Росинський Андрій Валерійович

Росинський Андрій Валерійович – доцент кафедри економіки будівництва, освітній омбудсмен КНУБА.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4119-7463

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=dLyywFYAAAAJ

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ADR-7123-2022

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andrii-Rosynskyi

rosynskyi.av@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 423

Освіта

У 2018 році з відзнакою закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» та здобув професійну кваліфікацію «інженер-будівельник».

Рівень володіння англійською мовою – С1.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Участь у міжнародних освітніх проектах:

1. Erasmus+ Mobility of youth workers. Learning mobility project “Escape Radicalization: Escape Game Genre Preventing Radicalization” (09/11/2018-16/11/2018, Rustavi, Georgia)

2. Erasmus+ Mobility of youth workers. Learning mobility project “YOU CAN (Youth workers Opportunity for Understanding Coaching Actions for Nonisolation)” (13/10/2018-20/10/2018, Sofia, Bulgaria)

3. Erasmus+ Mobility of youth workers. Learning mobility project “Study Visit «AnOther Peace»” (18/08/2018-26/08/2018, Yerevan, Armenia)

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 4 роки. Науково-педагогічний стаж 3 роки.

З 2019 року працює на кафедрі економіки будівництва КНУБА на посаді асистента, з 2022 року – на посаді доцента.

Перелік освітніх компонентів (дисциплін):

 1. Економічна безпека підприємства (051 «Економіка»)
 2. Статистика (051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент»)
 3. Економіка будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 4. Економетрія (075 «Маркетинг»)
 5. Економетрика (051 «Економіка»)
 6. Навчальна практика (051 «Економіка»)
 7. Виробнича практика (051 «Економіка»)
 8. Переддипломна практика (051 «Економіка», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 9. Керівник кваліфікаційних робіт бакалаврів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 10. Консультант економічного розділу атестаційних робіт магістрів та кваліфікаційних робіт бакалаврів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота

Автором опубліковано 15 наукових, методичних праць.

Основні праці: Економіка будівельного підприємства: навчальний посібник (2022), Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії (2020), Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Хмельницький та Хмельницької області (2017).

Напрями наукової діяльності

Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. Управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії. Ціноутворення у будівництві. Статистичні методи дослідження у будівництві. Економічна безпека будівельного підприємства.

Публікації:

2022 р.

Навчально-методичні видання:

 1. Економіка будівельного підприємства: навчальний посібник / С.П. Стеценко, К.В. Ізмайлова та ін., К.: Ліра-К, 2022. 508 с.
  Матеріали конференцій:
 2. Росинський А.В. Економічний потенціал девелоперської компанії в умовах дії воєнного стану. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: ІV Міжнародна науково-практична конференція, 07-08 червня 2022 р.: програма та тези доп. К., 2022. С. 139-141
 3. Andrii Rosynskyi. Economic potential growth of development company through fuzzy set theory utilization in real estate price management. Chance for Science Conference 2022, 08-09 September 2022, Universität Leipzig, Germany.
  Speaker profile:
  https://chance-for-science.eu/index.php/cfs-speaker/10-speakers/240-rosynskyi
  Presentation recording and materials:
  https://chance-for-science.eu/index.php/download#46-91-business-economics
 4. Цеба Б.С., Хміль Л.М., Росинський А.В. Концептуальні засади інтеграції NFT у девелопмент нерухомості. Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, Технологія, Практика: Міжнародний науково-технічний форум (17-18 листопада 2022 р., м. Київ): програма та тези доповідей – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. С. 456-457
  https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view

2020 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Росинський А.В., Онофрійчук І.І. Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії [Текст] Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 31-39. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.31-39 (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195649

Матеріали конференцій:

2. Rosynskyi Andrii. (2020, July 02-04). Economic potential growth management of real estate development company in the conditions of quarantine restrictions. In I.Mihus (Eds.) Book of abstracts of International conference on economics, accounting and finance (ICEAF). Scientific Center of Innovative Researches OÜ, Estonia; Academy of Economics and Pedagogy, Czech Republic. doi:10.36690/ICEAF.2020.80 https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF/paper/view/49

3. Росинський А.В. Кіберзлочинність як виклик економічній безпеці підприємства в умовах форсованої цифровізації. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 27 березня 2020 р.: програма та тези доп. К., 2020. С. 109-110

4. Цеба Б.С., Росинський А.В. Вплив концепції розвитку розумного міста на діяльність будівельних підприємств. Ефективні технології в будівництві: V Міжнародна науково-технічна конференція, 19 листопада 2020 р.: програма та тези доп. К., 2020. С. 217-218

2019 р.

Навчально-методичні видання:

1. Дослідження та оцінка економічної безпеки підприємства. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економічна безпека підприємства» для студентів спеціальності 051 “Економіка” та 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання. / Укл. С.П. Стеценко, Л.В. Сорокіна, Н.В. Боліла, А.В. Росинський. – К.: КНУБА, 2019. – 37 с.

2. Облік доходів і витрат будівельного підприємства. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичні технології бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання. / Укл. Л.В. Сорокіна, А.В. Росинський. – К.: КНУБА, 2019.

3. Облік валютних операцій. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичні технології бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання. / Укл. Л.В. Сорокіна, А.В. Росинський. – К.: КНУБА, 2019.

Матеріали конференцій:

4. Росинський А.В. Впровадження CRM-системи як засіб підвищення конкурентоспроможності девелоперської компанії. Ефективні технології в будівництві: ІV Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 березня 2019 р.: програма та тези доп. К., 2019. С. 132-133

5. Росинський А.В., Онофрійчук І.І. Заходи з енергоефективності будівельного виробництва в контексті розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2019 р.: програма та тези доп. К., 2019. С. 129-130

6. Росинський А.В. Економічний потенціал девелоперської компанії в контексті розвитку «зеленого» будівництва. Зелене будівництво: І Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 листопада 2019 р.: матеріали конф. К., 2019. С. 206 -208

2018 р.

Матеріали конференцій:

1. Росинський А.В. Обґрунтування ціни житла з використанням теорії нечітких множин як засіб підвищення ефективності девелопменту будівництва. Ефективні технології в будівництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 березня 2018 р.: програма та тези доп. К., 2018. С. 189

2017 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Росинський А.В. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Хмельницький та Хмельницької області. Будівельне виробництво. К.: ДП «НДІБВ», 2017. Вип. №62/3/2017. С. 69-77 (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus)

2014 р.

Матеріали конференцій:

1. Росинський А.В. Доцільність використання відходів теплових електростанцій України у виробництві плавлених силікатних виробів. Інженерія та енергетика: теорія, аналіз, практика: І Міжнародна науково-практична конференція студентів і викладачів, 19-21 березня 2014 р.: матеріали конф. Луганськ, 2014. Вип. 3. С. 170-173.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram