РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ

Програмування та алгоритмічні мови
Об’єктно-орієнтоване програмування
Системне програмування
Теорія управління
Інтелектуальний аналіз даних
Крос-платформене програмування
Стандартизація в інформаційних системах
Теорія прийняття рішень
Управління ІТ проектами
Хмарні та GRID технології
Вступ до фаху
Виробнича практика
Переддипломна практика

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram