ПРО КАФЕДРУ

Завідувач кафедри архітектурних конструкцій, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор. Академік Академії наук вищої освіти України та Академії будівництва України (відділення будівельної механіки та будівельної фізики). Народився в 1957 році в м. Городня Чернігівської обл. Після закінчення будівельного факультету УІІВГ (м. Рівне) направлений на стажування в КІБІ (тепер – КНУБА), де й працює дотепер, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітник до завідувача кафедри. Досвідчений педагог. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Основи проектування», «Комп’ютерні технології проектування», «Основи наукових досліджень» та інші. Автор понад 190 наукових і науково-методичних робіт, присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, дослідженню проблем технічної естетики, системному дослідженню проблем присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, дослідженню проблем технічної естетики, системному дослідженню проблем енергоефективності в архітектурі та будівництві. Підготував 1 доктора та 7 кандидатів наук. Голова докторської спеціалізованої вченої ради в КНУБА, організатор та науковий керівник науково- дослідної лабораторії з дослідження проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА». Ініціатор проведення в Університеті щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві», («ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ»).

 

Випускаюча кафедра будівельного факультету. Знаходиться у головному корпусі КНУБА на 4 поверсі (ауд. 418а – 424). Вона забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Будівництво», а також здійснює підготовку фахівців на будівельному, архітектурному, будівельно-технологічному факультетах та факультеті Факультет урбаністики та просторового планування.
Забезпечує підготовку здобувачів за будівельними напрямками з урахуванням специфіки будівельної галузі на всіх факультетах університету, згідно програм бакалаврських та магістерських рівнів вищої освіти. Організує і здійснює керівництво з підготовки дипломних та магістерських робіт. Приймає участь у роботі екзаменаційних комісій будівельного, та архітектурного факультетів.

Здійснює підготовку здобувачів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти.

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

Під час навчання випускники магістратури за спеціальністю «Будівництво» отримують навички проектування сучасних архітектурних конструкцій, з вимогами до стандартів ДБН. Вивчають енергоощадливі технології та технології енергоефективного будівництва. Під час навчання студенти отримують знання з будівельної фізики та теоретичних основ енергоефективності.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти вивчають: Основи архітектурних конструкцій, Історію архітектури, Будівельну фізику то що.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram