Про профком

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
(ППО САД КНУБА)

ПОЛОЖЕННЯ ППО САД КНУБА

Згідно з Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки. Метою діяльності профспілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації, фізичні особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Саме з цією метою в Київському національному університеті будівництва і архітектури була створена Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів КНУБА (далі – ППО САД КНУБА). Вона є найбільшою громадською організацією в університеті й об’єднує понад 90% студентів, аспірантів і докторантів

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів – це добровільна неприбуткова громадська організація  КНУБА, метою якої є представництво і захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Основними напрямами діяльності ППО САД КНУБА є:

 • здійснення соціального та правового захисту студентства;
 • надання правової та інформаційно-методичної допомоги студентству;
 • організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді;
 • сприяння забезпеченню морального та матеріального заохочення студентів, які відзначились вагомими досягненнями у навчанні, науковій, громадській, культурно-масовій, спортивній роботі;
 • організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування;
 • представлення інтересів студентського колективу в ректораті КНУБА, Вченій раді та інших керівних структурах університету.

ППО САД КНУБА входить, як організаційна ланка, до Київської міської організації Профспілки працівників  освіти України і є членом Студентської профспілкової асоціації м. Києва.

Вступивши до ППО САД КНУБА, кожен з ВАС, студенти КНУБА, може розраховувати на те, що наша організація гідно представлятиме і відстоюватиме права та інтереси кожного перед адміністрацією факультету і університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об’єднаннями громадян.

Вищим органом профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює профспілковий комітет, який обирається конференцією на термін п’ять років.

Роботою профспілкового комітету керують голова профкому та його заступник, які обираються конференцією на термін повноважень профспілкового комітету.

Робота профспілкового комітету проводиться у формі засідань, на яких розглядаються найважливіші питання діяльності профспілкової організації та приймаються рішення по них. Профспілковий комітет може обирати зі свого складу президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, а також делегувати профспілковим бюро факультетів певні права, що належать до компетенції профкому. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, Положення про Київську міську організацію Профспілки працівників і освіти України, Положення про Первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів Київського національного університету будівництва і архітектури, Статуту Київського національного університету будівництва і архітектури, керується рішеннями вищих профспілкових органів.

Переваги профспілкового членства:

 • бюджетні тури та поїздки за кордон і в різні регіони України;
 • надання матеріальної допомоги;
 • отримання пільгових квитків на проїзд у міському транспорті та метро;
 • надання консультативної допомоги та інформування студентів про їхні права та обов’язки;
 • участь у вирішенні питань щодо проживання в гуртожитку;
 • сприяння в організації проведення культурно-масових та спортивних заходів в університеті.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram