Про Кафедру

Кафедра електротехніки та електроприводу забезпечує базову та повну вищу освіту. Кафедра електротехніки та електроприводу є випусковою для бакалаврів та магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (до 2016 року називалась 7.05020201, 8.0520201 «Автоматизоване управління технологічними процесами») та бакалаврів (магістр з 2020 р.) спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Підготовка фахівців за спеціалізацією «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» відповідає рівню сучасних вимог у галузі електромеханіки, яка базується на знаннях математики, фізики, електротехніки, електроніки, механіки, матеріалознавства і обчислювальної техніки. Технічне застосування електромеханіки наочно виявляється в електричних машинах, системах та комплексах електромеханічного перетворення енергії. З 2005 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мазуренко Леонід Іванович .

Завідувач кафедри: (044) 454-24-91 (044) 456-04-61 Кімната викладачів: (044) 241-55-65
Лаборантська: (044) 241-55-92 Електронна адреса кафедри: etep@knuba.edu.ua
Вчений секретар: Ковалишин Богдан Михайлович (241-55-65), к.154  

Наукова діяльність

З перших років існування кафедри електротехніки та електроприводу її колективом почалась виконуватись науково-дослідна робота. Велика увага приділялась удосконаленню електричних приводів будівельних машин та підприємств будівельної індустрії.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram