Підготовка бакалаврів

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра хімії готує бакалаврів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійними програмами:

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (гарант – д.т.н., професор кафедри хімії Козирєв Артем В’ячеславович)

Силабуси :

161 «Хімічні технології та інженерія»: Аналітична хімія, Загальна неорганічна хімія, Органічна хімія, Поверхневі явища та дисперсні системи, Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, Фізична хімія.

192 «Будівництвота цивільна інженерія», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: Хімія, Фізико-хімічні методи дослідження, Фізична хімія і хімія силікатів, Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та комерційна діяльність»: Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів (1-й семестр), Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів (2-й семестр).

192 «Будівництво та цивільна інженерія», «Міське будівництво і господарство»: Хімія (неорганічна хімія).

192 «Будівництво та цивільна інженерія»,  «Промислове та цивільне будівництво»: Хімія (неорганічна хімія).

101 «Екологія»«Екологія та охорона навколишнього середовища»: Хімія.

185 «Нафтогазова інженерія та технології»: Фізико-хімічні властивості нафти і газу.

183 «Технології захисту навколишнього середовища»: Хімія.

Якісний склад кафедри

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Офіційні документи:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram