СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОЇ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ (БАКАЛАВР)

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram