Силабуси

СИЛАБУСИ

 • 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Товарознавство та комерційна діяльність"
  ФІЗИКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ
 • 101 «Екологія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Екологія"
  ФІЗИКА. ФІЗИКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Інформаційні управляючі системи і технології"
  ФІЗИКА
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Комп’ютерні системи і мережі"
  ФІЗИКА
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
  ФІЗИКА
 • 126 «Інформаційні системи та технології»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Інформаційні системи та технології"
  ФІЗИКА
 • 126 «Інформаційні системи та технології»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Штучний інтелект"
  ФІЗИКА
 • 126 «Інформаційні системи та технології»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Управління проектами"
  ФІЗИКА
 • 131 «Прикладна механіка»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Інженерія логістичних систем"
  ФІЗИКА
 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Галузеве машинобудування"
  ФІЗИКА
 • 144 «Теплоенергетика»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології"
  ФІЗИКА
 • 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"
  ФІЗИКА
 • 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Технології захисту навколишнього середовища"
  ФІЗИКА. ФІЗИКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Технологічні трансформації природного газу газоподібних вуглеводів"
  ФІЗИКА
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Промислове і цивільне будівництво"
  ФІЗИКА
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Міське будівництво та господарство"
  ФІЗИКА
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"
  ФІЗИКА
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Теплогазопостачання і вентиляція"
  ФІЗИКА
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Водопостачання та водовідведення"
  ФІЗИКА
 • 193 «Геодезія та землеустрій»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Землеустрій і кадастр"
  ФІЗИКА
 • 193 «Геодезія та землеустрій»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: 193.01 "Геодезія"
  ФІЗИКА
 • 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
 • (для денної форми навчання)
  Назва освітньої програми: "Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами"
  ФІЗИКА

  Follow by Email
  YouTube
  Instagram
  Telegram