«ЩОДО ПІДСУМКІВ МИНУЛОГО РОКУ»

Є така традиція: на початку кожного нового року підбивати підсумки року минулого, щоб проаналізувати, що вдалося зробити і чого досягти за цей період. А що треба підтягнути в новому році. Наш Університет не є виключенням. На початку року я оприлюднив свою доповідь за період з 1.01.2020 по 31.12.2020 рік. Якщо коротко, то найперше, що слід відзначити -у 2020 р. повністю виконано державне замовлення на всі форми навчання. Прийом на навчання до Університету здійснювався з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Загальний прийом на держзамовлення залишився на рівні минулого року, а от на контрактну форму взялистудентів більше ніж у 2019 р. Кількість контрактних студентів зрівнялась з серединою 2000-х років, коли в Україні не було демографічного спаду. А от кількість студентів державної форми навчання зменшилась, через щорічне зменшення загальної кількості студентів держзамовлення по Україні.

З 2020 року через COVID-19 частина навчального року була повністю проведена в дистанційному режимі за допомогою Microsoft Teams. Для можливостей Університету в сфері дистанційної освіти в поточному році адаптовано додатковий web-сервер та впроваджена система дистанційного навчання Moodle. Завдяки наполегливій роботі груп забезпечення освітніх програм у 2020 році акредитовано 3 навчальні програми освітнього рівня «Магістр», 2- програми освітнього рівня «Бакалавр». Однак,поки що не в повній мірі забезпечена реалізація студентами університету права на вільний вибір навчальних дисциплін. І треба попрацювати ще над тим, щоб краще використовувалися можливості модульного контролю для забезпечення належної якості освітнього процесу.
Успішно пройшла вступна кампанія ЗВО І-ІІ рівня акредитації, які входять в структуру КНУБА. Державне замовлення виконано. Загалом, до Університету та його структурних підрозділів на початковий цикл навчання у цьому році зараховано близько 3000 осіб.Таким чином, державне замовлення з прийому як по Університету, так і по відокремлених підрозділах виконано повністю. Усім членам приймальної комісії, задіяним в цій роботі викладачам, допоміжному складу, студентам подяка за злагоджену та якісну роботу!
У 2020 році наш Університет відзначав 90-річчя від дня заснування. Указом Президента України від 28.12.2020 р. №586 дев’ять співробітників КНУБА було відзначено державними нагородами України, 4 – присвоєні почесні звання, 10 – отримали державні відзнаки,а 98 – відомчі нагороди.
Найбільше змін у КНУБА в цьому році через пандемію і карантинні обмеження припало на виховну роботу. Майже всі заходи весняного семестру 2019/20 н.р. були перенесені, а з осені 2020 р. – проводилися он-лайн. У зв’язку з пандемією, спричиненою COVID-19, всі олімпіади теж були перенесені.
Тим не менше, за 2020 рік видано понад 1600 друкованих праць, в тому числі підручники, навчальні посібники, монографії, 1400 статей та тез доповідей, публікації в міжнародних журналах та збірках тез міжнародних конференцій.
Враховуючи значний внесок в розвиток вищої освіти і науки, ряд співробітників Університету відзначено урядовими нагородами та стипендіями.
Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України в КНУБА створена комісія для підготовки матеріалів щодо проведення державної атестації університету з науково-технічної документації. Нам необхідно проаналізувати наукову діяльність університету за останні 5 років. Це одне з основних наших завдань.
Вважаю, що Університет успішно справився із викликами минулого навчального року. Ми здійснили самоаналіз виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за 2014-2020 роки і передали Моніторингову справу до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Впевнені, що Університет заслуговує мати високий статус національного і надалі.
Хочу нагадати слова древньогрецького філософа-стоїка Епіктета. Він казав : «Не вірте тим, хто стверджує, ніби освіта – привілей людей вільних, а вірте філософам, які кажуть, що тільки освічені люди вільні». Будемо піднімати рівень освіти. Це в наших силах. Хоча навчальний рік обіцяє бути нелегким.

Ректор П.М. Куліков

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram