Сергій Зозуля

Тема дисертації “Засоби і заходи контролю та нормалізації аероіонного складу повітря виробничих і навчальних приміщень”.

Спеціальність 05.26.01 – охорона праці.

Захист відбудеться в аудиторії 466 КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 07 грудня 2023 р. о 14:00.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram