Рогозіна Наталія Володимирівна

Рогозіна Наталія Володимирівна – асистент, аспірант кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: natali054@bigmir.net, rohozina.nv@knuba.edu.ua

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-9621-4246

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Researchgate

Профіль в Google Scholar


Освіта:

У 2016 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула ступінь бакалавра за напрямком підготовки Будівництво, кваліфікацію бакалавр в галузі будівництва.

У 2018 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр (з відзнакою) спеціальність Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

У 2019 році  вступила до аспірантури кафедри «Технології будівельних конструкцій і виробів» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»

Загальний стаж роботи 20 років. Науково-педагогічний стаж 3 роки.

З 2001 року працює в КНУБА на посадах старшого лаборанта, з 2016 провідного інженера, з 2018 по теперішній час – асистента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Бетони і будівельні розчини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 2. В’яжучі речовини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 3. Нормативна база будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 4. Товарознавство в’яжучих речовин (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота:

Бере участь у виконанні держбюджетних тематик при НДІВМ ім.Глуховського.

Автором опубліковано понад 10 наукових, методичних праць і довідників.

Основні праці: довідник/під загальною редакцією зав. кафедри, д-р техн.. наук, проф.  Гоца В.І. та ін.. «Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів (2019)

Наукова діяльність

2020

Публікації

 1. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 2. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 3. Гоц В.І., Петропавловський О.Н., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.113-120. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 4. Гоц В.І.,  Гелевера О.Г.,  Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Екологічні  аспекти  використання  лужно-активованих  цементів. Тези доповідей міжнародного семінару “Моделювання та оптимізація будівельних композитів” (19-20 листопада 2020 р.). Одеса: ОГАСА, 2020. С.31-35.

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф., Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Публікації

 1. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf
 2. Бондаренко О.П., Рогозіна Н.В., Бриж Д.Д. Сучасні шлакопортландцементні матеріали, модифіковані комплексними добавками. – Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво», Одеса, 30 травня 2019 р.. – с. 22-24.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram