ВІДКЛЮЧЕНО ПІДГОТОВКА МАГІСТРА

Відгуки на ОНП від роботодавців

Відгуки на ОНП від здобувачів

Робочі програми та НМК

Участь студентів в архітектурних конкурсах

Наукова діяльність студентів

Участь студентів у конкурсах наукових робіт

Участь студентів у міжнародних програмах обміну

Участь викладачів у міжнародних програмах, грантах

Практики студентів

Співпраця з роботодавцями

Подвійний диплом

Участь іноземних викладачів, стейкхолдерів у навчальному процесі

Дипломні роботи

Програми та силабуси навчальних дисциплін:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram