161 “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ” ОПП “НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН СУЧАСНИХ СТІНОВИХ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” (БАКАЛАВРАТ)

Кафедра хімії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми “Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів”.

ОПП «Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (гарант – д.т.н., професор кафедри хімії Козирєв Артем В’ячеславович)

Навчальний план


Офіційні документи:


Силабуси обов’язкових компонент:

 1. ОК 01. Основи академічного письма (Силабус)
 2. ОК 02. Ділова іноземна мова (Силабус)
 3. ОК 03. Фахова іноземна мова (Силабус)
 4. ОК 04. Історія української державності і культури (Силабус)
 5. ОК 05. Історія філософії та філософської думки (Силабус)
 6. ОК 06. Фізичне виховання (Силабус)
 7. ОК 07. Вища математика (Силабус)
 8. ОК 08. Фізика (Силабус)
 9. ОК 09. Загальна неорганічна хімія (Силабус)
 10. ОК 10. Органічна хімія (Силубас)
 11. ОК 11. Обчислювальна математика і програмуваня (Силабус)
 12. ОК 12. Політологія (Силабус)
 13. ОК 13. Інженерна та комп’ютерна графіка (Силабус)
 14. ОК 14. Вступ до спеціальності (Силабус)
 15. ОК 15. Аналітична хімія (Силабус)
 16. ОК 16. Екологія та безпека життєдіяльності
 17. ОК 17. Прикладна механіка
 18. ОК 18. Фізична хімія (Силабус)
 19. ОК 19. Кристалохімія, кристалографія та мінералогія (Силабус)
 20. ОК 20. Матеріалознавство (Силабус)
 21. ОК 21. Оздоблювальні матеріали в дизайні архітектурного середовища (Силабус)
 22. ОК 22. Процеси і апарати хімічних виробництв (Силабус)
 23. ОК 23. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Силабус)
 24. ОК 24. Теплові процеси та технологічне обладнання хімічних підприємств (Силабус)
 25. ОК 25. Механічне обладнання хімічних підприємств (Силабус)
 26. ОК 26. В’яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони (Силабус)
 27. ОК 27. Реставрація та реконструкція декоративних архітектурних деталей і форм (Силабус)
 28. ОК 28. Основи технології хімічних виробництв СОЗМ (Силабус)
 29. ОК 29. Ресурсо- та енергозбереження в технології СОЗМ (Силабус)
 30. ОК 30. Інформаційні технології сучасних СОЗМ (Силабус)
 31. ОК 31. Основи проектування хімічних підприємств (Силабус)
 32. ОК 32. Організація та управління хімічними підприємствами (Силабус)
 33. ОК 33. Навчальна практика (Силабус)
 34. ОК 34. Виробнича практика (Силабус)
 35. Атестаційна робота (державний іспит) (Силабус)

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2023 н.р.

Рекомендовані вибіркові компонентит:

 1. ВК1Р-161-1. Основи економічної теорії
 2. ВК1Р-161-5. Екологія та безпека життєдіяльності  
 3. Дизайн як вид проектної діяльності
 4. ВК1Р-161-7. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології. (Силабус)
 5. ВК1Р-161-8. Основи системного аналізу. (Силабус)
 6. Основи архітектури будівель і споруд
 7. ВК1Р-161-16. Загальна хімічна технологія. (Силабус)
 8. Сухі будівельні суміші. (Силабус)
 9. Стінові матеріали. (Силабус)
 10. Лакофарбові матеріали. (Силабус)
 11. Технологія систем сухого виробництва. (Силабус)
 12. Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія) (Силабус)
 13. Правознавство
 14. Промислова логістика. (Силабус)
 15. Опоряджувальні матеріали. (Силабус)
 16. Менеджмент виробництва СОЗМ. (Силабус)
 17. Основи нанотехнологій
 18. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів. (Силабус)
 19. Електротехніка та електропостачання
 20. Стандартизація, метрологія та сертифікація

Співпраця з зовнішніми стейкхолдерами (договори, відгуки, рецензії тощо) Договора

Рецензії


Якісний склад кафедри ТБКВ

Якісний склад кафедри будівельних матеріалів

Якісний склад кафедри хімії


Результати анкетування

Студент

Анкета 1. Задоволеність освітньою програмою. Перший рівень навчання (Бакалаври)

Анкета 2. Викладач очима студентів (лектор)

Анкета 3. Викладач очима студентів (викладач практичного навчання)

Роботодавець

Анкета 5. Результати анкетування «Опитування роботодавців»


Проект оновленої ОПП на 2024-2025 рік

Побажання та пропозиції можна надсилати за адресами:

kozyriev.av@knuba.edu.ua

161 “Хімічні технології та інженерія”Завантажити презентацію

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram