САВЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Савенко Володимир Іванович – професор кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури. Ветеран праці з 2009р, кандидат технічних наук, доктор технічних наук , доктор будівництва  Академії будівництва України (АБУ),дійсний член і член Президії Академії будівництва України (АБУ), Української академії наук (УАН),менеджер систем якості EOQ, менеджер управління навколишнім середовищем EOQ, Аудитор EOQ та НАУ, Лауреат премії АБУ ім. М.С. Буднікова (3р.), лауреат премії УАН ім. Платона, нагороджений Великою і Малою Срібною медаллю АБУ, Срібною медаллю УАН ім.. Платона «За творчі  здобутки», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Відмінник раціоналізації і винахідництва. Член Центру україно-європейської наукової  співпраці, член та міжвузівської ради з менеджменту при Українській асоціації досконалості і якості. Академік Академії будівництва України (АБУ) (керівник відділення, член Президії АБУ), академік Української академії наук (УАН) (керівник відділення, член Президії), заступник директора Асоціації  Надійність споруд при АБУ, член ГО Зварників України.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1490-6730

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KhVyv5sAAAAJ&hl=uk

Scopus:   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223110647

savenko.vi@knuba.edu.ua , savenkoknuba@gmail.com

тел. (044) 245 48 51, кімната 318

Освіта

У 1975 році закінчив будівельний факультет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ). 1986р. Київський громадський інститут патентознавства за спеціальністю патентознавство. 1978 Київський університет технічного і економічного прогресу в будівництві промислове і цивільне будівництво.

2003 – 2021 міжгалузевий центр якості ПРИРОСТ, орган сертифікації персоналу ОСП УАЯ. та ЕОQ (Maneger for Quality,Еnvinronmental Systems Maneger, Quality Auditor). 2018 POLSKO-UKRAINSKIE CENTRUM OSWIATOWE NGO UKRAINA-POLXKA-NIEMCY

Польська мова рівень В-2, курси англійської та німецької мови КНУБА  рівень В-1.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності 2016р. Інститут Київоргбуд. Стажування і підвищення кваліфікації – організація і управління будівництвом. М.Київ,вул..Суворова,4. 2017р. ПП ІНТЕХНОР. Стажування і підвищення кваліфікації Організація і управління будівництвом. м.Київ. 2018р. Орган сертифікації персоналу УАДЯ. Навчання і ресертифікація – аудитор систем якості. Сертифікат № АСМЯ. 117 2018 (дійсний до 20.12. 2021). 2018р. Стажування і підвищення кваліфікації в ДП НДІБВ. Організація і управління будівництвом; та на курсах підвищення кваліфікації КНУБА. 2019р. Стажування і підвищення кваліфікації у Європейських університетах (Братіслава,Відень,Будапешт,Кошице) TRENDS IN EDUCATION SYSTEM IN THE CHANGING EUROPEAN INFORMATION SOCIETY. Сертифікат № 18/05-2019 2020р. Стажування і підвищення кваліфікації за кордоном (м. Влоцлавек Польща) CUAVIAN UNIVERSITY in WLOCLAWEK Republik of Poland. PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND PEDAGOGICAL EXCELENCE OF LECTURERS IN TECHICAL SCIENCES технічні науки, будівництво і архітектура. 2021 Стажування і підвищення кваліфікації в польсько-українському центрі при Вроцлавському природничому університеті (12-06-18.07. 2021) , сертифікат SZFL-000484  Стажування в НДІБВ інНавчання на курсах англійської мови  в КНУБА, 2022 участь у стажуванні 3 Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, педагогічних та науково-педагогічнихпрацівників «Нобелівський курс»(3.12.2021-20.01.2022 ) Присвоєно кваліфікацію «Міжнародний Керівник Категорїї Б» та « міжнародний Викладач»  згідно кваліфікації ЮНЕСКО Міжнародний сертифікат «5644 / 20 січня 2022 р.. А також учасник і переможець міжнародного гранту. Ресертифікація сертифікату №АСМЯ.117/1 Аудитор систем менеджменту якості (14.12.2021до 14.12.2024р). Брав участь у    Міжнародних закордонних науково-практичних конференціях в Афінах, Амстердамі Бостоні, Буенос Айресі, Барселоні, Ванкувері, Вісяі, Володимирі Женеві, Ліверпулі, Мюнхені, Осаці, Полоцьку, Римі, Стокгольмі, Токіо, Євразійському конгресі ,Софії, Лондоні та ін.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи – 50 років, в тому числі 11 років науково-педагогічного стажу ( в тому числі за сумісництвом в МІУ доцентом кафедри менеджменту, в ЛНТУ професором кафедри ПЦБ. в  УАЯ експертом з будівництва).

З 1975 по 2013 рік постійно працював на виробництві у ВАТ ДБК-3 АТХК Київміськбуд майстром, виконробом, ст.виконробом, начальником дільниці, начальником відділу контролю якості ВАТ ДБК-3,заступником головного інженера ВАТ ДБК-3, уповноваженим керівництва з якості. Відрядження по лінії МО СРСР в ПНР.

1982 – 1983рр (військовий будівельник, виконроб вч пп 02266, викладав будівельну справу і охорону праці у військах),по лінії МЗС України м. Бонн ФРН.

1993-1994рр (інженер-будівельник, керівник групи спеціалістів на будівництві посольства України у ФРН). Брав безпосередню участь у будівництві ЧАЕС,більше 300 будинків у Києві і області, будівництві посольства України у ФРН, військових об*єктів Північної групи військ СРСР у ПНР.В складі колективу ВАТ ДБК-3 ставав Лауреатом національного конкурсу з якості (2008,2010,2011рр.) та фіналістом міжнародного турніру з якості (2008р.)

Без відриву від виробництва закінчив аспірантуру КДТУБА і в 1997 році захистив дисертацію кандидата  технічних наук, в 1999 році без відриву від виробництва захистив дисертацію доктора технічних наук в м. Москва (РФ) ,в 2002 р. отримав міжнародний сертифікат відповідності міжнародним стандартам ступеня доктора технічних наук в Міжнародній кадровій академії при МАУП (Київ). В 2014 році в складі авторського  колективу став Лауреатом Державної премії  України в галузі науки і техніки за  інноваційну науково-технічну роботу «Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва». В 2014 році за цією темою захистив дисертацію доктора будівництва Академії будівництва України.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Організація і управлінні будівництвом (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Спецкурс випускової кафедри (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота 

Опубліковано понад 200 науково-методичних праць ( в тому числі 5 підручників (3 з грифом МОНУ), 2 посібники ( 1 з грифом МОНУ), монографій-24 ( 6 видано за кордоном), ДБН-8шт.,ДСТУ-1шт.,ТУ-1шт. Отримано 2 авторських свідоцтва,2 патенти, впроваджено 55 рацпропозицій.

З 2016 по 2021 рр. опубліковані 117 праць ( в тому числі закордонних колективних монографій -6, тези виступів і статті за кордоном 18 шт.( по матеріалах конференцій в Афінах, Бостоні, Буенос Айресі ,Барселоні, Ванкувері, Вісяі, Володимирі ,Ліверпулі, Мюнхені, Осаці, Полоцьку, Римі, Стокгольмі, Євразійському конгресі, Софії ,8.Савенко В.І. та ін.

Напрямки наукової діяльності

Будівництво; організація і управління будівництвом; системи управління якістю, Інноваційні технології.

Публікації

2022 р.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Осипова А.О., Осипов С.О., Савенко В.І. Основні особливості організаційної та функціональної структури моніторингу довкілля при будівництві та реконструкції об*єктів ядерної безпеки Issue№3 (2022) Reports of Europian Academ[c Research  Publisher EAST Sci.Pub.de, 30.01.2022 pp.24-29 DOi:https://doi.org/10.5281/zenodo.5979592
 2. Savenko V.I., Nesterenko I.S., Vysotska L.M., Polozskyj Y.L., Popkov V.P. Unique innovative ecotechnologies for protecting from corrosion metal-capacitive structures. (англ..м.) Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Фах.вид.2022. № 49 (1). С.59-65. фах.вид.
 3. Кислюк Д. Я., Самчук В. П., Чапюк О. С., Залета А.О.., Савенко В. І. Дослідження роботи двотаврових дерев’яних балок із OSB стінкою // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць фаж.вид.–Луцьк: ЛНТУ, 2021. Вип. №17. – С. 61-67.

Матеріали конференцій:

 1. T.Honcharenko,K. Kyivska,O.Serpinska, V.Savenko, D.Kyslyuk,Y.Orlyk. Digital Transformation of the Construction Design Based on the Building Information Modeling and Internet of Things. CEUR.Workshop Proceedings,2021,3039,pp267-279 http :// ceur-ws.org/Vol-3039/paper 16,pdf Тези конф. SCOPUS
 2. Т.Honcharenko, H. Shpakova, K. Predun, M. Zinchenco, M. Liashchenko and V. Savenko, “Smart Information System for Creating Digital Twins of Construction Project”, in SIST 2022, 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Nur-Sultan Kazakhstan, 28-30 April 2022, (SCOPUS)
 3. Савенко В.І. Академік-будівельник-яскравий приклад можливостей соціалістичного суспільства згідно з поглядами Альберта Енштейна 2 Int.Sc.Pract. conf. Modern Trends of Scientific Development 18-21.01.2022 ISBN978-1-68564-505-2  DOI – 10.-46299/ISG.2022.1/11

4.Шатрова І.А., Демидова О.О., Тугай О.А., Савенко В.І., Ворніческу О.С. Ефективність виконання робіт житлового будівництва комплексними бригадами і оптимізація тривалості будівництва  The V International Scientific and PracticalConference « Trends of modern scientse and practice«,February 8-11,2022, Ankara,Turkey,-pp.68-75 ISBN -978-1-68564-508-1   DOI- 10.46299/ISG.2022.I.V

5.Савенко В.І., Висоцька Л.М., Кущенко І.В., Кислюк Д.Я., Полосенко О.В.  Інноваційні « HI-TECH« технології та матеріали для забезпечення функціональної стійкості металомістких конструкцій і об*єктів The VI International Scientific and PracticalConference « Trends of modern scientse and practice«,February 15-18,2022, Haifa, Israel,-pp.17-26 ISBN -978-1-68564-509-0   DOI- 10.46299/ISG.2022.I.VI

 1. Савенко В.И, Благодырев В.А., Фесенко Н.В., Нечаев А.Н. ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СБОРНО_МОНОЛИТНЫЙ Окружкин А.А., КАРКАС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ( С-М КУБ) НА БАЗЕ ВНЕДРЕННОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ КУБ-2,5 XII International scientific and practical conference Actual priorities of modrrn sciens , education and practice Paris.France  March 29-April 01,2022 pp845-850  ISBN 979-8-88526-748-9  DOI 10.46299/ISG.2022.1.12
 2. Savenko V.I.,Vysotska L.M.,Kushchenko I.V.,Honcharenko T.A.,Tkachuk V.M. Ecoprotection of metals agaibst corrosion metal Innovative intensive structures with the help of the CONtRRUST rust mooifier (англ.), Матеріали тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Чернігів, 26-27 травня 2022р. т.2-Чернігів,НУ Чернігівська політехніка , 2022-Т.2,-с.89-91. ISBN 978-617-7932-16-0

Навчально-методичні праці:

 1. О.М. Лівінський, В.І. Савенко, О.І. Курок, В.В. Савйовський та ін. Спеціалізовані будівельні процеси Технологія і організація Підручник з грифом МОНУ Вид. 2-е, Київ Видавництво Людмила .2022-456с. ISBN978-617-555-002-1

Монографії:

 1. Савенко В.І, Гончаренко Т., Нестеренко І.,Шатрова І.,Пальчик С. Вдосконалення методів розрахунків сітьових графіків в будівництві на основі теорії графів та інформаційних технологій. Collective monoqraph. Theoretical and scientific foundations in researchin in engineering Boston (USA)- 2022 ISBN 978-1-68564-501-4 DOI 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1 pp. 118-138.
 2. Кущенко І.В., Корольов В.П., Савенко В.І. Сутність методів ризик-діагностикикорозійно-механічногоруйнування сталевих конструкцій щодо забезпечення технологічної безпеки промислових об*єктів. Кол. Мон. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій 2-е видання перероблене та доповнене  Київ: Центр учбової літератури, 2022- -с. 19-45   ISBN 978-611-01-2494-2
 3. Машков О.А., Ващенко В.М., Гончаренко Т.А., Савенко В.І. Дослідження функціональної стійкості складних систем. Основні поняття, визначення та науково-теоретичні основи. Кол. Мон. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій 2-е видання перероблене та доповнене  Київ: Центр учбової літератури, 2022- -с.119-151 ISBN 978-611-01-2494-2
 4. Плугін А.А., Савенко В.І. Дослідження фундаментальних основ фізико-хімічної сутності і механізмів корозії та практичних підходів до мінімізації негативних наслідків. Кол. Мон. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій 2-е видання перероблене та доповнене  Київ: Центр учбової літератури, 2022  – с152-191   ISBN  978-611-01-2494-2
 5. Висоцька Л.М., Савенко В.І., Ващенко В.М. Забезпечення корозійної стійкості металомістких комплексів і чистоти навколишнього середовища при виконанні захисних заходів за допомогою екоматеріалів та нано-технологій. Кол. Мон. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій 2-е видання перероблене та доповнене  Київ: Центр учбової літератури, 2022  -с.192- 206 ISBN 978-611-01-2494-2
 6. Макаренко В.Д., Савенко В.І., Куліков П.М., Ковальчук О.Ю. Дослідження впливу деструкції бетону і деградації арматури, спричинених корозією, на довговічність залізобетонних конструкцій морських причалів. Кол. Мон. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій 2-е видання перероблене та доповнене  Київ: Центр учбової літератури, 2022 –с.207-232 ISBN  978-611-01-2494-2
 7. Савенко Володимир, Окружкін Анатолій,Благодирьов Володимир, Фесенко Микола, Окружкін Олександр,Єжов Сергій ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НА БАЗІ СИСТЕМИ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИЙ КАРКАС УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЕЗРИГЕЛЬНИЙ (КУБ-2,5) Зак. Кол.моногр.  Scientific foundation in research in Engineering червень 2022. c.113- 122. Scientific foundations in research in Engineering: collective monograph / Kornylo I., Gnyp O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 113-122 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.2 ISBN  979-8-88526-742-7

URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-in-research-in-engineering/.

 1. Гоц В.І., Максимов С.Ю., Савенко В.І., Панченко О.С. Корозійно-механічні властивості сталевих і залізобетонних конструкцій каналізаційних систем Монографія Київ: НУБіП України.-2022.-256с. ISBN 5-8366-1364-9

2021 р.

Матеріали конференцій:

 1. Savenko V., Honcharenko T, Nesterenko I., Klyuyeva V. Organizational genetics and synergetic approach to the effective development df production systens //The world of scientific and innovation.Abstracts of the 7th International scientific and practical conference Cognum Publishing Haus .London, United Kingdom .2021.Pp180-190

ISBN 978-92-9472-197-7

2.Савенко В.И.,Нестеренко И.С.,Клюєва В.В., Полосенко А.В. О проблемах признания и внедрения инновационных технологий и фундаментальной теории школы Плугина А.Н. YDC 001.1 International scientyific and practical conference  “Actual trends of modern scientific research”  ( apr.11-13,2021)  MPC publishing Munnich, Germany 2021. 215-225 p. ISBN 978-3-954753-02-4

3.Савенко В.И.,Нестеренко И.С.,Клюева В.В., Победа С.С. Проблемы отношений ученых с официальными государственными научными институтами в области инноваций и выхода в свет теории Плугина А.Н. и его школы YDC 001.1 International scienyific and practical conference  “Fundamental and applied research in the modern world “( apr.14-16,2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021  567-577p.

ISBN 978-1-73981-124-2

4.Савенко В.И.,Благодырев В.А., Инновационная архитектура , конструкция и технология строительства объектов на базе универсальной системы сборно-монолитного безригельного каркаса YDC 001.1 The 11 International SciencConference  “Theoretical approaches of Fundamental Sciencis .Theory,Practice and prospects”(apr.26-28,2021) Geneva, Switzerland  27-30p.  ISBN 978-9-40361-482-3

5.Савенко В.И.,Окружкин А.А.,Ежов С.В., Дубинка А.В.,Благодырев В.А. Эффективная инновационная технология строительства объектов на базе универсальной системы сборно-монолитного безригельного каркаса YDC 01.1 The 23  International SciencConference  “Theory, practiceand science” (apr.27-30,2021) Tokyo, Japan 35-39p. ISBN 978-1-63848-669-5

 1. Savenko V., Blagodyrev V., Okruzhkin A., Fesenko N., Ezhov S., Nechayev A. Progressive innovative technology based on a universal system of precast-monolithic bezel-less frame (KUB-2.5). Савенко В.І., Благодирьов В.О., Окружкін А. А., Фесенко М. В., Єжов С. В. Нечаєв А. М. Прогресивна інноваційна технологія на базі системи збірно-монолітний каркас універсальний безригельний (КУБ-2,5)0 : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС ) м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» – Чернігів :НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. –с.77-80. ISBN 978-617-7932-16-0.
 2. Об’ємна модифікація алунітовміщуючих порід при отриманні пористої структури – к.т.н., доц. Пальчик П., д.т.н., проф. Гоц В., к.т.н., доц. Савенко В., к.т.н., доц. Амеліна Н., інж. Пальчик С. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна); Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна Оргкомітет V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і будівництві.
 3. Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна – к.т.н., доц. Пальчик П., д.т.н., проф. Гоц В., к.т.н., доц. Савенко В., к.т.н., доц. Амеліна Н., інж. Пальчик С. (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна); Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна Оргкомітет V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і будівництві
 4. Савенко В.И., Высоцкая Л.Н., Кислюк Д.Я. Особенности защиты арматуры железобетонных конструкций при зимнем бетонировании в агрессивной среде экологически чистыми материалами материалы Межд. Наук.-практ. Конф. ENVIRONMENTAL PROTECTION -2021 Збірник наук.праць Випуск 1 КНУБА –Київ 7.06.2021 с.73-76.
 5. Савенко В.І., Нестеренко І.С., Шатрова І.А., Демидова О.О., Клюєва В.В. Основа розвитку будівельного підприємства- ділова досконалість та інноваційні технології за підтримки держави . Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції 25 28 травня 2021 року Multidisciplinary academic research and innovatidn Амстердам, Hідерланди-с.49-56 ISBN 978-1-63848-662-6. DOI 10.46299/15G.2021.1.27
 6. Савенко В.І.Полосенко О.В., Победа С.С. Ділова культура і геном ділової досконалості будівельного виробництва – основа культури виробничих відносин суспільства Іnternational scientific and practical conference Technical sciences the analysis of trends and development prospects Conference proceedings, July 2-3 2021 .Prague  CTU Baltija Publishing ,2021 pp.104-109  DOi.org/10.30525/978-9934-26-109-1-25
 7. Savenko Volodymyr,Nesterenko Iryna,Honcharenko Tetiana, Klyuyeva Victoria, Important factors for development of building organization The 2 International scientific and practical conference ‘ International scientifical innovations in human life’ ( august 25-27.2021) Cognum Publishing Haus ,Manchester, United Kingdom .pp.112-115 ISBN 978-92-9472-195-2 
 8. Savenko Volodymyr,Dubynka Oleksandr, Nesterenko Iryna, Honcharenko Tetiana, Shatrova Inna Necessary factors for the effective development of building organization 1 International scientific and practical conference “ Problems of modern science and practice”  Boston,USA September 21-24,2021 pp18-20 ISBN 978-1-63972-061-3  DOI 10.46299/ISG.2021.11.1   Googl Scholar

14.Савенко В.І.,Гончаренко Т.А., Клюєва В.В., Полосенко О.В.,Победа С.С. Загальна організаційна наука О.О, Богданова –тектологія-основа теорії систем та методології  2 Міжнародна науково-практична конференція TRENDS IN THE SCIENTIFIC DEVELOPMENT ,28.09.-1.10.2021 ,Ванкувер, Канада, -с.399.

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А. Савенко В.І. Формулювання моделі поведінки покупців на ринку житлової нерухомості Наука і освіта Зб.праць XVI Міжн. Наук. конф.  4-11 січня 2022 –Хайдусобосло Угорщина, Хмельницький :ХНУ 2021 –с.124-127  ISBM 978-966-330-403-8.
 2. Савенко В.І., Нестеренко І.С.,Клюєва В.В. Предтеча кібернетики і засновник загальної організаційної науки – тектології Матеріали Міжнародного науково-технічного форуму Архітектура та будівництво:нові тенденції і технології КНУБА –К.2021 , -с.334-335.
 3. Giginejshvili,D.Giginejshvili.G.Chikvaidze, V.Savenko Current problems and prospects of application of prodacts based on continuous basalt Матеріали Міжнародного науково-технічного форуму Архітектура та будівництво:нові тенденції і технології КНУБА –К.2021 , -с.373-374.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Савенко В.І.,Нестеренко І.С.,Полосенко О.В., Победа С.С.,Клюєва В.В. Ділова культура і геном ділової досконалості будівельного виробництва – основа культури виробничих відносин суспільства Науковий журнал Молодий вчений (№3 березень 2021) -с.5-9 ISSN (print):2304-5809. ISSN( Online) :2313=2167 Googl Scholar .Copernicus
 2. Honcharenko, T.Mihaylenko, V.Borodavka, Y.Dolya, E.Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, стр. 22–33, (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper3.pdf
 3. T. Honcharenko, G. Ryzhakova, Ye. Borodavka, D. Ryzhakov, V. Savenko, O. Polosenko. Method for representing spatial informationof topological relations based on a multidimensional data model, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 16, Issue 7, 2021, pp. 802-809, http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2021/jeas_0421_8555.pdf (SCOPUS)
 4. Савенко В,Благодырев В., Окружкин А.Технология строительства домов с использованием безригельного каркаса (КУБ-2,5) УАН,науково-популярний журнал Винахідник і раціоналізатор№2 (135) 2021 –с19-21.
 5. В.І. Савенко,І.С. Нестеренко , І.А. Шатрова, О.О. Демидова, Ю.В. Орлик Геном ділової досконалості і ділова культура виробничої організації – основа культури виробничих відносин суспільства Шляхи підвищення ефективності  будівництва в умовах формування ринкових відносин  зб. Наук. праць –Вип.48 Частина 1. 1.Технічний.-К.. КНУБА. 2021 с.20-29.
 6. Giginejshvili, D. Giginejshvili. G. Chikvaidze, V. Savenko Current problems and prospects of application of prodacts based on continuous basalt fiber Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин зб. Наук. праць –Вип.48 Частина 1. 1.Технічний.-К.. КНУБА. 2021- с.50-57
 7. Кислюк Д.Я., Самчук В.П., Чапюк О.С., Дробишинець С.Я., Савенко В.І. Міцність бетону при використанні пластифікатора Біопласт-1 Зб. Наукових праць   ЛНТУ Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, Випуск 16, 2021, -68-70 с.      ISSN  2410-6208
 8. Савенко В.И., Благодырев В.А., Окружкин А.А., Фесенко Н.В., Ежов С.В., Нечаев А.Н. ПРОГРЕССИВНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА БАЗЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО БЕЗРИГЕЛЬНОГО КАРКАСА (КУБ-2,5) Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research Publisher: “EASR” SciPub.de © EASR © SciPub.d декабрь 2021 –с.18-20 Online ISSN 2789-195X  ISSN 2789-1968 Academic publisher “SciPub.de”Publisher License #27, 26-10-2018 224033, Brest, 58/1 Vulkovska Street (lok 2) 20354,  Hamburg , Gorch-Fock-Wall 1A
 9. Савенко В.И, Плугин А.А. О ШКОЛЕ И НОВОЙ ТЕОРИИ ПРОФЕССОРА ПЛУГИНА А,Н, Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research Publisher: “EASR” SciPub.de © EASR © SciPub.d декабрь 2021 –с.46-47

Монографії:

 1. Савенко В.И., Нестеренко И.С., Шатрова И.А., Демидова Е.А., Клюева В.В. Основные необходимые факторы эффективного развития строительной организации и прблемы внедрения инноваций Scientjfic foundations of solving engineering tasks and problems collective monograf Boston, USA 2021 pp.512-519 ISBN 978-1-63848-664-0 DOI 10,46299/ISG.2021.MONO.TECH.11
 2. Savenko V.,Zhuravskiy O.,Vysotska L.,Pobeda Modificator CONTRRUST as anticorrosion innovative tool for technological progress and environmental protection. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems collective monograf Boston, USA  2021 pp.525-541 ISBN 978-1-63848-664-0    DOI 10,46299/ISG.2021.MONO.TECH.11

2020 р.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Vologymyr Savenko.Ihor Kushchenko.Oleksandr Polosenko QUALITY OF MANAGEMENT – MEASUREMENT AND OPTIMIZATION VI Int.Sc.conf.24-28.09.2020 Visla. Book of abstracts. Publisher Department of Applied Social Sciences  Faculty of Organization and Management  Silesian University of Technology   Zabge. Poland 2020 -p.80  ISBN: 978-83-945539-7-5 
 2. Савенко В.І., Кущенко І.В.ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Колективна закордонна монографія НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА РОЛЬ У НЬОМУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES AND THE CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ) Cuiavian university Wloclawek Poland.Izdavnieciba Baltija Riga 2020.pp.214-234 –  ISBN 978-9934-588-65-5   DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.12
 3. англ.Савенко В.І., Полосенко О.В.(Savenko V.I., Polosenko O.V.) IMPROVED CONTRRUST ANTICORROSION AGENT AN INNOVATIVETOOL FOR TECHNOLOGICAL PROGRESS ECONOMICS END ENVIRONMENT PROTECTION (ang.) Колективна закордонна монографія НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА РОЛЬ У НЬОМУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES AND THE CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ) Cuiavian university Wloclawek Poland.Izdavnieciba Baltija Riga 2020.pp.235-250 –  ISBN 978-9934-588-65-5   DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.13

28.Савенко В.І., Терещук М.О., Пальчик П.П., Ємельянова О.М. Міждисциплінарний синергетичний підхід як альтернатива ринковим методам управління і розвитку виробничих систем і підготовки персоналу   Scientific and pedagogic internship   PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND PEDAGOGICAL SXCELENCE OF LECTURERS IN TECHNICAL SCIENCES  Cuavian University in Wloclawek Republic of Poland  Izdavnieciba Baltija Riga – 2020 pp.118-124    ISBN 978-9934-588-70-9-

40 Савенко В.І.,Висоцька Л.М., Кислюк Д.Я., Клещенко О.С. ECOMODIFIER  “CONTRRUST” IS  AN  ALL – PURPOSE  PLANT  BASED  ANTI CORROSION AGENT (англ..) 5ts International and applied research in the modern world  16-18 .12.2020  BoScience Publisher.Boston. USA  pp.192-199 ISBN 978-1-73981-124-2

41.V.G. Efremenko, D.S. Zotov, V.I. Zurnadzhy, M.A. Kussa, V.I. Savenko, R.I. Sagirov, O.A. Bocharova and A.V. Efremenko “Computer modelling-based selection of accelerated cooling parameters for advanced high-strength structural steelInternational conference 14-15 december 2020 1th Virtual Edicion national technical university of Athens   indext in SCOPUS

Матеріали конференцій:

 1. Савенко В.І., Савенко С.С., Терещук М.О. ПРЕДТЕЧА КІБЕРНЕТИКИ О.О. БОГДАНОВ І ЙОГО ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА НАУКА-ТЕКТОЛОГІЯ. Scientific Achievements of Modern societyAbstructsof the 5thInternational scientific and practical conferens . CognumPublishing Haus .Liverpool.United Kingdom.2020.8-10.01 ISBN 978-92-9472-193-8 Pp908-924. URL; http;//sci-conf.com.ua
 2. Савенко В.І., Полосенко О.В.,Коваль Л.В., Терещук М.О. Методика статистичного вибіркового контролю і аналізувиробничого процесу монтажу об*єктів будівництва ( на прикл.ВАТ ДБК-3 м.Київ) Topical issues of the Development of modern Science.Abstracts of the 5th. International scientific  And practical conference.Publishing House ACCENT Sofia.Bulgaria.2020 15-20.01 Pp.812-818 ISBN 978-616-937-5-2  URL:http://sci -conf.com.ua
 3. Савенко В.І.,Вuсоцька Л.М., Кислюк Д.Я., Терещук М.О.Екологічна і економічна доцільність захисту від корозії металевих конструкцій, машин та виробів екологічно чистими засобами на рослинній основі ( типу CONTRRUST) Eurasian scientific congress Abstracts of the 1st International  scientific  and practical  conference  Barca.Academy Publishing Barselona.Spain.2020 .27-21.01. Pp. 278-285   ISBN 976-84-15927-31-0     URL:http://sci -conf.com.ua
 4. Савенко В.І., Коваль Л.В., Полосенко О.В., Терещук М.О. Методика статистичного вибіркового контролю і аналізу виробничого процесу монтажу об*єктів будівництва ( на прикл.ВАТ ДБК-3 м.Київ) Perspectives of world science and education.Abstract of the 5th International scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan..2020   29-31.01.   pp.708-713. ISBN 978-4-9783419-8-3. URL:http://sci -conf.com.ua

5.Савенко В.І., Приходько О.О., Побєда С.С., Жалдак Р.Ю.  О.О.Богданов –засновник загальної організаційної науки-тектології, теорії систем та методології Topical issues of the  Development of modern  Science.Abstracts of the  6th. International scientific and practical conference.Publishing House ACCENT Sofia.Bulgaria.2020 12-14.02    Pp.827-832 ISBN 978-619-93537-5-2.

: URL:http://sci -conf.com.ua 90-річчю КНУБА присвячується

 1. Савенко В.І., Побєда С.С., Приходько О.О., Жалдак Р.Ю. Ефективна діяльність та ізоморфізм структури будівельної організації The 6-th InternationalScientific and  .practical t conferens  DYNAMICS OF THEDEVELOPMENT OF WORLD SCIENT Abstracts  Perfect Publishing  Vancouver.Canada.2020  19-21.02.Pp.975-980  ISBN 978-1-4879-3791-1   URLhttp//sci-conf.com.ua
 2. .Савенко В.І.,Кисдюк Д.Я.,Висоцька Л.М.,Рабочий М.І. Консервант модифікатор іржі CONTRRUST екологічно чистий засіб боротьби з корозією. Perspectives of world science and education.Abstract of the 7th International scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020 25-27.03/. pp.580-584  ISBN 978-4-9783419-8-3URL:http://sci -conf.com.ua
 3. Савенко В.І., Кислюк Д.Я., Висоцька Л.М. Инновации для технологического прогресса,экологически чистой защиты металлов от коррозии The 1st.International scientific and practical conference Innovative development of science  and education (March 29-31.2020) ISGT Pablishing Haus .Athens.Greece.ISBN 978-618-04-3761-4  2020 29-31.03,Pp.200-205               ISBN 978-618-04-3761-4           URL:http://sci -conf.com.ua
 4. Савенко В.І., Приходько О.О., Жалдак Р.Ю. Победа С.С.Синергетичний підхід управління соціальними економічними системами Perspectives of world science and education.Abstract of the 8th International scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020 22-24 квітень.. pp.811-816  ISBN 978-4-9783419-8-3 URL:http://sci -conf.com.ua
 5. Савенко В.І., Приходько О.О., Жалдак Р.Ю., Побєда С.С. Інституційні органи і суспільство –вирішальні сили у формуванні умов успішного розвитку організацій Perspectives of world science and education.Abstract of the 9thInternational scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020 20-22.05… pp.811-816 ISBN 978-4-9783419-8-3 URL:http://sci -conf.com.ua
 6. Савенко В.І., Пальчик С.П., Клюєва В.В., Нестеренко І.С. Інновації в діагностиці та захисті металомістких конструкцій для чистоти довкілля та економіки Perspectives of world science and education.Abstract of the 10thInternational scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020 травень   pp.874-881 URL:http://sci -conf.com.ua
 7. В.І.Савенко , А.Кузіор Генетичний підхід до розвику соціальної виробничої організації. GENETIK Approach to development of social production organization. Міжн.конф. Університетська наука 20-21.05.2020   Т.2 Зб. Тез  ДВНЗ  ПДТУ м.Маріуполь2020 с. 116-122
 8. англ..В.І.Савенко, О.Д.Журавський, Л.М Висоцька, П. Кузіор Modificator contrrusy as anticorrosion innovaitive tool for technological progress end eviromental protectjon (англ..)Міжн. Наук.-практ. онлайн-конференція ENVIROMENTAL PROTECTION-2020 5-5.06.20  Зб. Наук. праць .КНУБА .Київ. 2020  с.98-101. www.knuba.edu.ua
 9. Савенко В.І., Приходько О.О.,Орлик Ю.В.., Жалдак Р.Ю. Ефективність будівництва на основі системи управління якістю та інноваційних енергоефективних технологій. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 1 st. International scientific and practical conference, MDPS Publishing. Munich. Germany. 2020 pp 182-188   ISBN 978-3-954753-02-4  URL :  https://sci-conf,com.ua
 10. Савенко В.І., Побєда С.С.,Приходько О.О.,Жалдак Р.Ю. Задачи организации и управления єффективным функционированием и развитием производственной организации Modern sciscience Problems and innovations ABSTRACTS OF THE 1STInternational scientific аnd practical conference5-7 apr.2020.SSPG Publish.Stockholm, Sweden.2020 Pp240-247 ISBN 978-91-87224-07-2 URL:http//sci-conf.com.ua
 11. Савенко В.І., Клюєва В.В.Пальчик П.П.Інновації в діагностиці та захисті металомістких конструкцій для чистоти довкілля та економіки Матеріали 10-ї Міжнародної конф КЗЯТПС Том 2 ЧНТУ  м. Чернігів-2020-29-30.05  с.37–39  фах.вид.
 12. Кузьмич Р.В., Самчук В.П., Кислюк Д.Я., Савенко В.І. Підвищення енергоефективності проектних рішень будівельних конструкцій на основі числового моделювання температурних мостів // Інновації у будівництві: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 14 травня 2020р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – м. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. Вип.13.-С49-55–8 с. (0,125 друк. арк.)

18.Осипова А.О.,Савенко В.І.,Осипов С.О. Особливості організаційної та функціональної структури моніторингу довкілля при будівництві та реконструкції об*єктів ядерної енергетики  Тези. International scientific and practical conference SCIENCE,ENGINEERINGAND TECHNOLOGY;GLOBAL TRENDS,PROBLEMS AND SOLUTIONS Prague,Czech Technical University in PragueSept,2020 Izoevnieciba Baltia Publishing 2020 Part 2 pp.112-116. ISBN 978 9934-588-79-2 DOI https//doi.org/10.30525

 1. Савенко В.І., Нестеренко І.С Пальчик П.П. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Матеріали 10-ї Міжнародної конф КЗЯТПС Том 3 ЧНТУ  м. Чернігів-2020—3с    фах.вид.

34.Бондар І.І.,Савенко В.І. Ефективні шляхи прискорення спорудження висотних будинків на базі виробів ВАТ ДБК-3 (із досвіду практичної роботи 2012-2013рр.)Матеріали  міжнародного науково-технічного форуму  КНУБА, Київ, 19 11,2020 року, Збірник тез  КНУБА, 2020 –с. 117

 1. Савенко В.І.,Нестеренко І.С., Савенко С.С., Орлик Ю.В. Основні економічні чинники ділової активності будівельної фірми Матеріали міжнародного науково-технічного форуму КНУБА, Київ, 19 11,2020 року, Збірник тез  КНУБА, 2020 –с.130-133
 2. Клещенко А.С.,Пальчик С.П., Жалдак Р.Ю., Савенко В.И. Особенности зимнего бетонирования и защиты арматуры конструкций в агрессивной среде Матеріали міжнародного науково-технічного форуму КНУБА, Київ, 19 11,2020 року, Збірник тез  КНУБА, 2020 –с.123-124
 3. Савенко В.И.,Висоцкая Л.Н., Кислюк Д.Я., Клещенко А.С. Инновации для экологически чистой защиты металлоемких конструкций и изделий от коррозии Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  Розвиток освіти, науки та бізнесу : результати 2020 3-4 грудня 2020р.-Україна Дніпро, 2020,-т.2,-с.350-351
 4. Савенко В.І., Терещук О.М., Нестеренко І.С., Клюєва В.В. Основні вирішальні сили , що впливають на успішне функціонування виробничих організаційних структур в кризових умовах //Abstracts of The 1stInternational scientificand practical conference Achievements and prospects of modern research Editorial EDULCP.Buebos Aires.Argentina.2020pp168-174  URLhttps://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-6-8-dekabrya-2020-goda-Buenos-Aires-Argentina-arhiv/. ISBN 978-987-859-237-4
 5. Савенко В.И., Высоцкая Л.Н., Кислюк Д.Я.,Рабочий Н.И. Особенности защиты арматуры железобетонных конструкций при зимнем бетонировании в агрессивной среде Abstracts of The 1st International scientificand practical conference Potere delia ragione . Editore.Rome, Itali.2020 7 pp.236-242 URL https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-conferentsiya-european-scientific-discuss0ons-28-30noyabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv/. ISBN 978-88-32934-02-1

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. О.Тегза-Балабан, Ю.Кравчук, Д.Гігінейшвілі, В.Савенко, М.Подрезан М.Іщенко , Д.Кислюк ІНЖЕНЕРИ ПЦБ-75  Становлення,Шляхи і Долі Книга наукове видання Зб. праць АБУ,УАН, КНУБА . Київ.  10.06.2020 360с.Центр учб.літ.  ISBN 978-611-01-1864-4
 2. В.І. Савенко , І.С Нестеренко І.С., В.В.Клюєва Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання Шляхи підвищення ефективності будівництва  в умовах формування ринкових відносин.Зб. наук. праць Вип.42 КНУБА 2020 .с. 66-76.

Монографії:

 1. Савенко В.І., Полосенко О.В.Управленческие задачи обеспечения эффективного функционирования и развития производственной организации (рус.) Закордонна Колективна моногр.Чеський технічний універ.Прага Modern engineeing Research:topical Problems chellenges and Modernity :Collective monodraph.Riga: Izdavenieciba Baltila Publishing .2020.pp442-459 ISBN 978-9934-588-47-1 Czech tech.un.in Prague DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-47-1-20`
 2. англ..Савенко В.І., Полосенко О.В. Improoved CONTRRUST anticorrosion agent –an innovative tool for technological progress economics and environment protection ( англ..мовою) Закордонна колективна монографія SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES AND THE CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS / Cuiavian university Wloclawek Poland.Izdavnieciba Baltija Riga 2020.pp.235-250  ISBN 978-9934-588-65-5   DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.13
 3. Савенко В.І., Пальчик С.П. Основні визначальні фактори і методи формування та розвитку ефективних виробничих соціальних організацій Зарубіжна  колективна монографія Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area  Publishing Haus Baltija Publishing  4th.ed.-Riga-Lviv.2020  pp.302-333  ISBN 978-9934-588-53-2   DOI  https//doi.org/ 10.30525/978-9934-588-53-

4.Савенко В.І.Савенко С.С.Орлик Ю.В.Ємельянова О.М. О.О.Богданов та його загальна організаційна наука-тектологія передвісник кібернетики.Колективна монографія Environmtntal Protection – 2020 УАН Видавництво «Людмила».2020 Київ с.70-83 ISBN 978-617-78-28-54-8.

 1. В.Савенко,J.Журавський,Л.Висоцька Modificator “CONTRRUST” as anticorrosion innovative tool for technological progress end environmental Protection (angl).Колективна монографія Environmental Protection-2020 УАН Видавництво «Людмила» Київ.2020 с.62-70.ISBN 978-617-7828-54-8.
 2. Шатрова І.А.Демидова О.О.Савенко В.І. Дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва і оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами. Колективна монографія Environmental Protection-2020 УАН Видавництво «Людмила» 2020.Київ с.129-137 ISBN 978-617-7828-54-8.
 3. Доценко С.І.,Савенко В.І.,Фіалко Н.М., Куліков П.М.,Клюєва В.В.Меранова Н.О.,Полозенко Н.М.ЭКОЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ECO-ENERCY EFFICIENCY AND ENERGY MANAGEMENT BASED ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY) Erde der europaischen wissenschaft  .Umweltschutz. Monografische Reihe Europaischen Wissenschaft  Buch 2.Teil1.pp.60-89  ISSN 2709-2313  DOI 10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-068-067Monographic series  Europeen Sciense  Scientific World  Karlsruhe Germany 2020  ISBN 9783-9821783-3-2   DOI : 10.21893/9783-9821783-3-2.2020-02-01
 4. Савенко В.І.Фіалко Н.М. Куліков П.М., Меранова Н.О.,Прокопов В.Г.Полозенко Н.М.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОРМИРОВАННОГО И КОМФОРТНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ( ENERGY SAVING TIPES OF HEATING FOR CREATING REGULATED AND COMFORTABLE HEAT REGIME OF RESEDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS) Erde der europaischen wissenschaft  .Umweltschutz. Monografische ReiheEuropaischen Wissenschaft  Buch 2.Teil1.pp.131-150 ISSN 2709-2313 DOI :10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-071 Monographic series  Europeen Sciense  Scientific World  Karlsruhe Germany 2020  ISBN 9783-9821783-3-2   DOI : 10.21893/9783-9821783-3-2.2020-02-01
 5. Савенко В.І.,Висоцька Л.М.,Кислюк Д.Я.,Журавський О.Д. ЄКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЕКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАЩИТІ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, МАШИН И ИЗДЕЛИЙ ЄКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТІМИ СРЕДСТВАМИ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ( ТИПА CONTRRUST) (ECOLOGICAL  AND ECONOMIC FEASIBILITY OF PROTECTION AGAINST CORROSION OF METAL STRUCTURES .MASHINES AND PRODUCTS BY ENVIRONMENTAL LY FRIENDLY PLANT BASED MEDIA ( CONTRRUST TYPE )   Erde der europaischen wissenschaft  .Umweltschutz. Monografische Reihe Europaischen Wissenschaft  Buch 2.Teil1.pp.170-188 ISSN 2709-2313 DOI :10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-074 Monographic series  Europeen Sciense  Scientific World  Karlsruhe Germany 2020  ISBN 9783-9821783-3-2   DOI ::10.21893/9783-9821783-3-2.2020-02-01

2019 р.:

Монографії:

 1. Савенко В.І, Фіалко Н.М, Висоцька Л.М. Энергоресурсосберегающие экологически чистые технологии отопления помещений и борьбы с коррозией,управление процессами и энергоменеджмент. Монография.Рос.мовою УАН Центр учб.лит -К.2019 192с.
 2. Савенко В.І, Фіалко Н.М, Висоцька Л.М. Научные методы энергоресурсосбережения,энергоменеджмента,борьбы с коррозией и эффективного управления процессами. Монография.Рос.мовою УАН Центр учб.лит -К.2019 200с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Савенко В.І, Доценко С.І, Федоренко С.В. Роль факторів ентропії і синергії в ефективній діяльності будівельної організації як виробничої системи. Наук.практ. журнал Економіка і держава Вип. №3 ПІКДСЗУ – К 2019 с.43-51
 2. Савенко В.І, Пальчик С.П, Малец Н.О. Задачи управления, вытекающие из необходимости обеспеченияоптимальных режимов использования ресурсов и основные аспекты управления. Шляхи підвищення ефективності будівн. в умовах форм.ринк.відносин зб.наук.праць- Вип.39 Часть 2 Техн.-К.КНУБА 2019 110-115с.
 3. Савенко В.І ,Пальчик С.П, Клюєва В.В. Цілі як формуючий фактор виробничої (будівельної)організації. Шляхи підвищення ефективності будівн.в умовах формування ринкових відносин зб.наук.праць-Вип.39 Часть 2 Техн.-КНУБА 2019 181-188с.
 4. Савенко В.І, Висоцька Л.М, Кислюк Д.Я. Економічна доцільність подовження термінів експлуатації металевих конструкцій,машин та виробів шляхом захисту від корозії екологічно чистими засобами (CONTRRUST).Будівельне виробн. Наук.-техн. .Вип.65 (техн..науки) НДІБВ –К.2019 23-31с.

Матеріали конференцій:

 1. Савенко В.І, Висоцька Л.М, Пальчик С.П. Доцільність застосування екологічно чистого модифікатора іржі CONTRRUST для захисту металевих конструкцій і виробів від руйнування. 4-а Міжнародна наук.-техн.конф. Ефект.техн. в будівництві. Тези доп.КНУБА –К.2019 81-82с.
 2. Савенко В.І, Доценко С.І, Клюєва В.В. Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому Зб.наук.праць Вип.37 Упр.розв.скл.сист УРСС наук.вид. КНУБА –К.2019 с.195-204.
 3. Савенко В.І, Клюєва В.В, Пальчик С.П. Впливові фактори в ефективній діяльності виробничої системи. Міжнародна конф.КЗЯТПС Том 2 ЧНТУ м. Чернігів 2019. с.145-146. 4. Савенко В.І, Висоцька Л.М, Пальчик С.П. Економіка, довкілля, новинки в Діагностиці захисті металевих конструкцій і виробів. Матеріали (тези) Міжнародної наук.-практ.конф.економіко-упр.та інформ.-аналітичні новації в будівн.КНУБА 2019.
 4. Савенко В.І, Кислюк Д.Я, Нестеренко І.С. Критерії ефективного управління будівельною організацією. Матеріали Міжнар.наук.-прак.конф.економіко-упр.та інформ.-аналітичні новації в будівн.КНУБА 2019 с.2.
 5. Шатрова І.А, Савенко В.І.,Титок В.В. Оптимізація ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівн.пром.підпр.).Методичні вказівки до виконання курс.роботи №1 –К.КНУБА 2019 32с.
 6. Савенко В.І,Нестеренко І.С. Методичні вказівки. Дослідження операцій. Методичні вказівки –К.КНУБА 2019.
 7. Савенко В.І,Фіалко Н.М,Плугін А.А.та ін. Экоенергоресурсосберегающие технологи борьбы с коррозией,теплопотерями,управление процесами и энергоменеджмент. Монография (рос.мов.)-Київ,Центр учб.літ.2019 250с.
 8. Савенко В.І, Плугін А.А, Кущенко І.В. та ін. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій. Монографія  -Київ,УАН.Центр учб.літ.2019,306/64с.
 9. Савенко В.І,Гігінейшвілі Д.Я. Начало новой эры применения базальтового камня (рос.мов.) УАН Вин.і рац.ВІР наук.-поп.журнал №2 2019 УАН –К.18-23с.
 10. Савенко В.І,Пальчик С.П. Tasks of management,outluking from the needability of ensuring optimal resource use modes and main aspects of the management process (анг.мовою). Польща, Шльонська політехніка. Сілезький технологічний університет Зб.тез Забже 2019с.128-129.
 11. Савенко В.І,Кущенко І.В,Доценко С.І. Niezbedne czynniki dla skutesznego rozwoju organizacji (на польській мові). V Міжнародна міждисц. наукова конф. Польща, Шльонська політехніка Сілезький технологічний університет.Зб.тез Забже 2019. С.126-127.
 12. Савенко В.І, Осипова А.О. Проблеми організації екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва. SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOSIETY OF Michail Baludiansky 7 6/8 Slovakia 2019 p.43-51 ISSN 1338-9432.
 13. Савенко В.И, Полосенко О.В. Управленческие задачи обеспечения эффективного функционирования и развития производственной организации. SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOSIETY OF Michail Baludiansky 7 6/8 Slovakia 2019 p 77-86. ISSN 1338-9432. 15. Савенко В.І, Нестеренко І.С, Шебек М.О. та ін. Організація виробництва. Методичні вказівки. КНУБА 2019 32с.
 14. Савенко В.І, Нестеренко І.С, Клюєва В.В. Факторы эффективного развития строительной организации. 7 Міжнародна наук.-практ. інт.конф.Сучасний рух науки Наук.-практ.журн.Way Science-Т.З –Дніпро,2019,-ТЗ с.192-195.
 15. Савенко В.І,Тугай О.А,Осипова А.О. Organization of ecological-monitoring of construgtion. The 4 International Scientific and practical t conferens DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENTS Abstracts Perfect Publishing Vancouver. Canada 2019 p.14-26 URL http//sci-conf.cоm.ua lzdavenieciba Baltila Publishing.
 16. Савенко В.І, Кислюк Д.Я, Самчук В.П, Вітовщик М.В. Водоредукуючий ефект бетонної суміші при застосуванні пластифікатора бюпласт. Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку. Збірник тез доповідей всеукраїнської наук.-практ.інтернет-конф.молодих вчених студентів. 15.11.2019 м.Луцьк. Луцький НТУ с.84-85.Режим доступу https://kont-mbq.wixsite.com/Intu-bci-mbq-2019.
 17. Савенко В.І, Кислюк Д.Я, Чапек О.С. Дослідження водоредикуючого ефекту бетонної суміші при застосуванні пластифікатора бюпласт. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць –Луцьк, Луцький НТУ 2019 Вип.12 –с.67-73 doi 10.36910-6775-2410-6208-2019-2(12)-09.

2018 р.:

Монографії:

 1. Савенко В.І, Пальчик С.П, Доценко С.І, Чертков О.Ю. та ін. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи. Монографія –Київ.УАН,Центр учб. літ. 2018 -230с.
 2. Савенко В.І, Доценко С.І, Пальчик С.П. та ін. Менеджмент якості в будівництві і геномділової досконалості організації. Монографія 2-ге видання –Київ,УАН Центр учб.літ. 2018 – 235с.
 3. Савенко В.І, Фіалко Н.М. Научно-технические основы энергоэффективного экологически чистого электроотопления помещений, энергосбережение и энергоменеджмента. Монография (рос.мовою) УАН Центр учб.літ. 2018 -371с.
 4. Савенко В.І, Куліков П.М. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій комбінатного типу. Монографія. УАН, Центр учб.літ.-К 2018.-124с.
 5. Савенко В.І, Савенко С.С, Доценко С.І, Пальчик С.П. та ін. Аналіз фінансового стану будівельної організації. Монографія –К УАН Центр учб.літ. 2017 -96с.
 6. Савенко В.І, Савенко С.С, Доценко С.І, Пальчик С.П. та ін. Конкурентоздатність будівельної організації – основа виживання економіки. Монографія –К УАН Центр учб.літ. 2017 -128с.
 7. Савенко В.І, Лівінський О.М, Доценко С.І, Пальчик С.П. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації. Монографія –К УАН Центр учб. літ.2017 -232с.

Матеріали конференцій:

 1. Савенко В.І., Доценко С.І., Пальчик С.П. Ізоморфізм структури будівельної організації. 3-я Міжнар.наук.-техн.конф.Ефект техн. в будівництві. Тези доп. КНУБА. -К 2018.с.95-96.
 2. Савенко В.І, Доценко С.І. Концептуальні засади ефект.розвитку будівельної орган. на базі раціонального управління 3-я Міжнар.наук.-техн.конф.Ефект.техн.в будівництві. Тези доп.КНУБА –К 2018 -95-96с.
 3. Савенко В.І, Бондар І.І. Концепція ефективного управління забезпеченням об’єктів будівництва соц..житла з б.виробами 33БВ ВАТ ДБК-3. 3-я Міжнар.наук.- техн..конф. Ефект.техн. в будівництві. Тези дол..КНУБА –К 2018.-77-78с.
 4. Савенко В.І,Висоцька Л.М. Ефективний антикорозійний екологічно чистий засіб-перетворювач іржі КОНТРАСТ. Матеріали доповідей Всеукраїнська наук.-прак. Інтернет-конф. Тези ДНУ Укр.Інс.наук.-техн.експертизи та інформ.ХНАДУ м.Харків 2018.с.250-254
 5. Савенко В.І. Основи загальної організаційної науки і сучасність. Міжнар.наук.- практ.конф. Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП 2018)праці Харків ХНУРЕ 2018 с.125-126.
 6. Савенко В.І. Клюєва В.В. Розвиток виробничої орг.на основі впровадження системи упр.якістю та енергоеф. науковоміст. технологій. Тези доповіді ЧНТУ VII Міжнародна наук.-практ.конф. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем КЗЯТПС. Чернігів 2017.
 7. Савенко В.І, Концур М.М. II Міжнародна науково-практична конф. «Ефективні технології в будівництві». Тези доповіді. Передтеча кібернетики і засновник загальної орг. науки-тектології. Основи заг.орг.науки.2017 КНУБА.
 8. Савенко В.І, Журавський О.Д, Кислюк Д.Я. Вплив перетворювача іржі КОНТРАСТ на зчеплення арматури з бетоном. Тези всеукраїнської наук.-практ.інтернет-конф. «Сучасні проблеми містобудування» Луцьк ЛНТУ 2017 с.79-83.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Савенко В.І, Доценко С.І. Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління. КНУБА Управління розвитком складних систем. Вип.33 -К. 2018 с.123-129.
 2. Савенко В.І, Пальчик С.П, Доценко С.І. Генетичний підхід до ділової досконалості та ізоморфізм структури будівельної організації. Матеріали тез доповідей КЗЯТПС-2018 VIII Міжнар.наук.-практ.конф.Чернігів.ЧНТУ,2018 т2 –с.102-104.
 3. Савенко В.І, Доценко С.І. Оптимальні методи управління будівельною організацією комбінатного типу. Наук.-практ.журнал Економіка і держава Вип.№6 ПІКДСЗУ-К.2018 –с.60-63
 4. Савенко В.І. Доценко С.І, Федоренко С.В. Шляхи і ефективні методи раціонального управління та розвитку будівельної організації. Наук.-практ.міжн. журнал.Економ і держава.Вип.№9 2018 –с.39-43.
 5. Савенко В.І, Доценко С.І, Пальчик С.П. Інтелектуальні інформаційні технології у прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством. Зб.наук.праць Вип.34 Упр.розв.скл.сист. УРСС наук.вид.КНУБА –К 2018 –с 161-169.
 6. Савенко В.І, Доценко С.І. Пальчик С.П. та ін. Оптимальні методи управлінської діяльності в будівельній організації комбінатного типу. Зб.наук.праць Вип.35 Упр.розв.скл.сист. УРСС наук.вид.КНУБА –К.2018 –с.147-154.
 7. Савенко В.І, Победа С.С, Пальчик С.П. та ін. Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації Зб.наук.прац.Вип.36 Упр.розв.скл.сист. УРСС наук. вид. КНУБА –К 2018.
 8. Савенко В.І, Висоцька Л.М, Федоренко С.Ф. Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами. Наук.журн. Винахідник і Рац.№4 (123) 2018 укр.акад.наук.-К 2018-с.33-38.
 9. Savenko V Giginejshvili J. CONTRRUST is an all-purpose plant-based anti-corrosion aqent. Buildinq №2 (49)/2018 scientific-technical journal ISSN 1513936 научно-техн.журнал Строительство № 2 (49) 2018 Тбилиси Грузия.
 10. Савенко В.І, Висоцька Л.М, Федоренко С.В. Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами. Наук.- практ. міжнар. журнал Економ. і держава. Вип. №10. 2018 –К.с.63-67.
 11. Савенко В.І, Бондар О.І, Висоцька Л.М. та ін. Подовження термінів експлуатації металевих конструкцій, виробів та машин застосуванням екологічно чистих засобів рослинного походження. Наук.-техн. журнал Екологічні науки.Вип.1 (20) 2018 –К с.6-14.
 12. Савенко В.І, Бондар О.І, Машков О.А. та ін. Забезпечення функціональної стійкості металевих конструкцій, виробів та машин за допомогою застосування екологічно чистих засобів. Наук.-техн. журнал Екологічні науки. Вип.3 (22) 2018 –К с.14. 2017 рік
 13. Савенко В.І. Савченко А.В, Пальчик С.П. та ін. О.О. Богданов засновник загальної організаційної науки – тектології. Науковий журнал Винахідник і Раціоналізатор №3 УАН -К 2017 с.10-11.
 14. Савенко В.І, Висоцька Л.М, Журавський О.Д. Вплив перетворювача іржі CONTRRAST на зчеплення арматури з бетоном. Сучасні технології.Зб.наук.праць.Вип.№7-Луцьк ЛНТУ 2017 с.25-31.

Навчально-методичні праці:

 1. Савенко В.І., Лівінський О.М, Курок О.І. Спеціалізовані будівельні процеси. Технологія і організація робіт. Підручник –К МП Леся 2017 с.412 З грифом МОН.
 2. Савенко В.І., Лівінський О.М, Курок О.І. Технологія будівельного виробництва. Підручник –К МП Леся 2017 с.591 З грифом МОН.
 3. Савенко В.І., Доценко С.І. Теоретичне обґрунтування ізоморфізму організаційної структури підприємства. Наук.-техн. журнал «Енергетика та комп. інтегровані технол.» ВАПК Харків 2017 –с.43-47.
 4. Савенко В.І., Самойлович В.В., Клюєва В.В., Пальчик С.П. Автоматизація оцінки і вибору опорядження будівель. Науковий журнал ВІР №4 УАН –К 2017 –с.28-31.
 5. Савенко В.І., Доценко С.І. Теоретичне обґрунтування дидактичної багатовимірної технології моделювання знань. Наук.-техн. збірник ХДУЗТ –Х 2017.

2016 р.:

Навчально-методичні праці:

 1. Савенко В.І., Шатрова І.А., Рудник Т.С. Методичні вказівки до побудови і розрахунку сітьових графіків графо-аналітичним та табличним способами. КНУБА –К 2016 с.21.
 2. Савенко В.І., Лівінський О.М., Курок О.І. Організація, планування та управління будівництвом. Підручник з грифом МОН –К (УАН) «МП Леся» 2016 -567с.

ISBN 978-966-7166-31-1.

 1. Савенко В.І. Лівінський О.М, Курок О.І. Технічна експлуатація та ремонт Будівельних машин. Підручник –К «МП Леся» 2016.-219с. ISBN 978-966-7166-31-1.
 2. Савенко В.І, Лівінський О.М. Курок О.І, Адміністрування девелопменту. Підручник-К. «МП Леся». 2016 -664с. ISBN 966-81.
 3. Савенко В.І., Шатрова І.А., Лубенець В.Г. Інструкція №2 з охорони праці для студентів практик. КНУБА –К 2016 4с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Савенко В.І., Висоцька Г.Ф. Використання ефективних антикорозійних екологічно чистих засобів. Збірник др..праць. Вип.5 ЛНТУ –Л 2016. С.3.

Матеріали конференцій:

 1. Савенко В.І., Висоцька Г.Ф. Тези міжнародної наук.-техн. конф. Захист від корозії металів екологічно чистими засобами «Ефективні технології в будівництві». КНУБА–К. 2016.
 2. Савенко В.І., Коваль Л.В., Клюєва В.В. Тези Міжнар.наук.-практ. виставка-конф. молодих вчених і студентів ЛНТУ м. Луцьк. ЛНТУ –Л 2016.-С.2.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram