Присяжна Олена Володимирівна

Доцент кафедри хімії, кандидат хімічних наук

Номер ORCID:  0000-0002-4152-7891

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4152-7891

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Prysiazhna

https://www.mendeley.com/authors/6508108804/

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508108804

GoogleScholar =https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=fmxNjLEAAAAJ

prysiazhna.ov@knuba.edu.ua

У 1986 році закінчила   Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, спеціальність – хімік, спеціалізація – органічна хімія. Диплом з відзнакою.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності – неорганічна хімія, тема дисертаційної роботи ««Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу»

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою НДІ екології та альтернативної енергетики відкритого уніаерситету “Україна”

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 36 років. Науково-педагогічний стаж 27 років.

З 1992 р. працює в КНУБА, асистент кафедри хімії,

з 2003 р. – на посаді доцента кафедри хімії.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2011 р. – старший науковий співробітник інституту надтвердих матеріалів (відділ №7) – підготовка технічних експертних висновків на промислові зразки нанопорошків, розробка технологічних умов отримання нанопорошків та технологій очищення стічних вод за тематикою «Нові наноструктурні матеріали для створення каталізаторів, сорбентів, сенсорів, молекулярних магнетиків, квазікристалічних і оксидних сплавів»; програмою Європейської кооперації в галузі науки і техніки (СОST)

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..
 2. Органічна хімія. (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Основи нанотехнологій функціональних і конструкційних матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 68 наукових праць (з яких одна дисертація кандидата хімічних наук) – 58 наукового та 10 навчально – методичного характеру, 1 монографія – навчальний посібник (180 стор.) «Основи нанотехнологій функціональних і конструкційних матеріалів» (опубліковано 21 стаття та тези 37 доповідей на національних та міжнародних конференціях).   17 опубліковано у науковометричній базі Scopus

 • Проводила науково-дослідні роботи за темами

«Синтез та дослідження координаційних сполук». За договором про науково-технічне співробітництво КНУБіА та Інститутом плазмової електроніки і нових методів прискорення ННЦ ХФТІ роботі по темі – «Розробка і дослідження принципово нових методів та технічних засобів використання озонових технологій”, “Розробка технологій озонодінамічного руйнування автомобільних шин і використання високодисперсних порошків в технологіях неорганічних і органічних в’яжучих матеріалів “.

По темі науково-дослідній роботі кафедри хімії КНУБіА  “Дослідження фізико-хімічних властивостей  в’яжучих матеріалів на основі портландцементу з використанням модифікуючих і нанорозмірних добавок”.

Напрями наукової діяльності: Дослідження структури і властивостей нових матеріалів

 • захисних градієнтних антикорозійних покриттів на основі нанопорошків полівалентних оксидів заліза з високим рівнем поглинанна і низьким відбиванням електромагнітних хвиль в широкому діапазоні частот; а також броньових пластин з такими покриттями.
 • нанопорошків металів, оксидів та карбідів, одержаних методом електроерозійного диспергування
 • ударостійкої кераміки на основі боридів, карбідів та силіцидів для індивідуального броньового захисту та захисту надводних частин кораблів (капітанських рубок та ін.) .
 • Дослідження матеріалів хімічними та фізико-хімічними методами, вивченням закономірностей формування структури керамічних матеріалів в умовах вільного спікання, а також дослідженням процесів одержання та перспектив застосування ультрадисперсних та нанопорошків оксидів та карбідів методом електроерозійного диспергування.

-Розробка методів очистки стічних вод методом електроімпульсної коагуляції з он-лайн виготовленням сорбентів-коагулянтів від іонів важких металів та радіоактивних іонів (металів першої та другої груп, у тому числі). Розробка методів інтенсивного озонування з метою повного очищення води від органічного забруднення, а також повного знезараження стічних вод)

Публікації:

2024

 1. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів. Завдання до виконання практичних робіт та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Присяжна О.В., Чорновол В.О., Маценко О.В. 52с., 2024

2023

 1. O. I. Kucheriv, I. A. Golenya, O. Prysiazhna, S. V. Partsevska and I. A. Gural’skiy. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of bis(3-aminopyrazole-κN1)bis(3-aminopyrazole-κN2)bis(nitrato-κO)copper(II). ActaCryst. (2023). E79, 1098-1101.
 2. Oleksandr S. Vynohradov, Yuliya M. Davydenko, Vadim O. Pavlenko, Dina D. Naumova,Igor O. Fritsky, Sergiu Shova, Olena V. Prysiazhna. CuBr2 as a bromination agent of pyrazole-based ligand: synthesis of copper(ii) coordination compounds by oxidative dissolution of copper powder in organic solvents. Journal of Chemistry and Technologies, 2023, 31(3), 493-506.
 3. S.G. Guzii, O. Prysiazhna, S.D. Lapovska, O. Khodakovskyy and V. Pokaliuk. Influence of Porous Manganese-Containing Fillers on the Electrodynamic Characteristics of Absorbing Polymer Composite Materials. Solid state phenomena (Q4),  Nanomaterials, Polymers and Composites. Chapter 230 Oct 2023, Vol. 352, pages 47 – 55.
 4. Prikhna, T.O., Lokatkina, A.S., Barvitskyi, P.P., Prisyazhna O.V. et al. Structure, Mechanical Properties, and High-Temperature Stability of ZrB2- and HfB2-Based Materials. J. Superhard Mater. 45, 321–335 (2023).

2022

 1. T.O. Prikhna, M.K. Monastyrov, B. Büchner, V.V. Klimov, M.V. Karpets, V.E. Moshchil, A.V. Shaternik, V.V. Romaka, G.A. Baglyuk, G.M. Kochetov, O.V. Prysiazhna. Properties and applications of nanopowders of iron oxides obtained by electroerosion dispersion method (eed). Powder Metall Met Ceram. – 2022. – Vol. 61, Is.3-4. – Р. 155 – 161.
 2. T. O. Prikhna, M. K. Monastyrov, V. E. Moshchil, B. Büchner, O.P. Ostash, P. Potapov, P.P. Barvitskyi, M. V. Karpets, A. Sathyadharma, S.S. Ponomarov, S. Gaß, O. V. Prysiazhna. Corrosion resistant polymer-based nanocomposite materials with high level of microwaves absorption. 15th International Ceramics Congress and 9th Forum on New Materials (CIMTEC 2022). – June 20-29, 2022. – Perugia, Italy.
 3. P.P. Barvitskyi, T.O. Prikhna, M.V. Karpets, V.B. Muratov, V.E. Moshchil`, O.O. Vasiliev, A.S. Lokatkina, O.V. Prysiazhna. Lightweight boron-based ceramic composites. Abstracts of 10th jubilee International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2022). – 25 – 27 August, 2022. – Lviv, Ukraine. – P. 227-228.
 4. P. Barvitskiy, V. Moshchil, O. Prysiazhna, M. Karpets, S. Ponomaryov, V. Kushch,V. Muratov. Aluminum dodecaboride – and boron carbide-based ceramics for extreme environments. SIPS 2022 HONOREES. – Nov. 27. – Dec. 1. – Hilton Phuket Arcadia.Thailand. – Paper Id: 285.
 5. Гузій С.Г., Присяжна О.В. Вплив функціональних наповнювачів на фізико механічні властивості СВЧ- поглинальних полімерних композитних матеріалів. Збірник тез конференції МОБК-2022 (Моделювання та оптимізація будівельних композитів : мат-ли міжнарод. наук.-техн. конференції. Одеса: ОДАБА,)  Одеса, 17-18 листопада 2022. С. 24 – 26.

2021

 1. Л. М. Девін, Т. О. Пріхна, П. П. Барвіцький, С. В. Ричев, М. В. Карпець, В. Є. Мощіль, М. О. Цисар, С. С. Пономарьов, О. В. Присяжна, А. С. Локаткіна  Фізико-механічні характеристики ударостійкої кераміки при статичному та динамічному навантаженні // Надтверді матеріали. – 2021. – № 3. – С. 3-20.
 2. Devin L.M., Prikhna, T.O., Barvitskyi, P.P., O.V. Prisyazhnaya, E.V., Lokatkina, A.S. Physical and Mechanical Characteristics of Impact-Resistant Ceramics under Static and Dynamic Loading // Journal of Superhard Materials. – 2021. – № 3. – С. 3-16.
 3. P. Barvitskyi, T. Prikhna, V. Muratov, M. Karpets, O. Vasiliev, A. Lokatkina, O. Prysiazhna, V. Moshchil Lightweight aluminum-dodecaboride and boroncarbide-based ceramics with high mechanical properties // Proceedings of the International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE2021. – September 22-24, 2021. – Lviv, Ukraine. – P. 124-125.
 4.  T. Prikhna, M. Monastyrov, O. Prysiazhna, B.Halbedel, V. Moshchil. Properties and application of nanopowders of polyvalent iron oxides obtained by electroerosion dispersion // Abstracts of the 6th International Scientific Conference on Oxide materials for electronic engineering (OMEE-2021). – September 28 – October 2, 2021. – Lviv, Ukraine. – P.
 5. G. Kochetov, T. Prikhna, D. Samchenko, O. Prysiazhna, M. Monastyrov, V. Moshchil, A. Mamalis. Resource-efficient ferritisation treatment for concentrated wastewater of electroplating production with aftertreatment by nanosorbents // Nanotechnology Perceptions. – 2021. – Vol. 17, № 1. – Р. 9-18. DOI: 10.4024/N22KO20A.ntp.17.01
 6. P. Barvitskyi, T. Prikhna, V. Muratov, M. Karpets, O. Vasiliev, A. Lokatkina, O. Prysiazhna, V. Moshchil Lightweight aluminum-dodecaboride and boroncarbide-based ceramics with high mechanical properties // Proceedings of the International  Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE2021. – September 22-24, 2021. – Lviv, Ukraine. – P. 124-125.
 7. T. Prikhna, M. Monastyrov, O. Prysiazhna, B.Halbedel, V. Moshchil. Properties  and  application of  nanopowders of  polyvalent iron oxides obtained by electroerosion dispersion // Abstracts of the 6th International  Scientific Conference on  Oxide materials for electronic engineering (OMEE-2021). – September 28 – October 2, 2021. – Lviv, Ukraine. – P. 12.

2020

 1. T.A. Prikhna, R. Haber, E.V. Prysiazhna, P.P. Barvitskyi, A.V. Neshpor,  V.E. Moshchil, etc. Composite armor based on borides and carbides. Abstract 44th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics & Composites (ICACC). – January 26–31, 2020. – Daytona Beach, Florida, USA.
 2. Т. Prikhna, A. Mamalis, V. Romaka, M. Eisterer, J. Rabier, A. Jouline, V. Moshchil, S. Ponomaryov, M. Rindfleisch, M. Tomsic, X. Chaud, A. Shapovalov, A. Kozyrev, A. Shaternik, E. Prisyazhnaya and Ch. Yang Structure and pinning centres in MgB2bulk, wires and thin films and in MT-YBCO // Nanotechnology Perceptions  (after Japmed 12 conference in 2019). . – 2020. – Vol. 16. – Р. 187–201.
 3. T. Prikhna, O. Ostash, A. Kuprin, V.Sverdun, V. Podhurska, M. Karpets, T. Serbeniuk, B. Matovic, A. Starostina, O. Prysiazhna New multifunctional coatings and bulk materials based on titanium MAX phases // Abstract 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions (IMEC2020). – March 19-20, 2020. – Belgrade, Serbia. – Р.

2019

 1. О.В. Присяжна, Ю.І. Ковальчук, О.В. Маценко, В.Г. Гречанюк. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів»: методичні вказівки / уклад.: Ю.І. Ковальчук, О.В.Маценко, В.Г. Гречанюк,– Київ: КНУБА, 2019. – 20 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії / Г.М. Кочетов, О.В. Присяжна, – Київ: КНУБА, 2019. – 47 с.
 3. Prysiazhna, O. Monastyrov, M., Prikhna, T., Halbedel, B., (…), Mamalis, A.G.,  Electroerosion dispersion, sorption and coagulation for complex water purification: Electroerosion waste recycling and manufacturing of metal, oxide and alloy nanopowders. Nanotechnology Perceptions . 15(1), N24MO18A, 2019. – 48-57 р.
 4. T. Prikhna, P. Barvitskiy, R. Haber, O. Prysyazhna, S. Ponimarov etc. Materials for multi-layered armor, invisible to microwaves in a wide frequency range. Presentation at International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites. – January 27– February 1, 2019. – Daytona Beach, Florida, USA/
 5. T. Prikhna, M. Monastyrov, A. G. Mamalis, B. Halbedel, S. S. Ponomaryov, V. Moshchil, O. Prysiazhna. Polyvalent iron oxide magnetic nanopowderssynthesized by electroerosion dispersion for microwaveabsorbing coatings. Abstractthe eleventh japanese-mediterranean workshop on applied electromagnetic engineering for magnetic, superconducting, multifunctional and nano materials (JAPMED’11). – JULY 16 -19, 2019. – Batumi, Georgia.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram