Рудь Катерина Миколаївна

Рудь Катерина Миколаївна – кандидат економічних наук, робота на посаді доцента кафедри економіки будівництва.

ORCID https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6349-0161

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=LYFVKDQAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Kateryna-Rud

https://publons.com/dashboard/summary/

Web of Science ResearcherID ACN-7558-2022

rud_km@knuba.edu.ua, cotket100@gmail.com

кімната 314

Освіта

У 1992-1997 роках навчалася у Київському національному університеті будівництва й архітектури, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію «інженер-економіст» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

У 1997 – 2000 роках проходила денну форму навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва й архітектури на кафедрі економіки будівництва. Після закінчення аспірантури захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економіних наук.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 25 років.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економіних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. Тема дисертаційної роботи: «Зниження собівартості будівництва шляхом вдосконалення системи управління витратами».

Перелік навчальних дисциплін

1. Ціноутворення в туризмі (242 «Туризм»).

2. Економіка підприємств теплоенергетичної галузі (144 «Теплоенергетика»).

3. Економіка підприємств галузей будіндустрії (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

4. Програмне забезпечення техніко-економічних розрахунків (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

5. Економіка природокористування (101 «Екологія»)

6. Основи економіки архітектури і будівництва (191 «Архітектура та містобудування»).

Напрями наукової діяльності

Вирішення питань проектування та управління організаційними структурами соціально-економічних систем на основі системного підходу.

Публікації:

  1. Рудь К.М. Існуючі підходи до групування витрат та їх практичне значення в будівництві // Економіка. Менеджмент. Підприємство. №5. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет. – 2001. – С.20-23.
  2. Рудь К.М. Основи методології формування ефективної структури управління витратами // Будівництво України. – 2001. №3. С.16-17
  3. Рудь К.М. Вдосконалення організаційних структур – один з головних напрямків підвищення ефективності будівництва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 8. – К.: Київ. націонал. ун-т буд-ва і арх-ри. 2000. С.208-211.
  4. Рудь К.М. Традиційні підходи до оцінки ефективності структур та їх недоліки // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 7. – К.: Київ. націонал. ун-т буд-ва і арх-ри. 1999. С.165-169.
  5. Рудь К.М. Роль структурного аспекту в підвищенні ефективності будівельної фірми // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 4. – К.: Київ. держ. техн. ун-т буд-ва та арх-ри. – 1998. – С.264-268.
  6. Рудь К.М. Проблеми будівельного комплексу на сучасному етапі // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 2. – К.: Київ. держ. техн. ун-т буд-ва та арх-ри. – 1997. – С.199-201.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram