Шебек Микола Олександрович

Шебек Микола Олександрович– професор кафедри організації і управління будівництвом, кандидат технічних наук.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1929-0234

GoogleScholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=MyM8ak8AAAAJ

shebek.mo@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-50, кабінет 318 

Досягнення у професійній діяльності

Освіта та наука 

1973 рік – початок роботи у лабораторії організації та економіки Київський національний університет будівництва і архітектури. 

1980 рік –  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

1981 рік – на посаді асистента кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури

2015 рік – на посаді професора кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури

2016 рік – звання професора кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури

Рівень володіння англійською мовою – початковий.


Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 67 років. 

Науково-педагогічний стаж 49 років. 

18 років пропрацював в будівельний технікум, проектний інститут «Гипроград» та Трест «Київміськбуд-6». З 1973 року працюю у лабораторії та кафедрі організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури, з 2015 року на посаді професора кафедри. 

Перелік навчальних дисциплін

1. Організація і управління будівництвом (192. Промислове та цивільне будівництво, бакалавр)

Напрями наукової діяльності 

 

2022 р.

Навчально-методичні праці, підготовлені:

1. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи «Розрахунок сітьових графіків» для студентів спеціальності 051 «Економіка».

2. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи «Побудова і розрахунок сітьових графіків» для студентів спеціальності 051 «Економіка».

Матеріали конференцій:

1. Єсипенко А.Д., Дубинка О.В., Шебек М.О., Клис М.В., Тугай А.О. Механізми впровадження BIM-технологій як інструменту цифрової трансформації будівельної галузі в Україні. Міжнародний науково-технічний форум“Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика”, VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві» 17-18 листопада 2022 р., м. Київ.

 

2021 р. 

Напрями наукової діяльності 

1. Позитивна рецензія на дисертацію Осипова А.О. «Оптимізація організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва». Шебек М.О.

2. Позитивна рецензія на дисертацію Малихін М.О. «Вдосконалення організаційно-технологічного та аналітичного інструментарію адміністрування проектами будівництва». Шебек М.О.

 

Матеріали конференцій:

1. В.І. Савенко, В.В.Орищенко, М.О. Шебек. Використання місцевих будівельних матеріалів при будівництві доступного малоповерхового житла. Матеріали ІІІ Науково- практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (Київ: КНУБА, 22-23 квітня 2021 р.). Київ: КНУБА. – С. 75-76

 

2020 р. 

Матеріали конференцій:

1. Шебек М. О., Дубинка О. В., Тугай А.О. Вплив БІМ-проектування на реалізацію будівельних проектів в житловому будівництві // “Ефективні технології в будівництві: матеріали тез доповідей Міжнародного науково-технічного форуму – V Міжнародної науково-технічної конференції (м.Київ, 19 листопада 2020 р.): – Київ: КНУБА, 2020 – С. 136-137. https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv.

 

2019 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Дубинка О.В., Тугай А.О., Явтушенко Д.П., Шебек М.О. Організаційні та виробничі складові на етапі інженерної підготовки інвестиційно-будівельного проекту, їх роль в управлінні циклом будівельного виробництваШляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 39. Частина 2. Технічний. С. 18–23.

2. Dubynka O.V. Tugaj A. A., Shebek N.O. Identifying New and Structuring Existing Organizational and Technological Approaches to Managing the Cycle of Engineering Preparation for a Construction and Investment Project. Nauka innov. 2019, Vol 15(2). –  P:105-114 (WoS) http://scinn.org.ua/en/archive/15(2)/15(2)02.

 

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Дубинка О.В., Шебек М.О. Організаційна і управлінська структури в складі організаційно-технологічної моделі управління інвестиційно-будівельними проектами Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2018. Вип. № 35. Технічний. С. 139–144.

2. Дубинка О.В., Шебек М.О. Ефективність девелопменту нерухомості в організаційно-технологічній моделі управління інвестиційно-будівельними проектами Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки). Київ: ДП «НДІБВ», 2017. Вип. № 63/1. С. 76–84. 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram