Росинський Андрій Валерійович

Росинський Андрій Валерійович – доктор філософії, доцент кафедри економіки будівництва, освітній омбудсмен КНУБА.

rosynskyi.av@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 314а

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

Rosynskyi A. The economic potential growth management for real estate development company through automation and artificial intelligence technologies. Economics, Finance and Management Review. 2023. № 3. С. 99–114. DOI: 10.36690/2674-5208-2023-3-99-114.

https://www.public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/260

Матеріали конференцій:

Serhii Dolhopolov, Tetyana Honcharenko, Oleksandr Terentyev, Kostyantyn Predun, Andrii Rosynskyi. Information system of multi-stage analysis of the building of object models on a construction site. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. Vol. 1254. Article number 012075. DOI: 10.1088/1755-1315/1254/1/012075. (SCOPUS)

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1254/1/012075

Цап І.М., Корміліцин Я.І., Росинський А.В. Перспективи масової оцінки нерухомості в Україні. Землеустрій і топографічна діяльність в умовах війни та післявоєнного відновлення. Збірка наукових праць Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.) / За заг. науковою редакцією проф. Ковальчука І.П. К.: Вид. центр НУБІП, 2023. С. 91-94.

https://dglib.nubip.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bc02c8d8-8fdd-4279-b0a6-27fa238eb876/content#page=91

Андрій Росинський.  Діяльність університетського освітнього омбудсмена в контексті розвитку особистісної суб’єктності здобувачів вищої освіти.  Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2022 р.) / за заг. ред. С. Калашнікової, Н. Базелюк. К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2023. С. 72-73 DOI: 10.31874/REDU.Conf.2022.

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/REDU_Conf_B5.pdf#page=73

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Росинський А.В. Засади розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії на ринку віртуальних активів. Будівельне виробництво. 2022. № 73. С. 64-73. DOI: 10.36750/2524-2555.73.64-73.

https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/430

Росинський А.В. Використання алгоритмів нечіткого логічного висновку в системі управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 50 (2). С. 180-202. DOI: 10.32347/2707-501x.2022.50(2).180-202.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/288692

Навчально-методичні видання:

Економіка будівельного підприємства: навч. посіб. для студентів спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і аудит”, 073 “Менеджмент”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / С. П. Стеценко, А. Ф. Гойко, К. В. Ізмайлова, Л. В. Сорокіна, О. Ю. Бєлєнкова, Н. В. Боліла, О. С. Гриценко, Л. В. Гусарова, Ю. О. Запєчна, Т. Є. Кіщенко, К. В. Крикун, А. А. Моголівець, Т. В. Ніколаєва, С. Л. Оліферук, О. С. Рубцова, А. В. Росинський, Т. Ю. Цифра, І. О. Шапошнікова, К. І. Шевчук; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ : Ліра-К, 2022. – 506 c. – Бібліогр. в кінці тем – укp. ISBN 978-617-520-372-9

http://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000818260

Матеріали конференцій:

Росинський А.В. Економічний потенціал девелоперської компанії в умовах дії воєнного стану. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: ІV Міжнародна науково-практична конференція, 07-08 червня 2022 р.: програма та тези доп. К., 2022. С. 139-141.

https://repositary.knuba.edu.ua/items/3998ca92-dff5-4212-913c-e176258b353e

Andrii Rosynskyi. Economic potential growth of development company through fuzzy set theory utilization in real estate price management. Chance for Science Conference 2022, 08-09 September 2022, Universität Leipzig, Germany.

Speaker profile:
https://chance-for-science.eu/index.php/cfs-speaker/10-speakers/240-rosynskyi
Presentation recording and materials:
https://chance-for-science.eu/index.php/download#46-91-business-economics

Цеба Б.С., Хміль Л.М., Росинський А.В. Концептуальні засади інтеграції NFT у девелопмент нерухомості. Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, Технологія, Практика: Міжнародний науково-технічний форум (17-18 листопада 2022 р., м. Київ): програма та тези доповідей – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. С. 456-457
https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view

А. Росинський, Б. Цеба, Л. Хміль. Можливості розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії на ринку віртуальних активів. International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2022» (30.11-02.12.2022) conference proceedings. Kyiv, Ukraine. с. 437-438

https://drive.google.com/file/d/1M7G7eFmtYo-rlxPTsTltRxq9rhPhemwB/view

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Росинський А.В., Онофрійчук І.І. Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 31 –39. DOI: 10.32347/2707-501x.2020.44.31-39

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195649

Матеріали конференцій:

Rosynskyi Andrii. (2020, July 02-04). Economic potential growth management of real estate development company in the conditions of quarantine restrictions. In I.Mihus (Eds.) Book of abstracts of International conference on economics, accounting and finance (ICEAF). Scientific Center of Innovative Researches OÜ, Estonia; Academy of Economics and Pedagogy, Czech Republic. doi:10.36690/ICEAF.2020.80

https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF/paper/view/49

https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9af00aca-257e-4bcb-9e05-1a9d3592866e/content

Росинський А.В. Кіберзлочинність як виклик економічній безпеці підприємства в умовах форсованої цифровізації. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 27 березня 2020 р.: програма та тези доп. К., 2020. С. 109-110

https://drive.google.com/file/d/1BEaX9tlXDb0r5LQJvQnWsSFHMjSMaS7q/view?usp=share_link

Цеба Б.С., Росинський А.В. Вплив концепції розвитку розумного міста на діяльність будівельних підприємств. Ефективні технології в будівництві: V Міжнародна науково-технічна конференція, 19 листопада 2020 р.: програма та тези доп. К., 2020. С. 217-218

https://bit.ly/3lFKAoj

Навчально-методичні видання:

Дослідження та оцінка економічної безпеки підприємства. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економічна безпека підприємства» для студентів спеціальності 051 “Економіка” та 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання. / Укл. Н.В. Боліла, А.В. Росинський. – К.: КНУБА, 2019.

Облік доходів і витрат будівельного підприємства. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичні технології бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання. / Укл. Л.В. Сорокіна, А.В. Росинський. – К.: КНУБА, 2019.

Облік валютних операцій. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичні технології бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання. / Укл. Л.В. Сорокіна, А.В. Росинський. – К.: КНУБА, 2019.

Матеріали конференцій:

Росинський А.В. Впровадження CRM-системи як засіб підвищення конкурентоспроможності девелоперської компанії. Ефективні технології в будівництві: ІV Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 березня 2019 р.: програма та тези доп. К., 2019. С. 132-133

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf

Росинський А.В., Онофрійчук І.І. Заходи з енергоефективності будівельного виробництва в контексті розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2019 р.: програма та тези доп. К., 2019. С. 129-130

https://drive.google.com/file/d/1FiZlGI2iX4fXBPbN_yZnyYFDI6u9nfSr/view?usp=share_link

Росинський А.В. Економічний потенціал девелоперської компанії в контексті розвитку «зеленого» будівництва. Зелене будівництво: І Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 листопада 2019 р.: матеріали конф. К., 2019. С. 206 -208

https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/81560136-20ce-4cdf-8485-16bffdd8dff5/content

Матеріали конференцій:

Росинський А.В. Обґрунтування ціни житла з використанням теорії нечітких множин як засіб підвищення ефективності девелопменту будівництва. Ефективні технології в будівництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 березня 2018 р.: програма та тези доп. К., 2018. С. 189

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2018.pdf

2014 р.

Матеріали конференцій:

Росинський А.В. Доцільність використання відходів теплових електростанцій України у виробництві плавлених силікатних виробів. Інженерія та енергетика: теорія, аналіз, практика: І Міжнародна науково-практична конференція студентів і викладачів, 19-21 березня 2014 р.: матеріали конф. Луганськ, 2014. Вип. 3. С. 170-173.

https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e2210523-8f3b-4835-ac7b-cf0db3aab3f6/content

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram