Шилова Тетяна Олександрівна

Шилова Тетяна Олександрівна (Shylova Tetiana) – доцент кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук, доцент, член спілки Урбаністів України. Нагороджена подякою ректора КНУБА за вагомий особистий внесок у становлення КНУБА, подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 

https://orcid.org/0000-0002-8214-6964

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TF3zx4sAAAAJ

shylova.to@knuba.edu.ua

Освіта

У 1979р. закінчила (з відзнакою) Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник. У 1987р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Обоснование мероприятий по улучшению условий движения на улично-дорожных сетях городов с учетом расхода топлива».

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності. 

Досягнення у професійній діяльності. 

Підвищення кваліфікації з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» – 2018 р. в КНУБА Пройшла стажування в ТОВ «Про мобільність» – 2021р.

Рік початку роботи на кафедрі: 1994 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Інженерне облаштування міських вулиць і доріг (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. Міська екологія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  3. Урбоекологія (183 “Технології захисту навколишнього середовища”).

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:
Видано 6 навчальних посібників, 1 з них з грифом МОН, 3 конспектів лекцій, 10 методичних вказівок; понад 55 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах. Бере  участь у наукових конференціях. 6 разів була офіційним опонентом дисертацій на здобуття вченого ступеня к.т.н.; за 5 років – 2.

Напрями наукової діяльності:
Безпека руху на міських магістралях, містобудівна екологія, екологічно-орієнтоване містобудівне проєктування, урбоекологія.

Досвід практичної роботи:
Загалом понад 42 роки трудової діяльності за основним місцем роботи (з 1979р.), в т.ч.:
– наукової та практичної роботи в НДПІ містобудування та в КАДІ (НТУ) понад десять років;
– педагогічної діяльності – в КНУБА, НТУ та НАУ(на умовах сумісництва) – 27 років.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram