ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МІСТОБУДУВАННЯ

Кафедра була заснована 1 квітня 1983 року у складі архітектурного факультету Київського інженерно-будівельного інституту.

З 1983 р. по 2006 р. кафедру очолював доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України, видатний вчений в галузі містобудування Фомін Ігор Олександрович – фундатор та засновник кафедри.

2006 р. по червень 2009 р. завідувачем кафедри містобудування був доктор архітектури, визначний вчений в галузі містобудування, професор, народний архітектор України, директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» – Білоконь Юрій Миколайович, який працював на кафедрі, починаючи з 1987 р.

З липня 2009 р. по травень 2015 р. кафедру містобудування очолювала кандидат архітектури, професор, член-кореспондент Академії архітектури України та Академії будівництва України, почесний професор КНУБА Кушніренко Марія Марківна.

З червня 2015 р. обов’язки завідувача кафедри містобудування виконує доктор архітектури, професор Шебек Надія Миколаївна

У 1985 р. в проектному інституті “ДНІПРОМІСТО” була заснована філія кафедри містобудування.У 1999 р. з метою обміну досвідом підготовки архітекторів містобудівного профілю у вищих навчальних закладах України за ініціативою і під керівництвом професора І. О. Фоміна була створена Постійна координаційна рада з питань вищої освіти за спеціальністю «Містобудування», яка і досі продовжує плідно працювати.

В 2000 р. на базі Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» та кафедри містобудування КНУБА було створено Навчально-науково-виробничого комплексу «Архмістобуд». Діяльність комплексу і на сучасному етапі сприяє розвитку наукової та навчально-методичної роботи кафедри, удосконаленню навчального процесу, підвищенню кваліфікації викладачів, проведенню проектних практик, працевлаштуванню студентів і випускників кафедри.

У 2012-2015 рр. кафедра містобудування брала участь у Міжнародному спільному проекті № 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR: «Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» програми «Темпус».

В 2015 р. було зареєстровано тему науково-дослідної роботи кафедри містобудування – «Архітектурно-містобудівні проблеми формування і розвитку урбанізованого середовища» на період з 09.2015 по 12.2017 рр. (№ держреєстрації 0115U003821). Члени кафедри успішно працювали над її виконанням. За результатами дослідження було захищено 2 докторські дисертації (доц. Устінова І. І., доц. Ковальська Г. Л.), а також 1 кандидатська дисертація (ас. Козятник І. І.).

В грудні 2017 р. було зареєстровано тему науково-дослідної роботи кафедри містобудування – «Проблеми формування та перспективи розвитку архітектурно-містобудівних і ландшафтних об’єктів» на період 2018-2023 рр. (№ держреєстрації 0117U005341). За результатами дослідження було захищено 1 кандидатська дисертація (ас. В’язовська А. В.). Наукові дослідження викладачів, аспірантів і студентів продовжуються у відкоригованому напрямі.

З 23 жовтня 2017 р. на кафедрі містобудування КНУБА започатковано проведення наукових читань на тему: «Містобудування як справа життя».

З 27 березня 2019 р. на кафедрі містобудування КНУБА започатковано проведення науково-практичної конференції «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку» для викладачів, аспірантів і студентів, старших курсів, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

З 01.08.2019 р. до 31.07.2022 р. у рамках партнерства з Амстердамським Університетом прикладних наук, Факультетом прикладних суспільних наук та права, Амстердам, Нідерланди (Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Applied Social Sciences And Law (FASSL), Amsterdam, Netherlands) кафедра містобудування бере участь у Програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ KA107-F5E6D489.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram