СЕРПІНСЬКА Ольга Ігорівна

СЕРПІНСЬКА Ольга Ігорівна  – асистент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики.


serpinska.oi@knuba.edu.ua,o.serpinska@gmail.com
(044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Загальна інформація. Освіта
У 1990 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

Науково-педагогічний стаж 3,5 роки.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Аспірантка ІV року навчання

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

Аспірантка ІV року навчання Тема атестаційної роботи : «Інтелектуальна інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель», за спеціальністю 126. «Інформаційні системи та технології».

Перелік навчальних дисциплін

 1. «Дискретна математика» для студентів І-го курсу денної форми навчання спеціальностей 126 «Інформаційні системи і технології», 122 «Комп`ютерні науки», для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальностей 123 «Комп`ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека».
 2. «Теорія алгоритмів» для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології».

Дипломне проектування студентів освітнього рівня «бакалавр», «магістр» (участь у ДЕК та консультування атестаційних

Публікації 2021 р.

 1. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Серпінська О. І., Лященко М.А. Дослідження та реалізація інтелектуальної інформаційної технології тестування нейронної мережі системи діагностики технічного стану будівель / Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 46. С. 76-83. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-46/13.pdf
 2. Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Русан І. В., Серпінська О. І., Бородиня В. В. Формування бази правил та знань системи нечіткого виводу при обстеженні технічного стану будівель та споруд. World science: problems, prospects and innovations. The 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. 288-295. ISBN 978-1-4879-3793-5. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf
 3. Terentyev O.O., Serpinska O. I, Ryabchun Yu.V. Steady much logic for assessment of technical mill on`єktiv budivnitstva. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 4. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Serpinska O.I., Borodinya V.V. Increasing efficiency of information system of complex security of buildings protection.  Eastern European Scientific Journal. 2021. Vol. 1, № 3 (67): Technical science. P. 24-28. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/26 http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/01/26-57-PB.pdf
 5. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Serpinska O.I., Borodinya V.V. RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL OF NEURAL NETWORK TESTING INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS OF DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF BUILDINGS. – 2021 – №15 Part 1. March 2021. P. 46-55. https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr15-01-021 DOI: 10.30889/2523-4692.2021-15-01-021
 6. Серпінська О.І., асистент, Коротких Ю.А., асистент,   Забарило О.В., к.т.н., доцент. МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПЕРШОГО І ДРУГОГО ТИПУ. 2021. ІІ Науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Листопад 19, 2021, Київ, КНУБА, с.27. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/11/2021__РПСіТ_Тези_2022.pdf
 7. Терентьєв О.О., Серпінська О. І. МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. 2021. ІІ Науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Листопад 19, 2021, Київ, КНУБА, с.8. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/11/2021__РПСіТ_Тези_2022.pdf
 8. T. Honcharenko, K. Kyivska, O. Serpinska, V. Savenko, D. Kysliuk, Y. Orlyk. Digital Transformationof the Construction DesignBased on the Building Information Modeling and Internet of Things, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3039267-279 (SCOPUS) http://ceur-ws.org/Vol-3039/paper16.pdf (SCOPUS)

Публікації 2022 р.

 1. Терентьєв О.О. Серпінська О.І. Проблема вибору комбінованого методу кластеризації на основі нечітких множин першого поряду. ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА. С.11 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf
 2. Забарило О.В., Серпінська О.І., Коротких Ю.А. Класифікація технічного стану обєктів будівництва з використанням комбінованих методів кластеризації. IІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології».  2022, Київ, КНУБА, C.47 https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

Публікації 2023 р.

 1. О.І. Баліна, І.С. Безклубенко,  Ю.П. Буценко, О.І. Серпінська. Вища математика. Модуль 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння: методичні вказівки для виконання короткочасних контрольних робіт / Київ: КНУБА, 2023. – 76 с.
 2. Ольга Серпінська. Комбінування FСМ-алгоритму на основі нечітких множин першого типу і генетичного алгоритму
  Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с. 427.  https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view
 3. О. Серпінська. Комбінування PCM-алгоритму на основі нечітких множин першого типу і генетичного  алгоритму. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023. С. 429. https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram