ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Теплогазопостачання і вентиляція» (БАКАЛАВР)

Проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти «Теплогазопостачання і вентиляція» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для вступників 2023-24 н.р. було розглянуто на засіданні Вченої ради факультету інженерних систем та екології і на засіданні Навчально-методичної ради факультету інженерних систем та екології та рекомендовано до публічного обговорення.
Відгуки, пропозиції, рекомендації або зауваження до освітньої програми приймаються на протязі одного місяця з дати публікації даного оголошення. Гарант освітньої програми Рибачов Сергій Григорович.  E-mail адреса: rybachov.sg@knuba.edu.u
Проєкт освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти «Теплогазопостачання і вентиляція» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розміщено на сайті університету за посиланням: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/opp-192_bak_tv-_2023-2024.pdf

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram