НОВИНИ КНУБА

Професор із КНУБА отримала стипендію на проведення наукових досліджень в університеті Нью-Брансвіка, Канада

Професор кафедри будівельних матеріалів КНУБА, доктор технічних наук Суханевич Марина Володимирівна отримала стипендію  для науковців зі ступенем кандидата або доктора наук (postdoctoral fellowship) на проведення наукових досліджень в університеті Нью Брансвіка, Канада. Наукові дослідження будуть стосуватися розробки рецептур та вивченню властивостей цементних дрібнозернистих бетонів для адитивних технологій будівництва, адже останнє десятиліття стрімко розвивається індустрія 3D друку різноманітних виробів та деталей. Суханевич Марина Володимирівна була запрошена у якості професора та отримала практичний досвід  у  викладанні  курсу «Будівельні матеріали для цивільних інженерів» для студентів 3 курсу Факультету цивільної інженерії  Університету Нью Брансвіка, Канада.  Пропонуємо вашій увазі її враження від викладання у канадському ЗВО.

Досвід викладання  базової дисципліни «Будівельні матеріали для цивільних інженерів»  для студентів інженерної спеціальності в університеті Нью Брансвіка, Канада

Мені пощастило викладати на одному з кращих факультетів цивільних інженерів Канади. Завдяки підтримці керівництва університету та дякуючи декану факультету професору  Джефу  Ранкіну та викладачам факультету процес  викладання став цікавим та захоплюючим досвідом,  дозволив по-новому сприйняти нашу роботу з підготовки інженерів-будівельників.

Загалом, освітній процес в Канаді побудований подібно до звичного нам процесу навчання в КНУБА та більшості технічних університетів України, і складається з теоретичної і практичної компоненти.

На початку семестру студентам викладається лекційний матеріал, а через 2-3- тижні починаються лабораторні заняття, причому лекції викладаються в аудиторіях, обладнаних мультимедійними пристроями, в першій половині дня, а лабораторні заняття проводять у другій половині  дня  протягом 3,5 годин в спеціалізованих лабораторіях.

Структура курсу «Будівельні матеріали для цивільних інженерів» включає 4 основні блоки, що характеризують основні матеріали, які застосовують в будівництві цивільних споруд і доріг у Північній Америці та Канаді, а саме: цемент, бетон, асфальт, деревина (пиломатеріали). Перед початком курсу всі лекції та протоколи до лабораторних робіт розміщуються на сайті університету,  де студенти можуть з ними ознайомитися, щоб бути підготовленими до спілкування з професором.

Звертає на себе увагу більш практична спрямованість теоретичного викладання та велика кількість годин, відведених на виконання практичних і лабораторних робіт. Факультет має спеціалізовані лабораторії  розчинів, бетонів, бітумів і асфальтобетонів, пиломатеріалів, деревини та композиційних матеріалів на її основі з різноманітним обладнанням для приготування та тестування будівельних матеріалів згідно стандартів США та Канади.

Достатньо вагомо виглядає звіт з кожної лабораторної роботи – як невеличка експериментальна дослідницька праця обсягом до 10 сторінок.

Всі практичні досліди, звіти з лабораторних робіт, презентації студенти виконують не індивідуально, а в групах по 5-6 осіб, причому існує система оцінювання внеску кожного студента у загальний результат. Таким чином цивільних інженерів готують до майбутньої роботи, адже будь-який будівельний проект – це результат командної роботи.

 Студенти, окрім присутності на лекціях і лабораторних роботах, виконують самостійно тестові завдання на сайті університету за певний час. Термін виконання кожного з 7 завдань також обмежений в часі і після закінчення встановленого строку  доступ до тестів закривається. Система вираховує оцінку за кожний тест у відсотках, потім вони підсумовуються і впродовж  семестру студент може бачити свої результати та сумарний бал успішності.

Протягом семестру проводяться два проміжні екзамени та один підсумковий. В той час як проміжні екзамени проводить лектор в аудиторії, то підсумковий проходить  в окремому приміщенні, де студенти сидять по одному за партами, розташованими у два ряди. Не варто навіть мріяти про списування, використання мобільного телефону або смарт-годинника – це заборонено уставом університету.  Всі екзамени  побудовані у вигляді тестів з різними типами питань – або вибрати правильну відповідь, або дати розгорнуте пояснення, або зробити розрахунок.

Загалом система підготовки інженерів дуже подібна до нашої системи підготовки інженерів у КІБІ 80 – 90-х років, підсилена цифровізацією навчального процесу та перевагами сучасних Інтернет-технологій. Навчальний план складається лише з дисциплін, які стосуються безпосередньо підготовки цивільних інженерів і містить 5-6 навчальних курсів на семестр.

В продовж навчання для студентів старших курсів організовують екскурсії на провідні підприємства будівельної індустрії з метою ознайомити молодь з можливими місцями роботи.

Також у виставковому центрі університету постійно проводять ярмарки роботодавців,  де провідні підприємства, фірми, лабораторії пропонують молоді працевлаштування на неповний день або канікулярний період з можливістю подальшого працевлаштування після отримання диплома.

Приємно вразила наполегливість, з якою студенти оволодівають знаннями, їх бажання навчатися, відповідальність, обізнаність, інтелігентність.

 Підводячи підсумки слід зазначити, що досвід викладання був отриманий позитивний, проте приємно відзначити, що в університетах України підготовка інженерів все ще залишається на високому рівні та може скласти конкуренцію провідним закладам освіти світу. Слід лише покращити матеріально-технічну базу та оснащення лабораторій сучасними приладами, прискорити  цифровізацію навчального процесу та адміністрування  освітніх процедур всередині університету. 

Загалом у мене залишилось враження, що наш КНУБА,  в цілому, не поступається канадським університетам  щодо якості підготовки фахівців будівельної галузі. В нас є простір для розвитку та вдосконалення навчального процесу. Проте збереження нами традицій викладання, вимогливості та безкомпромісності  у оцінюванні знань наших студентів, дасть позитивні результати та утримає  наш університет на вершині рейтингів технічних закладів освіти України та світу.

Суханевич М.В., доктор технічних наук

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram