Рудь Катерина Миколаївна

Рудь Катерина Миколаївна – кандидат економічних наук, робота на посаді доцента кафедри економіки будівництва.

ORCID https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6349-0161

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=LYFVKDQAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Kateryna-Rud

https://publons.com/dashboard/summary/

Web of Science ResearcherID ACN-7558-2022

rud_km@knuba.edu.ua, cotket100@gmail.com

кімната 314

Освіта

У 1992-1997 роках навчалася у Київському національному університеті будівництва й архітектури, який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію «інженер-економіст» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

У 1997 – 2000 роках проходила денну форму навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва й архітектури на кафедрі економіки будівництва. Після закінчення аспірантури захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економіних наук.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 25 років.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економіних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. Тема дисертаційної роботи: «Зниження собівартості будівництва шляхом вдосконалення системи управління витратами».

Перелік навчальних дисциплін

1. Ціноутворення в туризмі (242 «Туризм»).

2. Економіка підприємств теплоенергетичної галузі (144 «Теплоенергетика»).

3. Економіка підприємств галузей будіндустрії (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

4. Програмне забезпечення техніко-економічних розрахунків (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

5. Економіка природокористування (101 «Екологія»)

6. Основи економіки архітектури і будівництва (191 «Архітектура та містобудування»).

Напрями наукової діяльності

Вирішення питань проектування та управління організаційними структурами соціально-економічних систем на основі системного підходу.

Публікації:

  1. Рудь К.М. Існуючі підходи до групування витрат та їх практичне значення в будівництві // Економіка. Менеджмент. Підприємство. №5. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет. – 2001. – С.20-23.
  2. Рудь К.М. Основи методології формування ефективної структури управління витратами // Будівництво України. – 2001. №3. С.16-17
  3. Рудь К.М. Вдосконалення організаційних структур – один з головних напрямків підвищення ефективності будівництва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 8. – К.: Київ. націонал. ун-т буд-ва і арх-ри. 2000. С.208-211.
  4. Рудь К.М. Традиційні підходи до оцінки ефективності структур та їх недоліки // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 7. – К.: Київ. націонал. ун-т буд-ва і арх-ри. 1999. С.165-169.
  5. Рудь К.М. Роль структурного аспекту в підвищенні ефективності будівельної фірми // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 4. – К.: Київ. держ. техн. ун-т буд-ва та арх-ри. – 1998. – С.264-268.
  6. Рудь К.М. Проблеми будівельного комплексу на сучасному етапі // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 2. – К.: Київ. держ. техн. ун-т буд-ва та арх-ри. – 1997. – С.199-201.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram