Робоча зустріч з гарантом ОНП PhD 133 Галузеве машинобудування

27.05.2021 у Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулась робоча зустріч з гарантом освітньо-наукової програми 133 “Галузеве машинобудування” для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії), завідувачем кафедри машин та обладнання технологічних процесів, доктором технічних наук, професором НАЗАРЕНКОМ Іваном Івановичем.

Нараду організовано відділом ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації КНУБА з використанням платформи Microsoft Teams для відеоконференцзв’язку. В робочій зустрічі прийняли участь начальник навчально-методичного відділу СКЛЯРОВ Ігор Олександрович, начальник відділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації ПРИСТАЙЛО Микола Олексійович та гаранти освітніх програм КНУБА.

Гарант освітньо-наукової програми “Галузеве машинобудування”, професор НАЗАРЕНКО Іван Іванович представив учасникам наради для обговорення освітню програму та інформаційні ресурси на офіційному сайті університету щодо забезпечення підготовки доктора філософії. Підготовка здобувачів за представленою освітньою програмою здійснюється на двох кафедрах факультету автоматизації і інформаційних технологій: кафедрою будівельних машин і кафедрою машин та обладнання технологічних процесів.

Учасниками наради були висловлені певні зауваження та пропозиції по матеріалах освітньої програми 133 “Галузеве машинобудування” та відкритих інформаційних ресурсів. В свою чергу, професор НАЗАРЕНКО Іван Іванович щиро подякував всім присутнім на нараді за детальне обговорення освітньої програми та цінні поради.

Начальник відділу ЛАПК
Пристайло Микола Олексійович

Фотозвіт:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram