ПРО КАФЕДРУ

Завідувач кафедри – ГОНЧАРЕНКО Тетяна Андріївна, доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології», член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2023 р.), експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 121, 122, 126.

e-mail: goncharenko.ta@knuba.edu.uaiust511@ukr.net

Автор понад 80 опублікованих наукових та методичних праць

Історія кафедри

На момент створення, кафедра інформаційних технологій була однією з перших в Україні, яка здійснювала підготовку та випуск спеціалістів нового напрямку за спеціальностями: «Автоматизовані системи управління» (АСУ) з розроблення та експлуатації автоматизованих систем управління підприємствами та за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт» (САПР) (перший набір студентів кафедра здійснила в 1984 році).

Кафедра створена у 1976 р. Вона мала назву кафедра «Автоматизованих систем управління» (АСУ). За роки діяльності кафедра «Інформаційних технологій» декілька разів змінювала назву. Так, у 1987 р. – перейменована на кафедру «Систем автоматизованого проектування та управління» (САПУ), а наказом № 80 від 11.04.2001 р. кафедра Систем автоматизації проектування та управління була перейменована в кафедру інформаційних технологій (КІТ).

Кафедра інформаційних технологій забезпечує підготовку бакалаврів, та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки» 126 – «Інформаційні системи і технології»; 015 – «Професійна освіта». Викладає ряд дисциплін для спеціальностей 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія». На кафедрі працює 24 викладачі з яких: 5 професорів; 11 доцентів; 3 старших викладача та 5 асистентів.

За період свого існування кафедра здійснила:

  • 37 випусків (більше 1585 чол.) бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (до цього «Інформаційні управляючі системи і технології», раніше «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління», а спершу «Автоматизовані системи управління»);
  • 28 випусків (близько 1350 чол.) бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 126 – «Інформаційні системи і технології» «Інформаційні технології проектування» (до цього «Комп’ютеризовані системи проектування», а спершу «Системи автоматизації проектувальних робіт»);
  • здійснила підготовку близько 170 кандидатів наук, з яких 68 – аспіранти КНУБА, 102 – здобувачі наукового ступеня;
  • здійснила підготовку близько 18 докторів наук.

Кафедра тісно співпрацювала з Науково-дослідним інститутом автоматизованих систем будівництва (НДІАСБ) та співпрацює з Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ). Висококваліфіковані спеціалісти цих науково-дослідних інститутів протягом певного періоду існування кафедри викладали окремі дисципліни, здійснювали керівництво технологічною та переддипломною практикою.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram