ПУТІВНИК

Завідувач кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування Олег Семенович Слєпцов випускник КІБІ (1980) – Президент Української Академії Архітектури, Народний архітектор України (2019), професор (2002), доктор архітектури (2000), лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2000), член-кореспондент, професор Міжнародної академії архітектури, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук.

Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування найбільша на архітектурному факультеті КНУБА за численністю професорсько-викладацького складу. На 2018-2019 навчальний рік на кафедрі працюють доктори та кандидати архітектури – 34 викладача, з них: професорів – 10, доцентів – 16, старший викладач – 1, асистентів – 7. Викладачі кафедри задіяні у викладанні 55 дисциплін.

Кафедра є випускною і готує студентів за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування» і студенти отримують дипломи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (2 роки) за спеціалізаціями:

«Архітектура будівель і споруд: Реконструкція, реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура»,

«Архітектура будівель і споруд: Інноваційна архітектура»

Це оновлення та розширення спеціалізацій започатковано у 2017 році. Розроблено нові навчальні програми і відповідні дисципліни. Особливе значення в масштабах країни має спеціалізована підготовка у сфері сакральної архітектури, разом із загальною реконструкцією та реставрацією, оскільки це розроблено та впроваджено вперше в Україні.

На кафедрі ведеться успішна робота з підготовки аспірантів. За останні 25 років було захищено близько 45 докторських і кандидатських дисертацій.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram