Рудь Катерина Миколаївна

Рудь Катерина Миколаївна – кандидат економічних наук, робота на посаді доцента кафедри економіки будівництва.

rud_km@knuba.edu.ua

 cotket100@gmail.com

кімната 314

 Рудь К.М. Формування якісної організаційної структури як основи інноваційної моделі розвитку
будівельних підприємств. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу:
матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2023
року) у 2-х ч. / за заг. ред. В. М. Лича. Ч. 1. Київ: КНУБА, 2023. С. 176-180
https://drive.google.com/file/d/1ZuySJ01oVG2nv7BPRP2K6_HN8x5UGhjs/view
Рудь К.М. Проблеми формування ефективної стратегії інноваційного розвитку будівельної галузі

України та шляхи їх вирішення. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво:
Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 451-452
https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view

Рудь К.М. Методологічні основи формування організаційної структури на основі системного
підходу. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022.
Вип. 50. С. 61-68

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/279142/273725

Рудь К.М. Сучасні проблеми формування організаційних структур та шляхи їх вирішення. Програма
та тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та
інформаційно-аналітичні новації в будівництві». Частина I. Київ 7-8 червня 2022 р. С.58-59. Режим
доступу
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/23/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%97 %D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%2007- 08.06.pdf

  1. Рудь К.М. Існуючі підходи до групування витрат та їх практичне значення в будівництві // Економіка. Менеджмент. Підприємство. №5. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет. – 2001. – С.20-23.
  2. Рудь К.М. Основи методології формування ефективної структури управління витратами // Будівництво України. – 2001. №3. С.16-17
  3. Рудь К.М. Вдосконалення організаційних структур – один з головних напрямків підвищення ефективності будівництва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 8. – К.: Київ. націонал. ун-т буд-ва і арх-ри. 2000. С.208-211.
  4. Рудь К.М. Традиційні підходи до оцінки ефективності структур та їх недоліки // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 7. – К.: Київ. націонал. ун-т буд-ва і арх-ри. 1999. С.165-169.
  5. Рудь К.М. Роль структурного аспекту в підвищенні ефективності будівельної фірми // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 4. – К.: Київ. держ. техн. ун-т буд-ва та арх-ри. – 1998. – С.264-268.
  6. Рудь К.М. Проблеми будівельного комплексу на сучасному етапі // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 2. – К.: Київ. держ. техн. ун-т буд-ва та арх-ри. – 1997. – С.199-201.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram