Шовківська Вікторія Васильєвна

Контактні дані:
 
 
Телефон: 241-54-77

каб. 339 (центральний корпус)

Профіль автора у ORCID

Профіль автора у Google Scholar

Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Наукові праці

Шовківська Вікторія Василівна

кандидат економічних наук, доцент

корпоративна електронна пошта: shovkivska.vv@knuba.edu.ua

Освіта

У 2006 році  закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами», у 2009 році Інститут підвищення кваліфікації КНУБА за спеціальністю «Менеджер-економіст»

Кандидат економічних наук, Диплом ДК № 058077 від 26.11.2020року, Член-кореспондент Академіі Будівництва України, Диплом № 2960 від 20.01.2022року.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах –
7,5 років. Основні етапи діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

З 1994 року бухгалтер 1 кат. Київського національного університету будівництва і архітектури.

З 2013 року заступник головного бухгалтера Київського національного університету будівництва і архітектури.

З 2020 асистент(сумісник)  кафедри Економічної теорії  Київського національного університету будівництва і архітектури.

З 2021 доцент(сумісник) кафедри Економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Наукові публікації

Маю більше 32  наукових публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, тези, статті, колективні монографії, навчальні посібники, методичні розробки.

Дисципліни, які закріплені за викладачем

Обліково-аналітичний бухгалтерський облік, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, Макроекономіка, Оподаткування підприємств туристичної галузі, Облік у торгівлі.

Сфера наукових інтересів

Економічні процеси в державі, міжнародні стандарти обліку та аудиту, конкурентоспроможність підприємств, економічний розвиток,  облік  та оподаткування підприємств.     

Стажування, сертифікати

  1. Certificate the Examination Body of Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa certifies that: Shovkivska Viktoriia born on 04/04/1971 obtained a positive result from the B2 level English). The certificate was issued on the basis of the WSL Statute §2, position 2.6, dated. Certificate Nr KJ-A Nr. 24/05/189. Issue date: 20-05-2021 Czestochowa, Republic of Poland
  2. Міжнародне стажування в м. Рига (ISMA Business Incubator Certificate “New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning”). Training period: August 01, 2019 – October 31, 2019 (180 hours) No. 1-22/37-21 Riga, October 31, 2019.

3.Сертифікат ACCA DipIFR (96 ак.год.) BDO Academy. Київ, 2022

ADVISERS OF THE FUTURE. REGISTERED LEARNING PERTNER ASSA

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram