Про кафедру

Завідувач кафедри, д.х.н., проф. Гречанюк В. Г.

Історія кафедри

Кафедра хімії була започаткована в 1944р.

В 1944 році в Київському інженерно-будівельному інституті (сьогодні Київський національний університет  будівництва і архітектури)  була створена кафедра хімії, яку по 1956 рік очолював к.х.н., проф. Ф.П. Лоханько (1884-1960). Він надрукував ряд наукових праць, підготував навчальний посібник з органічної хімії.

З 1956 по 1972 роки кафедру хімії очолював к.т.н., доц. М.М. Фока (1903 – 1983). Він є автором 23 наукових та науково-методичних праць. За багаторічну бездоганну роботу нагороджений орденом Трудового  Червоного прапора.

З 1972  по 2010 роки кафедру хімї очолював  академік УТА, д.т.н., проф. Б.М. Ємельянов. Його наукові розробки відзначені золотою медаллю на міжнародній виставці у м. Лейпциг. Він є автором 175 наукових праць, в тому числі 40 авторських свідоцтв та патентів.

З 2010 року кафедру хімії очолила д.х.н., проф. В.Г. Гречанюк. Основним напрямком її наукової діяльності є вивчення фізико-хімічних  властивостей корозійностійких композиційних матеріалів на основі міді. Під її керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації. Вона є автором понад 196 наукових праць, в тому числі 9 авторських свідоцтв та патентів.

З 1961 по 1996 рік на кафедрі працювала к.х.н, доцент О.А. Ласька – лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 8 наукових монографій, 6 підручників та навчальних посібників, понад 450 наукових праць. Серед них підручники:   Б.М. Ємельянов  і   Г.І. Бердов  „Химия”, М.О. Мартинов „Курс органической химии”; В.Г. Гречанюк „Фізична хімія  і хімія силікатів”;    Б.М. Ємельянов, Г.І. Бердов, О.О. Бондар, П.С. Шилюк  ”Хімія”; наукові монографії: Б.М. Емельянов „Инструмент из сверхтвёрдых материалов на керамических святках”; Є.А. Ласька „Гідрофобізація”; М.О Мартинов і В.А. Візир „Технология производства керамических красок”; И.Ф. Руденко „Регулирование процессов структурообразования сырьевых цементних шламов”; И.Ф. Руденко „Регулирование физико-химических свойств технических дисперсий”; А.С. Смоляр, Б.М. Емельянов, Е.А. Пащенко, А.Р. Крюкова, И.В. Манжелеев „Кристаллизация цинкосодержащих стёкол при атмосферном и высоком давлении”.

Викладацький та допоміжний склад кафедри хімії

На кафедрі працюють 8 штатних викладачів і 3 сумісники.  У тому числі: 4 професора (доктор хімічних наук, професор Віра Григорівна Гречанюк, доктор технічних наук, професор Геннадій  Михайлович Кочетов, доктор технічних наук, професор Артем В’ячеславович Козирєв, доктор технічних наук, професор Ігор Миколайович Гречанюк), 5 доцентів (кандидат технічних наук, доцент Олена Володимирівна Присяжна, кандидат хімічних наук,  доцент Тетяна Василівна Вітовецька, кандидат технічних наук,  доцент Вікторія Олександрівна Чорновол, кандидат технічних наук, доцент Олександра В’ячеславівна Маценко, кандидат технічних наук, доцент Юлія Ігорівна Ковальчук), старший викладач (Валерій Юхимович Апанасенко) та асистент (Тетяна Дмитрівна Грабіна).

Завідуюча кафедрою, доктор хімічних наук, професор Віра Григорівна Гречанюк читає лекцію з фізичної хімії
Старший викладач Валерій Юхимович Апанасенко ознайомлює студентів з роботою приладу
Кандидат технічних наук,  доцент Вікторія Олександрівна Чорновол проводить практичні заняття зі студентами ТБКВМ
Кандидат хімічних наук,  доцент Тетяна Василівна Вітовецька показує досліди студентам

Навчальна діяльність кафедри хімії

Кафедра  здійснює підготовку  із загальної хімії, органічної, фізичної, хімії атмосфери та фізико-хімічних методів дослідження бакалаврів, спеціалістів та магістрів факультетів: будівельно-технологічного, автоматизації та інформаційних технологій, санітарно-технічного та будівельного.

Дисципліни, які викладаються

 • Неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Фізична хімія і хімія силікатів;
 • Фізична хімія;
 • Хімія з основами біогеохімії;
 • Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів;
 • Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів у     будівництві;
 • Аналітична хімія;
 • Поверхневі явища і дисперсні системи;
 • Загальна хімічна технологія;
 • Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram