Смешко Володимир Володимирович

Ассистент, зав. лаб. кафедри ТБКВ кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: smeshko.vv@knuba.edu.ua, kafedratbkv@ukr.net

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Ветеран праці КНУБА, нагороджений: почесною відзнакою наглядової ради КНУБА за високий професіоналізм, патріотизм, багаторічну плідну діяльність в сфері освіти (2017);  подякою за вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності (2004); подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету та з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування КНУБ (2020).

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-6353-6297

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate


Освіта:

У 1981 році закінчив КІБІ отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів і конструкцій»

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 46 років. Науково-педагогічний стаж 39 років.

З 1974 року працює в КНУБА на посадах  препаратора; 1975р – лаборант; 1978 – зав. лабораторії.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Контроль при виробництві БКВМ (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 2. Бетони і будівельні розчини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 3. В’яжучі речовини (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 4. Теплові процеси і установки (192  «Будівництво та цивільна інженерія»).

Наукова діяльність

2022

Публікації

 1. Krivenko P., Gelevera O., Rohozina N., Smeshko V. Stability of decorative properties of colored slag-alkaline concretes and mortars. AIP publishing (Scopus, подано в редакцію).
 2. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ
  Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г.
  Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 70-72. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.).
 3. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів (in Ukrainian). Збірник наукових праць «Вісник одеської держаної академії будівництва та архітектури» (ISSN 2415-377Х). О., ОДАБА, 2021. №. 87, с. 47-56. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-47-56 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р).

2020

Публікації

 1. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012033 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 2. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 3. Гоц В.І.,  Гелевера О.Г.,  Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Екологічні  аспекти  використання  лужно-активованих  цементів. Тези доповідей міжнародного семінару “Моделювання та оптимізація будівельних композитів” (19-20 листопада 2020 р.). Одеса: ОГАСА, 2020. С.31-35.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram