СКОЧКО ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ

Доктор технічних наук, професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури. Академік НАН ВО України.

2009 р. закінчив з відзнакою будівельний факультет КНУБА за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»; вступив до аспірантури на кафедрі архітектурних конструкцій архітектурного факультету нашого університету.

З 2010 по 2012 рік Володимир працював на посаді асистента.

У 2012 році отримав вчений ступінь кандидата технічних наук та перейшов на посаду доцента. Тема дисертаційного дослідження: «Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в суцільному середовищі».

У 2015 році Володимир був запрошений до участі в якості керівника групи в проекті Train-to-NZEB в рамках грантової угоди, що фінансується Європейською Комісією в межах рамкової програми досліджень та інновацій Horizon 2020.

У цьому ж році Володимира призначено на посаду координатора міжнародних проектів з енергоефективності в будівництві та архітектурі.

У 2016 році Володимир заснував в рамках проекту «Train-to-NZEB: Building Knowledge Hubs» активно займається реконструкцією та облаштуванням спеціалізованих аудиторій КНУБА, де вже обладнав лабораторію з чисельного моделювання енергоефективних систем та демонстраційні аудиторії для проведення лекційних та практичних занять та майстер-класів, орієнтованих на енергоресурсозбереження в будівництві та архітектурі. Ініціював створення на базі обладнаних аудиторій спеціального наукового структурного підрозділу КНУБА: «Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА» (БНЕС Центру КНУБА), а згодом був призначений його керівником. Діяльність БНЕС Центру КНУБА націлена на: наукові дослідження щодо впровадження цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН), розробку, розвиток та впровадження концепцій будівель з близьким до нульового енергоспоживанням; поширення професійних знань стосовно енергоефективності в архітектурі та будівництві й підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів відповідної галузі; популяризацію енергоощадних й екологічних технологій, а також ідей та заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів у сучасному будівництві та комунальному господарстві, серед широких верств населення; розробка, науково-технічний супровід та практичне впровадження інтегрованих ресурсо- й енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій та архітектурно-конструктивних рішень при проектуванні та зведенні будівель та споруд, а також у інженерії та суміжних галузях, що в свою чергу направлено на підвищення ролі, впливу та престижу КНУБА, як осередку освітньої, наукової, культурної та методичної роботи в Україні у галузі будівництва та архітектури..

З 2016-го по 2019 роки в рамках співпраці КНУБА з Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» приймав участь у всеукраїнському проекті «Енергоефективні школи», в рамках якого сприяє поширенню знань з ефективного використання енергоресурсів серед учнів загальноосвітніх шкіл України.

З 2017 року по теперішній час Володимир обіймає посаду заступника голови Атестаційної комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з енергоефективності будівель та обстеження інженерних систем.

У 2018 році за розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка на базі БНЕС Центр КНУБА під керівництвом Володимира Скочка було засновано інноваційне проектно-конструкторське бюро. За дорученням КМДА фахівцями центру розроблено велику кількість концепцій реставрації та реконструкції визначних архітектурних об’єктів, споруд та громадських місць Києва, а також концепцій розвитку благоустрою, зелених насаджень та інфраструктури міста.

Також у 2018 році Скочко В.І. був призначений керівником групи впровадження, що подала заявку та отримала право для КНУБА приймати участь у Грантовому Проекті «Вища освіта України» (Ukraine Higher Education (UHE) Project). Грант надається Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) з метою виконання ремонтних робіт з повної термомодернізації основних навчальних корпусів (будівель) КНУБА. Проект здійснюється при взаємодії та під моніторингом Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України.У 2019 році Скочко В.І. отримав подяку від Прем’єр-міністра України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

У 2020 році Скочко В.І. отримав відзнаку Відзнаку Будівельної палати України та Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у галузі будівництва та архітектури.

У 2021 році Володимир отримав ступінь доктора наук та з 2022 року перейшов на посаду професора.

Володимир Ігорович відзначився як один із наймолодших докторів технічних наук в Україні. Тема дисертаційного дослідження: «Методи інтерпретаційного геометричного моделювання сітчастих структур та їх застосування».

З 2021 і до тепер керівник робочої групи міжнародного проекту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність України». В рамках проекту видано два методичних посібника з енергоефективності навчальних закладів. Робота велася в рамках співпраці GIZ та КНУБА.

З 2022 року очолював робочу групу Проекту гуманітарної допомоги ООН «Підвищення ефективності процесу гуманітарної протимінної діяльності, включаючи допомогу жертвам мін у Східній Україні через розвиток національного потенціалу», який здійснюється ГО “Асоціація саперів України” з ГО «Ерлайт» та ВГОІ “Інвестиційна Палата України” у співпраці з КНУБА з метою допомоги регіональному керівництву Центральної та Західної України в процесах пошуку й розгляді усіх можливостей щодо розміщення тимчасово переміщених осіб і переселенців (ВПО) на територіях центральних та західних областей.

З 2022 року член 3-ої підгрупи Робочої групи з питань аудиту збитків, понесених внаслідок російської агресії (за участі Мінвідновлення та КНУБА).

У 2022-2023 роках Скочко В.І. був керівником робочої групи з розробки проекту повторного використання «Енергоефективні та екологічні рішення при проектуванні загальноосвітніх шкіл нового зразку в реаліях воєнного часу» у співпраці з GIZ, ВГО «Жива планета» та КНУБА.

Також, починаючи з 2022 року Скочко В.І. є заступником керівника міжнародного гранту ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 «Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock».

У травні 2024 року Володмиру Скочку присвоєно вчене звання професора кафедри архітектурних конструкцій.

З червня 2024 року Володимир є Академіком Національної академії наук вищої освіти України (НАН ВО).

Скочко В.І. являється членом редколегії та технічним редактором науково-технічного збірника «Енергоефективність у будівництві та архітектурі», що включений до категорії «Б» МОН України. Ініціатор проведення в Університеті щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Буд-Майстер-Клас».

Приймаючи активну участь у налагодженні та укріпленні співпраці університету з провідними міжнародними й вітчизняними проектно-будівельними компаніями та компаніями-виробниками сучасних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і інженерного й технологічного обладнання (в тому числі альтернативних і відновлювальних джерел енергії) з метою залучення до навчального процесу провідних фахівців будівельно-виробничої галузі.

Розробив програму підготовки і запровадив проведення тренінгових курсів на базі КНУБА для студентів та спеціалістів з проектування та зведення будівель з близьким до нульового енергоспоживанням. За результатами підготови спеціалістам видаються кваліфікаційні сертифікати європейського та державного зразків. Починаючи з 2016-го року підготовлено вже понад 450 фахівців.

Сучасний досвідчений педагог-практик. Державною мовою та на високому професійному рівні викладає наступні курси

  • курс «Основи архітектури будівель» для студентів 2 курсів будівельного факультету (спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»);
  • курс «Архітектура будівель та планування міст» для студентів 2 курсів будівельного факультету (спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»);
  • курс «Сучасні методи й комп’ютерні системи проєктування та розрахунку конструктивних систем» для студентів-магістрів 5-го курсу архітектурного факультету (спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»);
  • курс «Архітектура енергоефективних будівель» для студентів 3 курсів будівельного факультету (спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Автор та співавтор понад 111 наукових і науково-методичних робіт, присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, енергоефективності та екології в архітектурі та будівництві [ файл із науковими працями].

Є співавтором основних навчально-методичних праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри, а саме таких:

  • Архітектура будівель та споруд. Промислова будівля. Навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямками підготовки 6.060101 «Будівництво» та для бакалаврів спеціальності 6.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»;
  • Основні положення роботи в розрахунковій програмі PRAIP: The Program for Ranking and Analysis of Investment Projects;
  • Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками;
  • Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів дошкільної освіти з поліпшеними екологічними характеристиками;
  • Одноквартирний житловий будинок.; Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» усіх форм навчання
  • Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів дошкільної освіти з поліпшеними екологічними характеристиками (2-ге видання, перероблене і доповнене)

Наукові праці, досягнення та ідеї Скочка В.І. високо цінуються як на державному рівні, так і за кордоном. Він є прихильником впровадження та популяризації інновацій у науці та техніці. Займається розвитком українських наукових шкіл з прикладної геометрії, енергоресурсозбереження, енергоефективності, зеленого будівництва та сталого розвитку у будівництві та архітектурі.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram