Сингаївська Олександра Іванівна

Сингаївська Олександра Іванівна (Synhaivska Olexandra) – професор кафедри міського будівництва, професор, доктор технічних наук, дійсний член Українського національного комітету Міжнародної ради
з питань пам’яток і визначних місць, дійсний член Академії Будівництва України, член-кореспондент Української Академії Архітектури. Нагороджена почесною грамотою Державного комітету будівництва, архітектури
 та житлової політики України, почесною грамотою Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, подякою Голови Київської міської державної адміністрації, подякою ректора КНУБА за плідну багаторічну працю, подякою Міністерства освіти і науки України, грамотою Міністерства освіти і науки України.

https://orcid.org/0000-0003-1313-7201

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jTGgzscAAAAJ

syngaiivska.oi@knuba.edu.ua

Освіта

У 1979 році закінчила архітектурний факультет Київського державного художніього інституту (тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури – НАОМА) за спеціальністю «Архітектура». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Графічні засоби зображення містобудівних рішень для всіх стадій проектно-планувальних робіт з використанням комп’ютерних технологій”. У 2013 році захистила докторську дисертацію за темою “Інформаційне забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем»(спеціальність 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»).

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Членські квитки професійних організацій. 

Досягнення у професійній діяльності.

Рік початку роботи на кафедрі: 1989 р.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Планування, розвиток та реконструкція населених місць (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. Склад та зміст містобудівної документації
  3. Містобудівна графіка 
  4. Містобудівні інформаційні системи (192 «Будівництво та цивільна інженерія»
  5. Основи міського кадастру (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  6. Інженерна підготовка територій (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  7. Урбаністика (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота:

Підготувала 1 кандидата технічних наук (2008). Офіційний опонент у двох (2) атестаціях наукових кадрів (2017; 2019). Член двох (2) спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за напрямком містобудування і територіального планування та архітектура. Керівництво студентами, які зайняли Перше (І) призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт – дипломи магістрів спеціальності 6.06010103 «Міське будівництво та господарство» (2009 – 2013, 2015, 2018, 2019 р.р.). Опубліковано 95 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 2 монографії (1 одноосібна та 1 у співавторстві 50%-50%). Науковий керівник розробки 3 ДБН та ДСТУ. Співавтор 6 Національних стандартів і Державних будівельних нормально України. Співавтор 2 видань “Довідника проектувальника. Містобудуваня.” Науковий керівник 7 авторських свідоцтв по формуванню інформаційного забезпечення містобудівних об’єктів та містобудівних систем (№ № 1333 від 1998 р. ; № 7544 від 2003 р. ; № 45385 від 2012 р. ; № 52635 від 2013 р. ; № 55991 від 2014р. ; № 59282 від 2015р.; № 66225 від 2016р. ; ). Автор та співавтор 7 виданих методичних вказівок по підготовці спеціалістів у галузі містобудування і територіального планування. Автор та співавтор 68 публікації (у журналах, що входять до фахових видань України, статей у закордонних журналах і тез доповідей на міжнародних конференціях). Співавтор 25 науково-дослідних проектів (що зареєстровані у НДІ НТІ), у 18 з яких О.І.Сингаївська є відповідальним виконавецем. Автор та співавтор понад 20 проектів об’єктів архітектури та містобудування, виконаних на замовлення Мінрегіон України \ Мінрегіонбуду України\ Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства культури України, Міністерства торгівлі України, Головархітектури м.Києва (ГУМАДМС м.Києва), міст Кременук, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Полтава. Член редакційної колегій науково-технічного збірника “Сучасні проблеми архітектури та містобудування”, науково-технічного збірника  “Містобудування та територіальне планування” та збірника наукових праць “Культурна спадщина”.

Напрям наукової діяльності:
Сучасна теорії містобудування, територіального та просторового планування, урбаністики, прогнозування розвитку та управління, розробка експертних систем функціонуванням міст і урбанізованих територій на базі сучасних інформаційних технологій, питання моніторингу і управління містобудівного кадастру населених пунктів, інформаційні та експертні системи обліку та пошуку нерухомих пам‘яток архітектури та містобудування, принципи та методи формування житлових, громадських та ландшафтно-рекреаційних об’єктів і комплексів та їх складових, експертні системи проектування та функціонування інженерної підготовки та інженерних мереж і споруд, питання розвитку і формування містобудівної графіки та містобудівної лінгвістики, нормування та стандартизація містобудівних умовних зображень та позначень, основи та принципи формування дизайну міського середовища – урбодизайн.

Досвід практичної роботи за фахом загалом понад 40 р. стажу трудової діяльності за основним місцем роботи (з 01.10.1979):
1) понад 25 р. стажу педагогічної роботи по підготовці спеціалістів у галузі містобудування і територіального планування ;
2) понад 23 р. стажу творчої проектної роботи за фахом по створенню об’єктів архітектури та містобудування ;
3) понад 29 р. стажу науково-дослідницької роботи ;
4) понад 19 р. стажу інноваційна робота за фахом роботи, спрямованої на створення об’єктів права інтелектуальної власності;
5) понад 16 р. стажу управлінської робота за фахом на посадах керівника підрозділів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram