СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Кафедра є випускною і готує студентів за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування» і студенти отримують дипломи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (2 роки) за Освітньо-науковими програмами:


«Архітектура будівель і споруд: Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів, сакральна архітектура»,


«Архітектура будівель і споруд: Інноваційна архітектура».


Це оновлення та розширення спеціалізацій започатковано у 2017 році. Розроблено нові навчальні програми і відповідні дисципліни. Особливе значення в масштабах країни має спеціалізована підготовка у сфері сакральної архітектури, разом із загальною реконструкцією та реставрацією, оскільки це розроблено та впроваджено вперше в Україні.

ОНП "АБС: РРАОСА"

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram