САВЧЕНКО А.М.

САВЧЕНКО АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА

Старший викладач кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного університету будівництва і архітектури.
В 2020 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету нагороджена грамотою  

КНУБА.

https://orcid.org/0000-0001-8518-968X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SXHi3mwAAAAJ&hl=uk

savchenko.am@knuba.edu.ua,  asav2509@gmail.com

Тел.. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта:

У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію викладача правознавства, юриста.

В 2020 році вступила до аспірантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 101 Екологія.

 

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 25 роки. Науково-педагогічний 13, 5роки.

Загальний трудовий стаж розпочала в вересні 1991р. В 1999-2003 рр. працювала на посаді юриста ТОВ «Сілоам», у 2003 році змінила юридичну практику на педагогічну діяльність, працюючи вчителем правознавства в СЗШ 182, ліцеї «МАУП» та ліцеї «Алско». 

У вересні 2005року відмінно пройшла курси підвищення кваліфікації при Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Д. Грінченка. В 2009році розпочала науково-педагогічну діяльність,  працює в КНУБА на посаді асистента, згодом старшого викладача кафедри Охорони праці і навколишнього середовища, тепер кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці. З 2011 профорг кафедри.

У 2012 та 2017роках відмінно пройшла курси підвищення кваліфікації в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

З 30.09 до 15.12.2020 брала участь в онлайн-тренінг «Екологічна безпека техногенно –перевантажених регіонів України та стратегічне управління природокористуванням цільових громад Донецькій та Луганській областей» 

З 30.11.2020 по 4.12.2020 брала участь у циклі вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» від науково-навчального центру компанії «Наукові публікації – Publ.Science»

З січня 2021р. Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі.

З 2021 року бере участь у міжнародній програмі Erasmus+, проєкт «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP».

З 12.04 по 11.06.2021 брала участь у серії онлайн-тренінгів «Глобальні екологічні проблеми. Формування екологічної свідомості регіонів.»

Пройшла стажування. Internship on Modern Teaching     Methods and Innovative Technologies in Higher Education European Experience and Global Trend. University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia, Bulgaria,26January 2021- 26 April 2021. (total 180 hours=6 credits ECTS) Certificate № BG/VUZF/743-2021

Участь в ClimEd — 1st Training Announcement — “Competence-Based Approach to Curriculum Development for Climate Education” (19 April – 12 May 2021), одержала золотий сертифікат

Участь в ClimEd — 2nd Training Announcement — “Adaptation of the Competency Framework for Climate Services to conditions of Ukraine” (29 June – 26 August 2021)

З 14.06.2021 по 30.07.2021 брала участь в «Літня екологічна школа» серія онлайн-тренінгів «Енергія, відходи, рекультивація земель, охорона навколишнього середовища ,«зелені» технології» 

З 30.07.21 по 29.10.21 брала участь в серії онлайн-тренінгів «Вплив змін клімату на здоров’я населення в умовах пандемії Covid-19. Екологічні проекти на регіональному рівні»

(поводження з відходами, сталий розвиток, інновації)

Участь в вебінарі «Міжнародиний досвід у публікаційній сфері. Як наукові публікації впливають на діяльність вчених?»15.11.2021

Участь в вебінарі «Наукометрична база даних Scopus. Сервіси, наукометричні показники та тонкощі роботи.»16.11.2021

Участь в вебінарі «Наукометрична база даних Web of Science. Сервіси, наукометричні показники та тонкощі роботи.»17.11.2021

Участь в вебінарі «Міжнародна кооперація. Платформи для підвищення наукометричних показників вчених.» 18.11.2021 

Участь в 3 rd ClimEd Online Training on “Digital Tools and Datasets for Climate Change Education” 26 October – 12 November 2021.

В серпні 2022р. обрана на посаду Голови профспілки факультету інженерних систем та екології. 

Участь в курсі вебінарів з підвищення кваліфікації на тему «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації», який відбувається в он-лайн режимі з 4 жовтня по 15 листопада 2022 р.

22 листопада 2022 р. відвідала семінар на тему «Науково-інноваційна діяльність університетів за показниками світових рейтингів» 

 

Перелік навчальних дисциплін:

  • Правознавство (051. «Економіка», 073 «Менеджмент», 123. «Комп’ютерна інженерія», 126. «Інженерні системи і технології», 192. «Будівництво та цивільна інженерія») http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=6

 

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 5 наукових статтей (4 в співавторстві), 8 методичних праць. Розробник 8 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА, робочих програм з навчальних дисциплін, які викладає. Учасник  міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, видані тези доповідей.

 

Напрямки наукової діяльності:

Оцінка перспектив імплементації еколого-правових аспектів зеленого будівництва в законодавчу базу України.

 

Публікації 2022р.

А.М.Савченко, Т.М.Ткаченко . Імплементація європейських норм зеленого будівництва в будівельну галузь України. «Екологічна безпека та природокористування» Випуск 41(1) 2022р. ст.31-43

http://es-journal.in.ua/article/view/255262

Савченко А.М. Імплементація європейських стандартів в правову систему України під час воєнних дій. Збірник матеріалів конференції Екополітика 2022. Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України». М. Одеса, 25 жовтня 2022р.. Ст.350-351 file:///C:/Users/asav2/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202022.pdf

Савченко А.М. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ НОРМ ЄС В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ. Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. Ст.19-20 http://www.economics.in.ua/2022/09/20-2.html

Савченко А.М. Імплементація екологічної політики ЄС в національне законодавство України як перспектива досягнення цілей сталого розвитку. 7-Й МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНГРЕС СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 10-11 лютого 2022 р. Ст. 222

https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2022/jan/26205/zbirnykmaterialivekokongres2022.pdf

Савченко А.М. Імплементація еколого-правових аспектів зеленого будівництва в законодавство України. Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» ст. 102-104. (10.02.2022р.)

file:///C:/Users/valer/Downloads/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9%20(3).pdf

Публікації 2021р.

Кривомаз Т.І., Савченко А.М. Зниження впливу будівельної галузі на зміну клімату шляхом впровадження принципів зеленого будівництва // Екологічна безпека та природокористування. – 2021. – № 37 (1). – С. 55-68.

 

Кривомаз Т.І., Савченко А.М. Адаптація секторів міського розвитку до кліматичних змін // Екологічна безпека та природокористування. – 2021. – № 38 (2). – С. 64-78

 

Т.І.Кривомаз, Д.В.Варавін, А.М.Савченко. «Зелене будівництво. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Екологія» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво і цивільна інженерія», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»/ уклад.: Т.І.Кривомаз, Д.В.Варавін, А.М.Савченко. – Київ : КНУБА, 2021. – 32с.

 

Савченко А.М. Педагогіка вищої школи. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для студентів -магістрів (освітньо-науковий рівень) спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» денної форми навчання. – Київ. КНУБА , 2021. – 28с.

 

Савченко А.М. Імплементація міжнародних екологічних норм, як механізм впровадження програми сталого розвитку // Тези доповідей Другої Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» 16 червня 2021р. ст.87-91.

 

Antonina Savchenko. Solving Environment Problem of the Large Cities of Ukraine

Related to Climate Change through the Implementation of the Green Buildings Principles // Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century. September 9−11, 2021in terms of the Visegrad Project #22110149 Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine, ст. 71.

 

Т.І.Кривомаз, А.Р. Перебинос, А.М.Савченко. Адаптація будівельної галузі до змін клімату шляхом впровадження принципів зеленого будівництва. Міжнародна науково-практична конференція. Екологія. Ресурси. Енергія. КНУБА 24-26.11.2021. ст.15.

Савченко А.М. Мінімізація впливу будівельної галузі на екологію населених пунктів шляхом впровадження норм зеленого будівництва. Міжнародна науково-практична конференція. Екологія. Ресурси. Енергія. КНУБА 24-26.11.2021 Ст.40.

 

Савченко А.М. Екологічна освіта в Україні. Реалії і перспективи. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2-3 листопада 2021 р. М А Т Е Р І А Л И МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОЛОГІЧНО СТАЛИЙ РОЗВИТОК УРБОСИСТЕМ: ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ» ст. 148.

 

Савченко А.М. Імплементація міжнародних екологічних стандартів зеленого будівництва, як механізм вирішення екологічних проблем великих міст України. Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» ст.537. (13.10.2021)

 

Публікації 2020р.

Савченко А.М. Імплементація екологічних стандартів ЄС в законодавчу базу України як технологія захисту довкілля. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження» присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Полтава, НУПП, 3 – 4 грудня 2020 р.

 

Савченко А.М. Імплементація екологічних зобов’язань як засіб покращення моніторингу довкілля в Україні //ХХХІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 31.10.2020 . м. Переяслав. Збірник матеріалів конференції (ст.21-22). http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/81/conference_31-31.10.2020.pdf

Савченко А.М. Імплементація принципів права ЄС в екологічні законодавчі норми України // Матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї « П’ятдесяті економіко-правові дискусії » 27 жовтня 2020 р. ISSN 2522-963Х, стор. 71-72. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3574/

Савченко А.М. Законодавчі шляхи зменшення шкідливого впливу промисловості на довкілля.//Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих учених «Газузеві проблеми екологічної безпеки», 23 жовтня 2020 року .м. Харків  ISBN 978-617-7602-91-9   стор. 210-212.

https://drive.google.com/drive/folders/1wZGVFjoB-l_FWt2jT5mWxgYJeyOAqpyU?usp=sharing

 

Савченко А.М. Імплементація європейського зеленого курсу// Матеріали Другої  Всеукраїнська науково-практичної конференціії “Євроінтеграція екологічної політики України” 22 жовтня 2020. м. Одеса, ст.114-116.

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Zbirnik-materialiv-konferentsiyi-Ekopolitika-2020.pdf

Савченко А.М. Оцінка впливу на довкілля для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. // Матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї « П’ятдесяті економіко-правові дискусії » 25 вересня 2020 р. ISSN 2522-963Х, ст. 78-79. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3551/

  1. M. Kulikov, N. Y. Zhuravska, A. M. Savchenko. Modern Possibilities of Management of Technogenic-Natural Systems of Hea… https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_13(doi: 10.1007/978-3-030-42939-3_13)

Заика А.А. Савченко А.М. Особенности хозяйственно-правовой ответственности за экологические правонарушения. // Сборник научных работ. 71-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов. 20-25 апреля 2020 г. Минск ст. 345-346. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/37/0000-materiali-obschie71jSNTK-2020/ pdf

Савченко А.М. Взаємопов’язаність норм права з іншими соціальними нормами»// Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 19).м. Тернопіль, 6 лютого 2020р., ISSN 2617-2364, ст.13-14.                       http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2886

Публікації 2018-2019рр.

 

Савченко.А.М. Реалізація права на соціальне забезпечення громадянами України в сучасних умовах. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сорок треті економіко-правові дискусії» м. Львів, 17 грудня 2019р., ISSN 2522-963X, ст.47-49. http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3252/

 

Савченко, А.М., Заика, А.А. Проблемы высшего архитектурного и строительного образования в Украине с учетом интеграции в Европу. // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : электронный сборник статей II международной научной конференции, Новополоцк, 28-29 ноября 2019 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк, 2019. – С. 567-571.

file:///C:/Users/valer/Downloads/2019_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf

Савченко А.М. Основи конституційного права України . Методичні вказівки  та завдання до контрольних та практичних занять» для студентів Спеціальність – 073 «Менеджмент» –К.:КНУБА, 2019.-16с.

Савченко А.М.Правознавство в професійній діяльності . Методичні вказівки «Завдання до контрольних та практичних робіт» для студентів Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» Спеціалізація: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) –К.:КНУБА, 2018.-16с.

Савченко А.М. Теоретико-правові основи освіти. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт та практичних занять студентів спеціальності 015 «Професійна освіта» –К.:КНУБА, 2018.-16с.

Публікації 2010-2014рр.

Савченко А.М. Господарське та трудове право. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та контрольних робіт для студентів усіх напрямків підготовки –К.:КНУБА, 2014.-20с.

 Савченко А.М. Правознавство. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять та контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей–К.:КНУБА, 2013.-20с.

Савченко А.М. Господарське право. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей –К.:КНУБА, 2010.-24с.

Савченко А.М. Проблеми правової освіти і виховання в Україні:хто винен? // Історія в школах України. – № 3. – 2010. – С.8-9.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram