Силабуси магiстрів

Благоустрій та озеленення території поселень

Вступ в містобудівне проєктування

Дендрологія

Естетика містобудування

Концептуальне архітектурне проектування містобудівних об’єктів

Концептуальне архітектурне проектування ландшафтно-рекреаційних об’єктів

Містобудівне обґрунтування за темою дипломного проектування МБ

Наукові дослідження в містобудуванні

Регенерація ландшафтів

Регіональне планування

Реконструкція поселень

Соціально-економічні та екологічні засади містобудівної діяльності

Типологія містобудівних об'єктів

Виробнича практика проєктна МБ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МІСТОБУДУВАННІ СИЛАБУС

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram