ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра будівельних матеріалів готує та випускає бакалаврів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійними програмами:

СИЛАБУСИ:

 1. Будівельне матеріалознавство (Матеріалознавство для гідротехнічного будівництва)
 2. Будівельне матеріалознавство МБГ
 3. Будівельне матеріалознавство МБГ скор
 4. Будівельне матеріалознавство ПЦБ
 5. Будівельне матеріалознавство ПЦБ скор
 6. Будівельне матеріалознавство ТБКВМ
 7. Будівельне матеріалознавство ТБКВМ скор
 8. Будівельні матеріали та поводження з відходами
 9. Заповнювачі для бетону
 10. Кристалохімія, Кристалографія та мінералогія ХТІ
 11. Кристалохімія, Кристалографія та мінералогія ХТІ скор
 12. Матеріалознавство ХТІ
 13. Основи Матеріалознавства
 14. Процеси і апарати в технології будівельних матеріалів
 15. Товарознавство будівельних виробів і матеріалів з пластмас
 16. Товарознавство будівельних виробів і матеріалів з пластмас (скор)
 17. Товарознавство заповнювачів для бетонів і розчинів
 18. Матеріалознавство АРХ
 19. Матеріалознавство ДН
 20. Будівельні матеріали ТВ
 21. Будівельні матеріали ЕП
 22. Будівельні матеріали МО
 23. Будівельні матеріали ОіА

ВІДОМОСТІ про якісний склад груп забезпечення освітніх компонент в освітніх програм

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram