ПЛОСКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

      Завідувач кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

      Протягом семи років працював проректором з наукової роботи КНУБА.

      Академік Академії наук вищої освіти України та Академії будівництва України (відділення будівельної механіки та будівельної фізики).

      Народився в 1957 році в м. Городня Чернігівської обл. Після закінчення будівельного факультету Українського інституту інженерів водного господарства (м. Рівне) направлений на стажування в КІБІ (тепер – КНУБА), де й працює дотепер, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача кафедри.

          Досвідчений педагог. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Енергоефективність будівель», «Комп’ютерні технології проектування», «Основи наукових досліджень» та інші.

     Автор понад 240 наукових і науково-методичних робіт, присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проєктування, дослідженню проблем технічної естетики, енергоефективності та екології в архітектурі та будівництві.

Є співавтором багатотомного підручника для вузів з грифами МОНУ і КНУБА «Архітектура будівель і споруд»: книга 2 «Житлові будинки» (2014 і 2015 р.р.), книга 3 «Історія архітектури і будівництва» (2015 і 2016 р.р.), книга 4 «Технічна експлуатація та реконструкція будівель» (2018 р.), книга 5 «Промислові будівлі» (2020 р.), «Конструкції будівель і споруд. Книга 1» (2021 р.) багатьох навчальних посібників. 

Підготував 5 докторів та 15 кандидатів наук.

Президент Української асоціації з прикладної геометрії, Голова докторської спеціалізованої вченої ради в КНУБА, організатор і науковий керівник Науково-дослідної лабораторії з дослідження проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА». Ініціатор проведення в Університеті щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Енергоінтеграція» та «Буд-Майстер-Клас».

Після закінчення з відзнакою у 1981 р. будівельного факультету Українського інституту інженерів водного господарства був направлений для проходження стажування та вступу до аспірантури Київського інженерно-будівельного інституту (тепер – КНУБА), де і працює по теперішній час. Пройшов трудовий шлях від молодшого наукового співробітника, асистента – до професора, завідувача кафедри архітектурних конструкцій, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків КНУБА. У 2008 році йому присуджено вчену ступінь доктора технічних наук (зі спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка»). У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри архітектурних конструкцій. Працює проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків з 2014 р.
Підготував 15 кандидатів та 5 докторів наук. Автор понад 250 наукових та науково-методичних робіт, зокрема фундаментальних підручників «Історія будівництва і архітектури», «Житлові будинки», «Енергоефективний панельний будинок».
Сфера наукових інтересів – геометричне моделювання та графічні технології у будівництві та архітектурі, методологія розвитку сучасної науки, зокрема, графіки та технічної естетики, енергоефективні архітектурно-конструктивні рішення, системні дослідження проблем енергоефективності в будівництві.
На основі власних наукознавчих та методологічних досліджень у 1998 р. створив Українську асоціацію з прикладної геометрії, яка організаційно об’єднала вчених-геометрів України, сприяла зростанню міжнародного авторитету відповідної наукової школи, посиленню її кадрового потенціалу. В 2002 р. за рішенням Міжнародної спілки з геометрії та графіки (ISGG) у Києві вперше у Східній Європі було проведено Всесвітню Конференцію з геометрії та графіки за участі науковців з 32 країн світу (В.О.Плоский – голова Робочого комітету). Голова спеціалізованої вченої ради в КНУБА за спеціальностями «Прикладна геометрія, інженерна графіка» та «Технічна естетика».
Після призначення завідувачем кафедри архітектурних конструкцій (2009 р.) ініціював створення в КНУБА наукової інфраструктури та розвиток напрямку системних досліджень проблем енергоефективності, підготовки відповідних фахівців на рівні магістратури та аспірантури. Зокрема,  – організатор та науковий керівник НДІ енергоефективних систем і технологій в архітектурі та будівництві, засновник щорічних міжнародних конференцій «Енергоінтеграція», редактор науково-технічного збірника «Енергоефективність в архітектурі та будівництві». З 2016 р. університет є учасником відповідної програми Європейського Союзу HORIZON 2020, на кошти програми обладнано спеціальну лабораторію та започатковано підготовку фахівців з енергоефективного проектування та енергоменеджменту. Реалізується науково-інвестиційна програма розвитку КНУБА «Енергоефективний університет», затверджена МОН України.
Сучасний керівник та організатор науки. В якості проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків ініціював створення та розвиток в КНУБА нових актуальних науково-практичних напрямків, таких як: військове будівництво та стандартизація, регіональний розвиток та дослідження соціально-політичних проблем будівельної галузі, дослідження архітектурно-будівельних проблем агропромислового комплексу та інших. З 2014 року суттєво збільшилась кількість та підвищилась якість міжнародних наукових заходів, зростає рівень міжнародного визнання наукових фахових видань КНУБА. Університет є учасником кількох досліджень за програмами HORIZON 2020, COST, фонду Фулбрайта тощо. Постійно розширюється географія та зміст міжнародних зв’язків університету. Оптимізується наукова інфраструктура, впроваджуються сучасні кластерні організаційні форми наукових досліджень.
Як педагог В.О.Плоский активно впроваджує власні наукові розробки в учбовий процес на кафедрі архітектурних конструкцій КНУБА, зокрема, в курсовому та дипломному проектуванні на архітектурному та будівельному факультетах.
В.О.Плоский є членом редколегій понад 10 наукових збірників та журналів, головою або членом наукових комітетів багатьох науково-практичних конференцій різних рівнів. Член науково-технічної ради Мінрегіону України, Дійсний член Академії будівництва України. За наукові досягнення відзначений подякою Київського міського голови.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram