Спеціальність 101 “Екологія”

Галузь знань

10 “Природничі науки”

Спеціальність

101 “Екологія”

Освітня програма

101 “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Освітній ступінь

Бакалавр 

 

Предмети НМТ 2022 року

 • Українська мова
 • Математика
 • Історія України
 • Біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Вартість навчання

 • Денна: 17100 грн
 • Заочна: 11000 грн
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчального року

При вступі на місця державного замовлення абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту2022-2023 р.р. або сертифікат ЗНО 2020-2021 р.р.

При вступі на навчання за контрактом абітурієнт надає лише мотиваційний лист

Короткий опис програми

Професійна діяльність спрямована на збереження та відновлення природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, запобігання забрудненню, деградації, пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, знищенню та іншого шкідливого впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності і ліквідацію її наслідків.

Переваги програми

 • високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті;

 • можливість успішної подальшої професійної та наукової кар’єри фахівця;

 • поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою;

 • перспективи: широкий вибір вакансій на ринку праці;

 • передбачено практичну підготовку під час проходження виробничої практики на базі промислових підприємств, наукових установ, органів виконавчої влади у сфері охорони довкілля та громадських екологічних організацій.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Участь у програмі «подвійного диплому»

Основні дисципліни фахової підготовки

«Основи біогеохімії», «Хімія навколишнього середовища», «Біологія», «Гідробіологія», «Загальна екологія», «Екологічна безпека», «Заповідна справа», «Економіка природокористування», «Техноекологія», «Екологія людини», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Організація управління в екологічній діяльності», «Екологічні експертиза та інспектування», «Біотехнології», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Хімія», «Інженерні методи захисту атмосфери», «Інженерні методи захисту гідросфери»,«Будівельні матеріали та поводження з відходами»

Посади, які можуть обіймати випускники

 • Професійна діяльність в галузях техногенно-екологічної безпеки та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах та в проектних установах, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

  Випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з екології» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт:

  • Інспектор з охорони природи;

  • Інспектор з охорони природно-заповідного фонду;

  • Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі;

  • Лаборант (біологічні дослідження);

  • Технік-еколог;

  • Технік (природознавчі науки);

  • Організатор природокористування;

  • Експерт з екології;

  • Інженер з охорони природних екосистем;

  • Інженер з відтворення природних екосистем.

  Професійні функції спеціалістів в області екології:

  • участь в проектуванні і виборі, експлуатації та вдосконаленні очисних установок і споруд;

  • проведення спостережень за станом навколишнього середовища і джерелами впливу з використанням сучасних методів і засобів вимірювань;

  • здійснення виробничого екологічного контролю технологічних процесів окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому, проведення локального моніторингу, екологічної експертизи проектних рішень, екологічного аудиту;

  • розробка і ведення нормативно-технічної документації з охорони навколишнього середовища на підприємстві і в організації;

  • створення і забезпечення функціонування системи управління навколишнім середовищем промислового підприємства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001;

  • інвентаризація джерел викидів і скидів, обґрунтування нормативів допустимих викидів і скидів, нормативів утворення відходів, лімітів на природокористування;

  • оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, визначення економічної ефективності природоохоронних заходів, проведення розрахунків за користування природними ресурсами;

  розробка заходів щодо усунення шкідливих впливів на навколишнє середовище та інше.

Установи-партнери

КНУБА укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1), про тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів та аспірантів з університетами та іншими організаціями: Білоруська державна сільськогосподарська академія, Інститут «Фаххохшуле Кернтен» (Австрія); Нікосійськии університетом (Кіпр); Університетом Ланчьжоу (Китай); Університетом св. Кирила та Мефодія (Македонія); Університетом прикладних наук та мистецтв Дортмунд (ФРН); Сілезським технологічним університетом, Університетом у Бєльсько-Бялом, Краківським технологічним університетом ім. Тадеуша Косцюшка, Зеленогурським університетом, Білостоцьким технічним університетом (Польща); Центрально-Європейським університетом м. Скалиця (Словаччина); Університетом Кан Нижня Нормандія (Франція); Університетом Чорногорії тощо.

Національна кредитна мобільність: Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Державний університет телекомунікацій; Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка; Інститут медицини праці НАМН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; Центральна геофізична обсерваторія; Інститут водних проблем і меліорації академії аграрних наук України; Національне космічне агентство України; КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

Додаткова інформація

 • Посилання на сторінку приймальної комісії університету:

  https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/https://nupp.edu.ua/page/vstup.html

 • Контактна інформація навчально-наукового інституту архітектури та будівництва:

  Адреса:
  м.Київ, проспект Повітряних Сил, 31

  pk@knuba.edu.ua Приймальна комісія

  knuba@knuba.edu.ua Канцелярія університету

  Довідкова телефонів університету: (044) 241-55-80

  Приймальна комісія КНУБА:

   +38(044)245-46-90,

  viber, telegram: +380973321068

Контактна інформація

Кафедра розташована в головному корпусі університету (каб. 247, 241, 243)

 • АДРЕСА ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ:
  03037, м Київ, проспект Повітряних Сил, 31, каб 166
  Тел. (044) 245-48-44
 • АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  vstup.knuba.edu.ua

  E-mail: pk@knuba.edu.ua

  03037, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 31, кімн.122,

  моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

  тел.: +38(044) 245 46 90;

  Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

  З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

  Admission to study for international students

  Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

  E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram