Славні випускники

Калішук Олександр Лук’янович (1912–1972) – д.т.н., професор. Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Ректор КІБІ (1955-1961). Очолював кафедру технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій (1955-1972). Учасник Великої Вітчизняної Війни. Напрям наукової діяльності –  розробка технології високоміцних бетонів.

Кірієнко Іван Андрійович (1879–1971) – д.т.н., професор. Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Дійсний член Академії будівництва і архітектури УРСР. Працював на кафедрі технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій (1963-1971). Напрям наукової діяльності –  бетонування при знижених температурах.

Глуховський Віктор Дмитрович (1918–1989) – д.т.н., професор. Очолював кафедру технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій (1972-1989). Заслужений діяч науки УРСР. Лауреат Державної премії України (1992 – посмертно) Фундатор нового наукового напряму в будівельному матеріалознавстві, досліджень нового покоління цементів та бетонів на основі шлаколужних в’яжучих. Пріоритет цих розробок визнаний світовою наукою.

Антоненко Григорій Якович (1936–2010) – к.т.н., професор. Заслужений працівник народної освіти України. Дійсний член Академії інженерних наук України та Академії будівництва України. Декан будівельно-технологічного факультету (1973-1994). Очолював кафедру технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій (1989–2006). Проректор із науково-методичної роботи (1994–2007). Вивчав питання організації виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії, проводив аналітичні дослідження умов реформування вищої освіти в Україні та створення нормативної бази.

Омельченко Олександр Олександрович (1938–2021) – герой України, к.т.н., почесний професор КНУБА, заслужений будівельник України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, депутат Верховної Ради України 5-го скликання, президент Асоціації міст України. Голова Київської міської державної адміністрації (1996-2006), Київський міський голова (1999-2006), очолює Українську партію «Єдність», депутат Київської міської ради.

Нагороджений орденами «Знак Пошани» та «Трудового Червоного Прапора», Почесною відзнакою Президента України, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ, IV та V ступеня, орденом Данила Галицького, почесний громадянин м. Києва.

Поляченко Володимир Аврумович (1938–2012) – професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2004–2008). Заслужений будівельник України (1992). Герой України (2003). Лауреат Державної премії України в галузі архітектури та містобудування (2003). Голова президії будівельної палати України. Депутат Верховної Ради України 5-го скликання. Почесний консул Республіки Чілі в Україні. Радник Прем’єр-міністра України з питань будівництва. Дійсний член Академії будівництва України. Президент ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (1992-2006).

Ємельянов Борис Михайлович (1936–2010) – д.т.н., професор. Очолював кафедру хімії (1972-2010). Дійсний член Української технологічної Академії. Напрям наукової діяльності – вивчення процесів формування силікатних, металевих, кремній-органічних покриттів і зв’язок для інструменту з надтвердих матеріалів та утилізації шкідливих відходів виробництв і виготовлення з них корисних речовин.

Пашков Ігор Олександрович (1920–2005) – к.т.н., професор. Декан будівельно-технологічного факультету (1956–1959, 1964–1973). Очолював кафедру будівельних матеріалів (1972–1986). Був науковим керівником галузевої науково-дослідної лабораторії будівельних матеріалів (1973–1986). Лауреат премії ім. М.С. Буднікова (2000). Учасник Великої Вітчизняної Війни. Напрям наукової діяльності – використання місцевої природної сировини та промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів.

Слободяник Гнат Якович (1902–1972) – д.т.н., професор. Очолював кафедру будівельних матеріалів (1934–1972). Одночасно виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи НДІ будівельних матеріалів. Напрям наукової діяльності –  технологія будівельних матеріалів.

Слюсаренко  Степан Оксентійович (1919–2001) – к.т.н., професор кафедри основ та фундаментів. Декан будівельно-технологічного факультету (1959–1964). Лауреат премії ім. М.С. Буднікова (2000). Дійсний член Академії будівництва України. Напрям наукової діяльності – дослідження із розрахунку фундаментів сільськогосподарських споруд, регіональних властивостей ґрунтів України. Підготував альбом карт областей ґрунтів України.

Григор’єв Володимир Сергійович (1910–1986) – д.т.н., професор. Лауреат Державної премії СРСР (1943). Дійсний член Академії будівництва та архітектури УРСР (1958). Заслужений будівельник України (1970). Депутат Верховної Ради УРСР (1955-1960). Професор-консультант кафедри будівельних матеріалів (1973–1986). Учасник Великої Вітчизняної Війни. Напрям наукової діяльності –  вивчення можливості використання доменних шлаків у виробництві будівельних матеріалів, розробив гідроекранний спосіб отримання шлакової пемзи.

Стефанов Борис Володимирович (1902–1986) – д.т.н., професор. Ветеран вищої освіти. Працював на кафедрі технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій (1954-1985). Напрям наукової діяльності –  індустріальне будівництво, застосування у будівництві збірного залізобетону.

Сікорський Олег Миколайович (1935–1987) – к.т.н., доцент кафедри технології виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій (1978–1987). Декан із роботи з іноземними студентами (1972–1987). Одним із перших почав використовувати математичні методи для вирішення технологічних задач, заклав основи комп’ютеризації навчального процесу і наукових досліджень в технології виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Жуков Аркадій Володимирович (1913–1978) – д.т.н., професор кафедри будівельних матеріалів (1954–1966). Лауреат Державної премії СРСР (1950) та премії Ради Міністрів СРСР (1974). Напрям наукової діяльності – розробка технології та обладнання для виробництва будівельних матеріалів на основі спученого перліту.

Чермянін Микола Романович (1928–2012) – к.т.н., професор кафедри будівельних матеріалів (1974–2009). Проректор із навчальної роботи (1978–1987). Дійсний член Академії будівництва України. Учасник Великої Вітчизняної Війни. Напрям наукової діяльності – технологія будівельних матеріалів і виробів, прискорювання твердіння бетону.

Візир Василь Олексійович (1896–1995) – к.т.н., доцент кафедри будівельних матеріалів (1953-1984). Створив лабораторію декоративної кераміки при кафедрі будівельних матеріалів. Ветеран праці, нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. Напрям наукової діяльності –  розробка і застосування декоративної кераміки.

Волянський Олександр Арсентійович (1929–2016) – к.т.н., професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (1990-2014). Відмінник вищої освіти (1985). Заслужений професор КНУБА (2014). Учасник Великої Вітчизняної Війни. Напрям наукової діяльності –  технологія високоміцних і спеціальних бетонів і розчинів, реологія бетонних сумішей, підвищення ефективності їх ущільнення.

Русанова Ніна Георгіївна (1931–2019) – к.т.н., професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (1985–2009). Виконувала обов’язки заступника декана підготовчого факультету для іноземних громадян, очолювала профспілковий комітет університету (1981–1988). Напрям наукової діяльності – технологія високоміцних бетонів, дисперсноармованих композиційних матеріалів, аналітичні дослідження умов реформування вищої освіти в Україні та створення нормативної бази.

Ласська Олена Анатоліївна (1928–2017) – к.т.н., доцент кафедри хімії (1965-1997). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1981). Напрям наукової діяльності – використання кремнійорганічних сполук для гідрофобізації будівельних матеріалів і конструкцій.

Красильникова Зінаїда Сергіївна(1930 р. н.) – к.т.н., завідувач науково-дослідної лабораторії будівельних матеріалів і виробів (1978–2010). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987). Учасник Великої Вітчизняної Війни.

Напрям наукової діяльності – використання зол ТЕС та відходів вуглезбагачення у виробництві будівельних матеріалів.

Купрієнко Петро Йосипович (1943-2019) – д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (2006-2019). Лауреат премії ім. М.С. Буднікова (2008). Член Академії будівництва України. Напрям наукової діяльності – колоїдно-хімічне матеріалознавство (розробка ефективних методів регулювання властивостей реальних дисперсних систем (суспензій, паст, порошків) з метою одержання матеріалів, виробів із високими фізико-механічними, експлуатаційними, споживними властивостями) та нанотехнологій.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram