НОВИНИ КНУБА

Підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ERE-2022»

Факультет інженерних систем та екології КНУБА третій рік поспіль організовує і проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Екологія. Ресурси. Енергія. Багатофункціональні еко- та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях».

Конференція відбулась в період з 23 по 25 листопада 2022 року в змішаному режимі. Дистанційна участь в пленарних та секційних засіданнях була організована на платформі Zoom.

До наукового комітету конференції було залучено провідних науковців з України, Польщі, США, Німеччини, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Швейцарії.

Співорганізатори конференції – Національна академія наук України та Польська академія наук.

Пленарне засідання розпочалось з вітального слова проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку КНУБА Олександра КОВАЛЬЧУКА, який відзначив актуальність проведення заходу в сучасних умовах напруженої роботи систем життєзабезпечення.

Свої наукові розробки та практичні досягнення презентували фахівці провідних міжнародних і вітчизняних наукових установ, комунальних підприємств, громадських організації.

В конференції взяли участь 162 учасники із України, Польщі, Німеччини та Канади.

Свої наукові розробки та досягнення презентували представники 19 університетів з різних країн світу. Найбільша кількість учасників (крім представників КНУБА) було від НУ «Львівська політехніка», ХНУМГ імені О.М.Бекетова, НТУ «Київський політехнічний інститут», Люблінської Політехніки (Politechnika Lubelska), Технологічного університету Ченстохова (Częstochowa University of Technology) та Варшавської політехніки (Politechnika Warszawska, Polska).

Розглядались особливості роботи систем енергозабезпечення в умовах воєнного стані, основні світові тенденції розвитку новітніх технологій у сфері енергоефективності, раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

У роботі конференції взяли участь 3 дійсних академіка та член-кореспондента Національної академії наук України, 33 доктори наук та 62 кандидата наук (включно з Ph.D);18 провідних фахівців, працівників наукових організацій національної академії наук України (Інституту технічної теплофізики, Інституту газу, Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного) та інших науково-дослідних інститутів (ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» тощо).

Практичним досвідом ділилися представники професійних проектних та експлуатаційних організацій. 19 учасників представляли підприємства як комунальної, так і приватної власності, серед яких були Державне агентство водних ресурсів, КП «Харківводоканал», ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», ТОВ: «МЕГАФЛОУ», «Бест клімат технології», «ІВІК Формула води», «ІТЦ ІВІК» тощо. А також представники провідних фірм – виробників сучасного обладнання: BBS GmbH (ФРН), HERZ Україна, Danfoss-Україна.

Не залишались осторонь від дискусії, що проводилась в рамках конференції «ERE-2022», і здобувачі освіти. Загалом 23 аспіранта і студента були учасниками заходу. Викладачі всіх кафедр факультету інженерних систем і екології брали активну участь в роботі конференції.

Підсумовуючи, необхідно відзначити, що основна мета конференції була досягнута. Незважаючи на складні умови проведення конференції, періодичне відключення енергоживлення, пов’язане з потужними ракетними обстрілами нашої країни, вдалося створити інформаційну платформу для обміну розробками і досвідом між науковцями, розробниками технологій і практиками. Доповідачі, які не мали технічної можливості виступити під час секційних засідань, надали відеозаписи своїх доповідей, які організатори заходу розташували на сайті конференції. Подані матеріали мали високий науковий і професійний рівень.

За результатами конференції видано та опубліковано на сайті конференції www.ere.org.ua збірник тез доповідей, найкращі роботи рекомендовано до публікації в науково-технічних збірниках «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки», «Екологічна безпека та природокористування» та Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych «Gaz Woda i Technika Sanitarna».

Від організаційного комітету конференції,

доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Вікторія КОНОВАЛЮК

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram