ПОЧАТОК ЕРИ КОМП’ЮТЕРІВ

В 1960-ті роки науково-технічна революція призвела до швидкого зростання потоку наукової інформації. Це стало причиною розробки та впровадження системи наукової організації навчального процесу.

Такі поняття як «модель спеціальності» та «кваліфікаційна характеристика спеціаліста» з’явились саме в Київському інженерно-будівельному інституті, який зробив великий внесок у розробку перших контролюючих та навчаючих машин. Перша в СРСР контролююча машина «Ласточка» слугувала початком для створення цілого сімейства навчаючих машин від «КИСИ-3» до «КИСИ-11». Ці машини знайшли широке використання у всіх вищих та середніх навчальних закладах Радянського Союзу. Вони слугували базою для розробки програм при використанні електронно-обчислювальної машини.

Машини серії «КИСИ» експонувались на восьми всесоюзних та одинадцяти міжнародних виставках та відзначені 25 нагородами.

Здача іспитів за допомогою машини “КІБІ”

Машина для навчання та контролю знань «КІБІ-10» була розроблена на кафедрі наукової організації та ергономіки колективом науково-дослідницької лабораторії програмного навчання та навчаючих машин Київського інженерно-будівельного інституту у 1977 році.

Машина «КІБІ-10» призначена для індивідуального навчання та самоконтролю знань. Могла використовуватись для різних дисциплін – точних (фізика, математика), технічних (електротехніка, автоматика), гуманітарних (вивчення різних мов), графічних (креслення, нарисна геометрія) та інших.

Машина «КІБІ-10» використовувалась для перевірки готовності студентів для виконання лабораторних робіт, для проведення колоквіумів, практичних занять, для приймання заліків, перевірки підготовленості до іспитів.

В машині використовувався трійчастий метод вводу відповіді6 користувач при наданні відповіді мав можливість вибору –

  • Ввести вірну відповідь і одержати позитивну оцінку,
  • Ввести невірну відповідь і отримати негативну оцінку,
  • Відмовитись від відповіді і отримати нульову оцінку.

Після чого здійснювався перехід до відповіді на наступне питання.

Машина «КІБІ-10» працювала в режимі «контроль», «самоконтроль», «навчання» та «тренаж».

Збільшення інформаційного змісту контрольних питань, різноманітні форми варіантів відповідей, вимогливість до роботи над вірною відповіддю приводили до того, що користувач переробляв інформацію значно більшу за обсягом та трудомісткістю.

До новітніх на той час наукових методів навчання можна віднести і впроваджені в нашому навчальному закладі ділові ігри. Початок широкого використання ділових ігор припадає на середину 1970-х років завдяки роботам доктора технічних наук професора В.І.Рибальського.

Ділові ігри наближали навчальний процес до умов виробництва, моделювались актуальні ситуації виробничого процесу. Студенти пропонували різні шляхи їх вирішення та потім за допомогою ЕОМ обирали найбільш раціональне рішення певної виробничої проблеми.

У 1985 році було видано навчальний посібник «Игровые занятия в строительном вузе» під редакцією Є.О.Литвиненка та В.І.Рибальського. В КІБІ у 1980-ті роки функціонував єдиний в СРСР всесоюзний навчальний центр з методів активного навчання, де за кілька років було підготовлено понад 2000 керівників ділових ігор для близько 400 вищих навчальних закладів, в тому числі і закордонних.

Розв’язування диференційних рівнянь за допомогою електронної машини

Налагодження електронно-обчислювальної машини “Дніпро”

 

Газета “За будівельні кадри” № 39 від 20 грудня 1979 року

 

 

 

 

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram