічний регламент. КНУБА, ТОВ «ДБК-Індустрія» ПАТ «ДБК-4». – 2019.- 186 с.

2018

Технологічний регламент

  1. Петрикова Є.М. Виготовлення арматурних сіток на установці фірми PROGRESS. Технологічний регламент. КНУБА, ЗЗБК-1 (ТОВ«ДБК-Індустрія») ПАТ «ДБК-4».  – 2018.     с.

2017

Технологічний регламент

  1. Петрикова Є.М., Майстренко А.А.Виробництва панелей в касетно-стендових установках з магнітною опалубкою. Технологічний регламент. КНУБА, ЗЗБК-1 (ТОВ «ДБК-Індустрія») ПАТ «ДБК-4». – 2017.- 96 с.

Нормативні документи

  1. Галінський О., Завойський А., Іваненко В., Цесіс Р. Червяков Ю, Мойсеєнко М., Омельчук В., Тимошенко С., Азутов В., Гоц В., Павлюк В., Петрикова Є., Омельчук В. ДСТУ-Н А.3.1-35 Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів. УкрНДНЦ, Київ, 2017 – 34 с.
  2. Галінський О., Завойський А., Іваненко В., Цесіс Р. Червяков Ю, Мойсеєнко М., Омельчук В., Тимошенко С., Азутов В., Гоц В., Омельчук В., Петрикова Є., Павлюк В. ДСТУ-Н А.3.1-34:2016 Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів. УкрНДНЦ, Київ, 2017 – 24 с.

2016

Публікації

  1. Петрикова Є.М., Михайлов А.В. Ефективні піноперлітобетонні стінові панелі з покращеними теплофізичними показниками. Ресурсоекономні матеріали, конструкціх, будівлі та споруди: Зб.наук.пр.. – Рівне. –2016. – Вип. 33. – С.69-74.
  2. Петрикова Є.М., Михайлов А.В. Рецептурні рішення складу піноперлітобетонів. Весник ОДАБА– Одеса:ОДАБА – 2016. – Вип №61. С 265-269.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram