СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОЇ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

ШифрНазва дисципілниКредити
ВК.03.02Вступ в теорію ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури3
ВК.03.03Регіональне планування екологічно-містобудівних систем3
ВК.03.04Теорія та практика ландшафтного та туристично-рекреаційного планування6
ВК.03.05Методи інтеграції екологічної складової в просторовому плануванні6
ВК.03.06Наукові дослідження в ландшафтній та туристично-рекреаційній архітектурі3
ВК.03.07Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища3
ВК.03.08Інноваційні конструкції, матеріали, технології містобудівних та ландшафтних об’єктів3
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram