РАЩЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Ращенко Андрій Миколайович  – старший викладач кафедри геотехніки, ст.наук.співр. науково-дослідної лабораторії основ та фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах  НДЛ ОтаФ СІГУ КНУБА); член Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування (УТМГГФ), що входить до міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE).

тел.: (044) 241-55-25, кімната 115а, 3078.

Освіта

У 1994 році закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (нині це КНУБА), де отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)” і здобув кваліфікацію інженер-будівельник (диплом КК № 009993).

З 1994 по 1997 р. аспірант на кафедрі основ і фундаментів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності:

1.     Київський національний університет будівництва і архітектури. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 280470. В період з 15 грудня 2007 р. до 25 січня 2008 р. підвищував кваліфікацію з напрямку “Проектування і зведення основ і фундаментів для територій зі складними інженерно-геологічними умовами та в сейсмічних районах” у кількості 190 год. Видане 08 січня 2008р.

2.     Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, кваліфікаційний сертифікат АР №002628, інженер-проектувальник у частині виконання інженерних вишукувань, видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 31.08.2012р. № 21.

3.     Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 042-18 про те, що 3 02 квітня по 30 квітня 2018 р. підвищена кваліфікація у відділі надійності конструкцій будівель і споруд та у відділенні досліджень технічного стану будівель і споруд при небезпечних геологічних процесах ДП НДІБК обсягом 114 годин за напрямом: “Геотехнічне проектування”. Видане 30.04.2018р.

4.     Всеукраїнська громадська організація “Гільдія проектувальників у будівництві”. Свідоцтво № 01864 (кваліфікаційний сертифікат серія АР № 002628) з 15.08.2022 по 23.08.2022 відповідно до ст. 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” підвищення кваліфікації за напрямком “інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань”. Видане 23.08.2022р.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи в університеті більше 25 років.

Після закінчення аспірантури з 1997 року працює молодшим науковим співробітником в науково-дослідній лабораторії основ і фундаментів сільськогосподарських будівель і споруд при науково-дослідному комплексі КДТУБА (зараз НДЛ ОтаФ СІГУ КНУБА), а також за сумісництвом – асистентом кафедри основ і фундаментів (з 2003 р. – на кафедрі працює за основним місцем роботи, а науково-дослідній лабораторії – за сумісництвом).

З 2006 р. – старший викладач кафедри – геотехніки та за сумісництвом – ст.наук.співроб. Науково-дослідної основ і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах (НДЛ Ота Ф СІГУ КНУБА).

Перелік навчальних дисциплін

1. Інженерна геологія

1.1. Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ).

1.2. Спеціальність: 101 “Екологія”

Освітня програма: “Екологія та охорона навколишнього середовища”

1.3. Спеціальність: 183 “Технології захисту навколишнього середовища”

Освітня програма: ” Технології захисту навколишнього середовища”

2. Спецкурс випускаючої кафедри

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

3. Переддипломна практика

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

4. Основи проектування за Європейськими нормами

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма:  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Науково-методична робота

Опубліковано більше 20 наукових та методичних праць (одноосібно та у співавторстві). Основні праці:

  1. Розрахунок стовпчастих монолітних фундаментів за Європейськими нормами. Посібник для студентів спеціальності 7.06010101, 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”.  КНУБА, Київ, 2015, 71 с.;
  2. Інженерна геологія: Методичні вказівки до розв’язання задач з динаміки підземних вод для студентів заочної форми навчання / Уклад. Е.Ю. Петренко , А.М. Ращенко, Т.В. Диптан – К.: КНУБА, 2019. –  27 с.;
  3. Геоекологія. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних і лабораторних занять  для студентів заочної форми навчання  спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. К.: КНУБА, 2019. –  28 с.;
  4. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (розділ “Основи і фундаменти”) для студентів денної форми навчання напрямку підготовки “Будівництво”. Вид-цтво „Науковий світ”, Київ,  2014, 22 с.;
  5. Патент на корисну модель № 23478. Пристрій для випробовування ґрунтів. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 травня 2007 р. Бюлетень № 7, 2007 р.

Напрями наукової діяльності

Основними напрямками наукових досліджень Ращенка А.М. є:

  1. дослідження роботи ґрунтових основ в складних інженерно-геологічних умовах;
  2. порівняння методик випробувань ґрунтів за вимогами нормативних документів України та інших країн (в частині гармонізації вимог  ДБН та Єврокоду 7);
  3. розробка методик оперативного контролю ґрунтових основ;
  4. дослідження роботи лесових просідаючих основ в умовах міської забудови;
  5. супровід (у т.ч. науковий супровід) інженерно-геологічних вишукувань для об’єктів різної складності.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram