ПРО КАФЕДРУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Завідувач кафедри будівельних матеріалів доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України  –  Пушкарьова Катерина Костянтинівна           

На кафедрі будівельних матеріалів КНУБА викладаються дисципліни для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного факультетів та  факультету інженерних систем та екології.

Загальна  інформація про кафедру 

              За час існування кафедри колективом підготовлено 5 докторів технічних наук, більше 150 кандидатів технічних наук. Щорічно викладачі кафедри приймають участь у роботі наукових конференцій та семінарів, керують науковою роботою студентів з підготовкою статей та робіт на конкурси. Серед викладачів кафедри є лауреати премії Президента України для молодих вчених, за наукові досягнення викладачі отримували Гранти Президента, гранти КНУБА, стипендії Кабінету міністрів України.

У 1934 р. засновано кафедру будівельних матеріалів, першим завідувачем якої став Гнат Якович Слободяник. Напрям наукової діяльності – технологія будівельних матеріалів. Протягом року на її базі було створено кращу в Україні лабораторію будівельних матеріалів, що мала передові на той час прилади та обладнання. З 1972 по 1988 роки кафедру будівельних матеріалів очолював к.т.н., професор Пашков І.О.  Напрям його наукової діяльності – використання місцевої природної сировини та промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів. З 1988 р. по 2006 р. керівництво кафедрою здійснював д.т.н., професор П.В. Кривенко. Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей структуроутворення в лужних в’яжучих системах та створення високоефективних матеріалів із заданими властивостями.

Загальна  інформація про завідувача кафедри

             У 1979 р. закінчила з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут. Після закінчення  аспірантури працювала в КНУБА науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії ґрунтосилікатів (1983-1985, 1997-1999), асистентом (1986), доцентом кафедри хімії (1989), професором кафедри будівельних матеріалів (1994). У 1985 р. захистила кандидатську, у 1995 р. – докторську дисертацію.

З 2006 р. по теперішній час завідувачем кафедри є  доктор технічних наук, професор Пушкарьова К.К. Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей композиційної побудови матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем. Підготувала 10 кандидатів наук, 16 магістрів.

Автор понад 430 наукових праць, 40 авторських свідоцтв і 3 патентів. Основні праці: «Долговечность шлакощелочного бетона» (1993), «Заповнювачі для бетону» (2001), «Будівельне матеріалознавство» (2004, 2006, 2008, 2013), «Товарознавство керамічних будівельних матеріалів» (2006), «Строительное материаловедение» (2007), «Використання техногенних продуктів у будівництві» (2009), «Матеріалознавство» (2012, 2015), «Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції» (2012), «Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі» (2014), «Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів» (2017).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram