СОЛОДЕЙ Іван Іванович

СОЛОДЕЙ Іван Іванович, Solodei Ivan

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки, випускник НТУУ КПІ (1993). Працює у КНУБА з 1993 року. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2005-2007 років, лауреат конкурсу “Інтелект молодих – на службу столиці” Головне управління освіти і науки м.Києва за підтримки Наукової ради при Київському міському голові 2004 року. Наукові дослідження в галузі розробки методик розв’язання задач фізично-нелінійного деформування, контактної взаємодії і визначення несучої здатності просторових об’єктів машинобудування і будівництва при динамічних навантаженнях. Автор біля 100 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 2 навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Під його науковим керівництвом захищено 1 докторська та 3 кандидатських дисертації.

  https://orcid.org/0000-0001-7638-3085 

https://scholar.google.com/citations? hl=uk&user=3E5IqskAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15038276400
 solodei.ii@knuba.edu.ua
+38(044)-241-54-12, кімната 310

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram