ПОЧКА ОЛЬГА БОГДАНІВНА

Почка Ольга Богданівнаасистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

pochka.ob@knuba.edu.ua
тел.: (044) 245-48-33, внутр. 1-32, кімната 282

Освіта
У 2012 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник.

Документи підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації: Інститут цифрової освіти НАПН України, УкрІНТЕІ, Офіс підтримки вченого, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, сертифікат № 20231213/431 підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях» 01.11.2023-13.12.2023 60 годин (2 кредити ЄКТС), сертифікат №20231213/КС250 круглого столу «Розвиток цифрової компетентності вченого: досвід та перспективи», 13.12.2023, 2,5 години (0,08 кредиту ЄКТS); сертифікати міжнародних наукових конференцій Болгарія, Норвегія, Чехія, Україна, Туреччина, 120 годин (4 кредити ЕКТS); МОН України, ІМЗО, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, сертифікат № 58048500 підвищення кваліфікації для освітян «Штучний інтелект в освіті» від 08.12.2023, 15 годин (0,5 кредиту ЕКТS)

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 11 років. Науково-педагогічний стаж 11 років. 
З 2013 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і
вентиляції.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Аеродинаміка вентиляції (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. Протидимова вентиляція будівель і споруд (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  3. Теплові насоси та холодильні установки (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  4. Інженерне обладнання будівель (спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»)
  5. Гідравлічні та аеродинамічні машини (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  6. Теплогазопостачання і вентиляція (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота
Автор 22 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 10 наукових статей, з них 4 статті у наукових журналах, що входять до наукометричної бази даних «Web of Science», 9 тез доповідей на конференціях, 2 методичних вказівок, 1 патент на корисну модель.

Напрямки наукової діяльності
Підвищення енергетичної ефективності та біосферної сумісності систем енергопостачання/енергоспоживання за рахунок використання біогазів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram