Новини The BRIDGE,  НОВИНИ ФІСЕ

Результати моніторингу стейкголдерів

Українські представники консорціуму The Bridge в рамках реалізації Програми міжнародної співпраці Європейського Союзу ERASMUS проєкту «The BRIDGE» («Bridging the gap between university and industry: Master Curricular Supporting the Development of Green Jobs and Digital Skills in the Ukrainian Building Sector» /«Інноваційна магістерська навчальна програма, що підтримує розвиток зелених робочих місць і цифрових навичок в українському будівельному секторі») провели опитування різних цільових груп, метою якого є розробка інноваційних освітніх програм та їх компонентів для підготовки магістрів в галузі BIM технологій. Результати моніторингу дозволять підвищити якість освітніх послуг та врахувати  потреби працедавців для підготовки конкуренто спроможних на ринку праці фахівців.

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені в результатах опитування погляди та думки належать лише авторам цього проєкту та учасникам опитування і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Результати опитування можна знайти за посиланням:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram